ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

လုပ္ငန္းအတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ အလုပ္ရွာေနပါက (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ရမည္။

လယ္ယာလုပ္ငန္းမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။ အိမ္ျပင္၊ အိမ္ေဆာက္ကိန္း ရွိသည္။ ေနအိမ္သို႔ ေစာင္တစ္ထည္ေရာက္လာပါက ‘၁’ အစ ‘၉’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

သူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြ၊ ေဆြမ်ိဳး တစ္ဦးဦး၏ အမႈကိစၥကို ကူညီရမည္။ ေအာင္ျမင္မည္။ ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္း၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရးမွာ ကံေကာင္းမည္။

ပညာေရးမွာ အားရစရာေကာင္းေသာ အေျခအေနမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ရင္ဘက္ေအာင့္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူထံမွ လက္ေဆာင္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၉၊ ဝ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေရႊဝါေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ

ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔ ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ေရႊထီး ၄ လက္ကပ္လွဴပါ။