၇ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ 12-09-2021 မွ 18-09-2021 အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားခရီးအတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းေပၚမည္။ သို႔မဟုတ္ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရွိမည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

ေျမအေရာင္းအဝယ္မွာ အခက္အခဲအနည္းငယ္ေပၚမည္။ အလုပ္ရွာေနပါက အလုပ္ရေသာ သတင္္းၾကားရမည္။ ေနအိမ္သို႔ အရက္ပုလင္း၊ ဘီယာပုလင္းေရာက္ပါက ကံညံ့မည္။

ပညာေရးမွာ ကူညီမည့္သူေပၚမည္။ ႏိုင္ငံျခားမွာ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားပါက ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ နားေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ညံ့ေနပါသည္။ ခ်စ္သူ၏ စြပ္စြဲမႈကို ခံရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း အေျခအေနမေကာင္းပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၄၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ပိေတာက္ေျခာက္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ေက်ာက္ဖရံုယို ကပ္လွဴပါ။


တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးစာေမးပြဲေျဖရမည္။ အျပင္ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အလုပ္ေျပာင္း၊ အလုပ္ေနရာေျပာင္း ျဖစ္မည္။ အိမ္ျပင္၊ အိမ္ေဆာက္ကိန္းရွိသည္။ ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရးေကာင္းမည္။

လုပ္ငန္းသစ္လုပ္ရန္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ရရန္ရွိေသာ ေငြမ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈ ရွိပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ခါးနာ၊ ခါးကိုက္ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူမရွိပါက ခ်စ္သူေတြ႔မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ မဲနယ္ျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနလၤာေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ေကာက္ညင္းေပါင္း ကပ္လွဴပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္မွာ ျပႆနာအနည္းငယ္ေပၚမည္။ ဆိုင္သစ္ဖြင့္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းသစ္လုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦး၏ အမႈကိစၥ (သို႔မဟုတ္) က်န္းမာေရး ကူညီရလိမ့္မည္။ ေရႊဝင္မည္။ ေရႊလုပ္ငန္မွာ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိလိမ့္မည္။

ပညာေရးမွာ အစီအစဥ္သစ္မ်ား ျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ အနည္းငယ္ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ နားလည္းလြဲမွားမႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ အိမ္ေထာင္ဘက္ေဆြမ်ိဳးမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ၆ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေဗဒါပြင့္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - အဂၤါေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ဆီထမင္းကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။ ႏိုင္ငံျခားမွ ေငြေရာက္မည္။ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားေငြဝင္မည္။ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦးႏွင့္ စပ္တူလုပ္ငန္းေပၚမည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး စက္ပစၥည္းဝင္မည္။

ေၾကြးကိစၥအတြက္ စကားေျပာရမည္။ အဝတ္အထည္သစ္ ဝင္မည္။ အမိ,အဖ တစ္ဦးဦး က်န္းမာေရး ညံ့မည္။

ပညာေရးမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ နားေရာဂါ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံညံ့ေနပါသည္။ ခ်စ္သူ၏ အထင္လြဲမွားမႈကို ခံရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ စကားမ်ားရလိမ့္မည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၄၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေဘာ္ေငြေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔ ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ယတ္ျဖဴ ၄ လက္ကပ္လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေရႊအတြက္ ေသာကမ်ားမည္။ ႏိုင္ငံျခားေငြဝင္မည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ႏိုင္ငံျခားမွ ေငြေရာက္မည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦးထံမွ အကူအညီရမည္။

ေစ်းေရာင္းေစ်းဝယ္၊ ကုန္ေရာင္းကုန္ဝယ္ ေကာင္းမည္။ အလုပ္သစ္အတြက္ အင္တာဗ်ဴးဝင္ရလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းအၾကံအစည္သစ္မ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။

ပညာေရးမွာ ၾကိဳးစားမႈ အားနည္းေနပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ သည္းေျခမွာ ေက်ာက္တည္မည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၈၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ မိုးျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ေပါင္မုန္႔ေထာပတ္သုတ္ ၅ ခ်ပ္ကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေျမအေရာင္းအဝယ္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ႏိုင္ငံျခားသို႔ အလုပ္လုပ္ရန္ ထြက္ခြာသြားရလိမ့္မည္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္း တစ္ခုျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။

အႏုပညာလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ ေတာင္ကုန္း ေတာင္တန္းဘက္သို႔ ခရီးထြက္ရမည္။ အေမြကိစၥ စကားေျပရမည္။ ေအာင္ျမင္မည္။ ရရန္ရွိေသာ ေငြမ်ားရမည္။

ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေအာင္ျမင္မႈရရွိလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ လည္ေခ်ာင္းနာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံညံ့ေနပါသည္။ ခ်စ္သူႏွင့္ အေနေဝးလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း အေျခအေနမေကာင္းပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၅၊ ၇၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေရညွိစိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ဘူးသီးေၾကာ္ ၅ ခုကပ္လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အသစ္တစ္စီးဝယ္ ျဖစ္မည္။ အလုပ္သစ္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရးေကာင္းမည္။ ႏိုင္ငံျခားခရီးအတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။

အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း အေရာင္းအဝယ္မွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ ေငြေၾကးကိစၥ အနည္းငယ္စိတ္ညစ္ရမည္။

ပညာေရးအတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခါင္းမူးေခါင္းကိုက္ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူထံမွ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၅၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ခိုျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ခိုျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - စေနေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ေထာပတ္ထမင္း ကပ္လွဴပါ။