၇ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ 09-05-2021 မွ 15-05-2021 အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္အတြက္ အင္တာဗ်ဴးဝင္ရမည္။ ေအာင္ျမင္မည္။ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦး၏ အလုပ္ကိစၥ (သို႔မဟုတ္) အမႈကိစၥကို ကူညီရမည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ စန္းပြင့္ေနပါသည္။

ေျမအေရာင္းအဝယ္ကိစၥမွာ အျငင္းပြားစရာကိစၥေပၚမည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ရပ္ေဝးမွ ေငြေရာက္မည္။ သို႔မဟုတ္ ရပ္ေဝးသို႔ ေငြပို႔ရမည္။

ပညာေရးမွာ ရပ္တန္႔ေနပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အစာအိမ္ေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူထံမွ လက္ေဆာင္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၅၊ ၈၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ခိုျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနလၤာေန႔ တနလၤာေထာင့္မွာ ေငြထီး ၅ လက္ ကပ္လွဴပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးေျပာင္းေရႊ႕ရလိမ့္မည္။ ျပင္ပဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လစာပိုေကာင္းေသာအလုပ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရလိမ့္မည္။ တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းမွာ သစၥာေဖာက္ခံရမည္။ ေၾကြးကိစၥစကားေျပာရမည္။ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။ အမႈရွိပါက အမႈႏိုင္မည္။ ေနအိမ္သို႔ ဦးထုပ္တစ္လံုးေရာက္ပါက ကံညံ့မည္။

ပညာေရးမွာ ထင္တိုင္းမေပါက္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဝမ္းကိုက္ေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ စန္းပြန္႔ေနပါသည္။ ခ်စ္သူမရွိပါက ခ်စ္သူရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၄၊ ၆ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေက်ာက္စိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - အဂၤါေန႔ အဂၤါေထာင့္မွာ စပါယ္ ၃ ကံုး ကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

မိသားစုအတြင္းမွာ စိတ္ဝမ္းကြဲမႈ အနည္းငယ္ ျဖစ္ေပၚမည္။ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းအတြင္း သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ေရႊဝင္မည္။ ေရႊလုပ္ငန္းမွာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိမည္။ ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းဘက္မွ ဧည့္သည္ေရာက္မည္။

ပညာေရးမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဇတ္ေၾကာတက္ေဝဒနာကို ခံစားရမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ဥေပကၡာျပဳမႈကို ခံရလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္၏ေဆြမ်ိဳးမ်ား ဒုကၡေပးမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၅၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ပုလဲျဖဴေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔ ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ေရႊထီး ၉ လက္ကပ္လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္သစ္၊ လုပ္ငန္းသစ္၊ အေရာင္းအဝယ္သစ္ ေပၚမည္။ ေငြေၾကးကိစၥအတြက္ ေသာကေရာက္မည္။ ႏိုင္ငံျခားေငြအတြက္ ေသာကေရာက္မည္။

ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ရမည္။ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မွာ ေရာက္ေနျပီး ၎ႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္ခြင့္ ေလ်ွာက္ထားပါက ေနထိုင္ခြင့္ရမည္။

ဆိုင္ကယ္ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း ေကာက္ပဲသီးႏွံ ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈ ရွိပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ သြားကုိက္မည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ အေျခအေနေကာင္းပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၇၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ကာကီေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ မုန္႔လံုးေရေပၚ ကပ္လွဴပါ။


ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးသံုး စက္ပစၥည္းဝင္မည္။ ေျမအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းထဲမွာ ေျဖရွင္းစရာကိစၥေပၚမည္။

မိသားစုအတြင္းသို႔ သတင္းေကာင္းဝင္မည္။ ႏိုင္ငံျခားမွ ေငြေရာက္မည္။ ဆိုင္သစ္ဖြင့္ျခင္း လုပ္ငန္းသစ္လုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ရမည္။

က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခ်ာင္းဆိုးမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ကတိမတည္မႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္၏ မသိနားမလည္မႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၅၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ပုလဲျဖဴေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ သာကူကပ္လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္ရွာေနပါက (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ရမည္။ မိသားစုအတြင္းမွာ က်န္းမာေရးညံ့ေသာသူေပၚမည္။ သို႔ရာတြင္ စိုးရိမ္စရာမလိုပါ။

ေျမအေရာင္းအဝယ္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ သူခိုးခိုးခံရလိမ့္မည္။ သတိထားပါ။ လုပ္ငန္းသစ္ေပၚမည္။ ေအာင္ျမင္မည္။

ေနအိမ္၏အေရွ႕အရပ္မွာ မီးေလာင္မီးလန္႔ ျဖစ္မည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ပါက ဖိနပ္ေဟာင္းတစ္ရံစြန္႔ပစ္ပါ။

က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ခါးနာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူေဟာင္းႏွင့္ ျပန္ေတြ႔မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၃၊ ၄ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေရႊအိုေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - စေနေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား စေနေထာင့္မွာ ေျမဇာ ၉ ညြန္႔၊ အုန္း ၉ ညြန္႔၊ ရြက္လွ ၉ ညြန္႔ ကပ္လွဴပါ။

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ ေၾကြးကိစၥအတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းမွာ ဟန္ခ်က္မညီပဲ ျဖစ္လိမ့္မည္။ အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ မွားမည္။ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။ ေနအိမ္၏ ေျမာက္အရပ္မွာ မီးေလာင္မီးလန္႔ ျဖစ္မည္။ ျဖစ္ပါက ဖိနပ္ေဟာင္းတစ္ရံ စြန္႔ပစ္ပါ။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈ ရွိပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အရိုးက်ည္းေပါင္းေရာဂါရမည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၆၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေက်ာက္စိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ သေျပ ၉ ညြန္႔၊ ဂန္႔ေဂၚ ၉ ညြန္႔၊ ေျမဇာ ၉ ညြန္႔ လွဴပါ။