၇ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ 09-08-2020 မွ 15-08-2020 အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္ေနရာအေရႊ႕အေျပာင္းေပၚမည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးေျပာင္းေရႊ႕ကိန္း ရွိသည္။ အဝတ္အထည္သစ္မ်ား ဝင္မည္။

ေျမြေတြ႔မည္။ ေတြ႔ပါက ‘၅’ အစ ‘၉’ အဆံုး အစိုးရ ထီထိုးပါ။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ခုျပဳလုပ္ရမည္။ လယ္ယာေျမ (သို႔မဟုတ္) အိမ္ဝိုင္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

ေရႊေပ်ာက္တတ္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ေရႊထြက္မည္။ ေငြေၾကးကိစၥ အကူအညီေတာင္းမည့္သူေရာက္မည္။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈ ရွိပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ခါးေရာဂါအနည္းငယ္ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ စြပ္စြဲမႈကို ခံရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာမႈ မရွိပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၅၊ ၇၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ အျဖဴေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ ေျမဇာ ၉ ညြန္႔၊ သေျပ ၉ ညြန္႔၊ ဂန္႔ေဂၚ ၉ ညြန္႔ ကပ္လွဴပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားသံရံုးတစ္ရံုးမွာ ေလွ်ာက္ထားေသာ ဗီဇာရမည္။ ေဆြမ်ိဳးအၾကီးအကဲတစ္ဦး၏ က်န္းမာေရးကို ကူညီရမည္။ ဆိုင္သစ္ဖြင့္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းသစ္လုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။

ေၾကြးေဟာင္းျပန္ရမည္။ သို႔မဟုတ္ပါက မိမိအေပၚတင္ရွိေသာ ေၾကြးမ်ားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္လိမ့္မည္။ လယ္ယာသံုးစက္ပစၥည္းမ်ား ဝင္မည္။

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ပါက အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔မည္။ ေနအိမ္သို႔ အလွဴဖိတ္စာ၊ မဂၤလာေဆာင္ဖိတ္စာ ေရာက္ပါက ‘၃’ အစ ‘၅’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ ၾကိဳးစားသေလာက္ အေရာမထင္ဘဲ ျဖစ္လိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခါင္းမူး၊ ေခါင္းကိုက္ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူႏွင့္အတူ မဂၤလာေဆာင္ဖိတ္စာမ်ား ေဝဌရလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၅၊ ၆ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ အနီေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနလၤာေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရားမွာ တံခြန္နီ ၂ လက္လွဴပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္း (သို႔မဟုတ္) ပင္လယ္ကမ္းေျခဘက္သို႔ ခရီးထြက္ရလိမ့္မည္္။ အလုပ္ရွာေနပါက (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ရမည္။

ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရးေကာင္းပါသည္။ တယ္လီဖုန္းေပ်ာက္မည္။ အိမ္အနီးအနားမွာ နာေရးေပၚမည္။ မသြားရ။

စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရမည္။ ေနအိမ္သို႔ နာရီတစ္လံုးေရာက္လာပါက ‘၂’ အစ ‘၈’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ ရလာဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ သြားကိုက္မည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ အဆင္ေျပပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၈၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ မိုးျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - အဂၤါေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ဆီထမင္းကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ လယ္ယာလုပ္ငန္းသံုးစက္ပ်က္မည္။ မိသားစုအတြင္းသို႔ ဝမ္းသာစရာသတင္းေရာက္လာမည္။

အမႈရွိပါက အမႈႏိုင္သည့္ သတင္းၾကားရမည္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ပါက စည္းရံုးကိစၥႏွင့္ ခရီးတိုထြက္ရမည္။ က်ဆင္းေနေသာ အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ ေခါင္းျပန္ေမာ့လာလိမ့္မည္။ ေနအိမ္သို႔ဦးထုပ္တစ္လံုးေရာက္ပါက ‘၁’ အစ ‘၃’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဝမ္းပ်က္၊ ဝမ္းေလွ်ာျဖစ္မည္။ ပညာေရးမွာ အေႏွာက္အယွက္ အနည္းငယ္ေပၚမည္။ အခ်စ္ေရးညံ့ပါသည္။ ခ်စ္သူ၏ စိမ္းကားမႈကို ခံရလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း ပြဲၾကမ္းလိမ့္မည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၃၊ ၄ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ဖက္ဖူးစိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔ ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ေရႊထီး ၄ လက္ကပ္လွဴပါ။


ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ကိစၥႏွင့္ စကားမ်ားရလိမ့္မည္။ ေရႊအတြက္ေသာကေရာက္မည္။

အေမြကိစၥအတြက္ ညိွႏႈိင္းမႈေအာင္ျမင္မည္။ ေငြအနည္းငယ္အလဟႆ ျဖစ္မည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္မွာ ဖိအားမ်ားမည္။

အမ်ိဳးထဲမွာလည္းေကာင္း (သို႔မဟုတ္) အိမ္အနီးအနားမွာလည္းေကာင္း (သို႔မဟုတ္) အသိထဲမွာလည္းေကာင္း ကေလးေမြးေသာ သတင္းၾကားပါက ‘၄’ အစ ‘၇’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ အကူအညီလိုအပ္ေနပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အစာအိမ္ေရာဂါ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၆၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ငုဝါေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားမွာ သစ္သီး ၅ လံုးကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေငြအတြက္ ေသာကေရာက္မည္။ သို႔ရာတြင္ ကူညီမည့္သူေပၚမည္။ ေစ်းေရာင္းေစ်းဝယ္မွာ ေၾကြးေၾကာင့္စိတ္ညစ္ရမည္။

ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံ ေရာင္းဝယ္ေရးေကာင္းမည္။ အိမ္ေနရာအေရႊ႕အေျပာင္းအတြက္ အစီအစဥ္ခ်ရလိမ့္္မည္။

အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးစာေမးပြဲေျဖရလိမ့္မည္။ ေနအိမ္သို႔ ပန္းပင္၊ ပန္းအိုး ေရာက္လာပါက ‘၅’ အစ ‘၅’ အဆံုး အစိုးရထီထုိးပါ။

ပညာေရးမွာ ကံေကာင္းေနပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားပညာသင္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ က်န္းမာေရးမွာ ေခ်ာင္းဆိုးမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ သာယာပါသည္။ ခ်စ္သူထံမွ လက္ေဆာင္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ၆ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ သနပ္ခါးေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔ ေသာၾကာေထာင့္မွာ သေျပ ၁၁ ညြန္႔ကပ္လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာ အျပိဳင္အဆိုင္မ်ား ဒုကၡေပးမည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းထဲမွာ ျပႆနာအနည္းငယ္ ေျဖရွင္းရမည္။

စက္ရံုဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက စက္ရံုအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳမႈကို ခံရမည္။ တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။ ႏိုင္ငံျခားမွ အလုပ္ေခၚစာေရာက္မည္။

ေရႊလုပ္ငန္းမွာ ေအာင္ျမင္မည္။ ေနအိမ္သို႔ ဒန္႔ဒလြန္သီးမ်ား ေရာက္လာပါက ‘၆’ အစ ‘၆’ အဆံုး အစိုးရထီထုိးပါ။

ပညာေရးမွာ အေျခအေနေကာင္းပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ နားေရာဂါ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ သာယာပါသည္။ လက္ထပ္မဂၤလာစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၆၊ ၈၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ သေျပသီးမွည့္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - စေနေန႔ စေနေထာင့္မွာ ထီးျဖဴ ၇ လက္ကပ္လွဴပါ။