၇ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ 25-10-2020 မွ 31-10-2020 အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ စန္းပြင့္ေနပါသည္။ စက္ပစၥည္းဝင္မည္။ ေရလုပ္ငန္းမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အလုပ္ေျပာင္း၊ အလုပ္ေနရာေျပာင္း ေပၚမည္။

ေရႊ (သို႔မဟုတ္) ေငြေပ်ာက္မည္။ ႏိုင္ငံျခားခရီးအတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းျပဳလုပ္ရမည္။ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ ေနအိမ္သို႔ ၾကြျမန္းလာမည္။

ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ တယ္လီဖုန္းဝင္မည္။ ေနအိမ္သို႔ ဓါတ္ဗူးတစ္ဗူးေရာက္လာပါက ‘၂’ အစ ‘၄’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ သြားကိုက္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အေျခအေနေကာင္းပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း အဆင္ေျပပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၄၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ သနပ္ခါးေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ သေျပညြန္႔ ၁၉ ညြန္႔ ကပ္လွဴပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ အိမ္ေနရာအေရႊ႕အေျပာင္းျဖစ္မည္။ လမ္းထဲမွာ နာေရးေပၚမည္။ မသြားရ။ ေနအိမ္သို႔ ဧည့္သည္ေရာက္မည္။ နာရီဝင္ပါက ကံညံ့မည္။

ႏိုင္ငံျခားခရီးထြက္ရမည္။ ေဆးရံုသို႔ လူနာေမးသြားရမည္။ သြားခဲ့ေသာ္ေကာင္း၏။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္မွာ ျပႆနာအနည္းငယ္ေျဖရွင္းရမည္။

အိမ္ေနရာအေရႊ႕အေျပာင္းေပၚမည္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းမွာ အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္။ တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။ ေနအိမ္သို႔ ဝါးလံုးေရာက္ပါက ‘၃’ အစ ‘၆’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေသြးတိုး၊ ေသြးအားနည္း တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္မည္။ ပညာေရးမွာ ရလာဒ္ေကာင္းပါသည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း အဆင္မေျပပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၆၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ပုဇြန္ဆီေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနလၤာေန႔ တနလၤာေထာင့္မွာ ေငြထီး ၂ လက္ လွဴပါ။


အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

လုပ္ငန္းမွာ အျပိဳင္အဆိုင္ေပၚမည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးမႈေပၚမည္။ အႏုပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ပါက ေဝဖန္တိုက္ခိုက္မႈကို ခံရမည္။

အဝတ္အထည္သစ္ဝင္မည္။ ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းဘက္သို႔ ခရီးထြက္ရမည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အသစ္ဝင္မည္။ ေရလုပ္ငန္း၊ ေရထြက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။ ေရႊေပ်ာက္၊ ေရႊထြက္ တစ္မ်ိဳးျဖစ္မည္။ မုန္႔လက္ေဆာင္းရပါက ‘၄’ အစ ‘၈’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဝမ္းပ်က္၊ ဝမ္းေလွ်ာ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးညံ့၏။ ခ်စ္သူ၏ အထင္မွားမႈကို ခံရလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္၏ ေဆြမ်ိဳးဒုကၡေပးမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ လိေမၼာ္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - အဂၤါေန႔တြင္ ဆီထမင္းငါးပြဲ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္ေနရာအတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းထဲမွာ အျပိဳင္အဆိုင္၊ အတိုက္အခိုက္ေပၚမည္။ ေစ်းေရာင္းေစ်းဝယ္ေကာင္းမည္။

ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။ ႏိုင္ငံျခားမွ ေငြေရာက္မည္။ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းမွာ ေအာင္ျမင္မႈသတင္းၾကားရမည္။

မိသားစုအတြင္းမွာ အထင္မွားစရာကိစၥေပၚမည္။ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အားနည္းေနပါသည္။ ေနအိမ္သို႔ ကပ္ေၾကးတစ္လက္ ေရာက္လာပါက ‘၂’ အစ ‘၉’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ အေျခအေနေကာင္းပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ရင္ညြန္႔ေအာက္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ သာယာပါသည္။ ခ်စ္သူ၏ ၾကင္နာမႈကို ပိုမိုရရွိလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၇၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ အစိမ္းႏုေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔ ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ယတ္ျဖဴ ၄ လက္ႏွင့္ ေအာင္သေျပပန္း ၁၁ ညြန္႔ ကပ္လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္သစ္အတြက္ သတင္ေကာင္းၾကားရမည္။ ေရႊေပ်ာက္တတ္သည္။ အႏုပညာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္လုပ္ကိုင္ရလိမ့္မည္။

စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ရမည္။ ေျမအေရာင္းအဝယ္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ခရီးထြက္ရမည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

လူမ်ိဳးျခား၊ ဘာသာျခား ဒုကၡေပးမည္။ ေၾကြးကိစၥအတြက္ စိတ္ညစ္ရမည္။ တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။ ေနအိမ္သို႔ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ ၾကြျမန္းလာပါက (သို႔မဟုတ္) ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္အသစ္ေရာက္ပါက ‘၄’ အစ ‘၆’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးအတြက္ အစီအစဥ္အသစ္ ျပဳလုပ္ရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေျခေထာက္နာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ သာယာပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ၆ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ နီညိဳေရာင္  ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔ ၾကာသပေတးေထာင့္မွာ ဇီး ၉ ညြန္႔၊ သေျပ ၉ ညြန္႔၊ ဂန္႔ေဂၚ ၉ ညြန္႔ ကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းေျပာင္း၊ လုပ္ငန္းေနရာေျပာင္းေပၚမည္။ ဆိုင္ကယ္အသစ္တစ္စီးဝင္မည္။ လယ္ယာလုပ္ငန္းမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။ ေခ်းေငြမ်ားျပန္ဆပ္ႏိုင္မည္္။

ေစ်းေရာင္းေစ်းဝယ္ေကာင္းမည္။ သူတစ္ပါး ေရႊ (သို႔မဟုတ္) ေငြလာအပ္မည္။ လက္မခံရ။ ႏိုင္ငံျခားမွ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။

ေရလုပ္ငန္း၊ ေရထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။ သူခိုးခိုးခံရတတ္ပါသည္။ သတိထားပါ။ ေနအိမ္သို႔မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါဝင္ပါက ‘၁’ အစ ‘၂’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈ အားနည္းေနပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခ်ာင္းဆိုးမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ လက္ထက္မဂၤလာျပဳရကိန္းရွိသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၂၊ ၉ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ အျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ေကာက္ညွင္းေပါင္း ကပ္လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

သံရံုးမွာ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားပါက ဗီဇာရမည္။ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားမွ အလုပ္ခန္႔စာေရာက္မည္။ အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း အေရာင္းအဝယ္အတြက္ စိတ္ညစ္ရမည္။

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးေျပာင္းေရႊ႕ရကိန္းရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈၾကီးမွာ ပါဝင္လႈပ္ရွားရလိမ့္မည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။

ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္အေမြကိစၥစကားေျပာရလိမ့္မည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အေရာင္းအဝယ္မွားမည္။ ေနအိမ္ေရွ႕မွာ က်ီးသာပါက ‘၈’ အစ ‘၉’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ စာေမးပြဲေျဖပါက ေအာင္ျမင္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ လည္ေခ်ာင္းနာမည္။ အခ်စ္ေရးည့ံပါသည္။ ခ်စ္သူႏွင့္စိတ္ထားသေဘာထား မတိုက္ဆိုင္ပဲျဖစ္ေနလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ ေငြေၾကးကိစၥကို အေၾကာင္းျပဳျပီးစကားမ်ားရလိမ့္မည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၈၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေရႊအိုေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - စေနေန႔ စေနေထာင့္မွာ တံခြန္နီ ၉ လက္ကပ္လွဴပါ။