၇ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ 18-08-2019 မွ 24-08-2019 အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္သစ္လုပ္ျခင္း၊ ဆိုင္သစ္ဖြင့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ ရရန္ရွိေသာ ေငြမ်ားဝင္လာမည္။

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးစာေမးပြဲ ေျဖရမည္။ ေဆြမ်ိဳးအၾကီးအကဲတစ္ဦးထံမွ အကူအညီရမည္။

အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္းအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ အဝတ္အထည္သစ္မ်ား ဝင္မည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမွာ ေအာင္ျမင္မည္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ျပဳလုပ္ရမည္။ ေနအိမ္မွာ လိပ္ျပာတစ္ေကာင္ပ်ံဝဲျပီးေနပါက ‘၄’ အစ ‘၆’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ အေျခအေနေကာင္းပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခါင္းကိုက္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အဆင္မေျပပါ။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာမႈ မရွိပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၆၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ အဝါေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔ တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ ဖေယာင္းတိုင္သက္ေစ့ ပူေဇာ္ပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အလုပ္ေျပာင္း၊ အလုပ္ေနရာေျပာင္း ျဖစ္မည္။ ေဆြမ်ိဳးထဲမွာ
နာေရးေပၚမည္။

ေဈးေရာင္းေဈးဝယ္၊ ကုန္ေရာင္းကုန္ဝယ္မွာ အျပိဳင္အဆိုင္ေပၚမည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

ဆန္စပါးေရာင္းဝယ္ေရးမွာ ေဈးႏႈန္းတက္မႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ ေၾကြးကိစၥအတြက္ အမႈျဖစ္မည္။

ေနအိမ္သို႔ ေရႊဖရံုသီးတစ္လံုးေရာက္လာပါက ‘၃’ အစ ‘၅’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ အားနည္းေနပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ သြားကိုက္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏စိတ္ဆိုး၊ စိတ္ေကာင္မႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း ေငြေၾကးကိစၥေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၅၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ အျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနလၤာေန႔ တနလၤာေထာင့္မွာ သေျပညြန္႔ သက္ေစ့ ကပ္လွဴပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္ေဆာက္ရန္ကူညီမည့္သူေပၚမည္။ သို႔မဟုတ္ အိမ္၊ အိမ္ခန္း ဝယ္ရန္ကူညီမည့္သူေပၚမည္။

ဆိုင္ကယ္အတြက္ ေသာကေရာက္မည္။ ေရလုပ္ငန္းမွာ ရာသီဥတုဆိုးရြားမႈေၾကာင့္ ဆံုးရံႈးမႈေပၚမည္။

ႏိုင္ငံျခားေငြႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အက်ိဳးအျမတ္ရမည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ မရွိဘဲ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ေနအိမ္သို႔ ငွက္ေပ်ာတစ္ဖီးေရာက္လာပါက ‘၅’ အစ ‘၈’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ ကူညီမည့္သူေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ရင္ဘက္ေအာင့္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူထံမွ ၾကင္နာမႈ၊ ယုယမႈမ်ားကို ေကာင္းစြာရရွိလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၅၊ ၇၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ အျဖဴေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - အဂၤါေန႔ အဂၤါေထာင့္မွာ ရွိေသာ ျဂိဳဟ္တိုင္ဘုရားဆင္းတုေတာ္မွာ ေရသက္ေစ့သပၸာယ္ပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေရႊေပ်ာက္မည္။ ေရႊထြက္မည္။ ေရႊလုပ္ငန္း၊ ေရႊအေရာင္းအဝယ္မွာ အရံႈးေပၚမည္။ ေျမအေရာင္းအဝယ္မွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။

ဝင္ေငြေကာင္းသလို ထြက္ေငြလည္း ေကာင္းမည္။ ေဆးရံုသို႔ လူနာေမးသြားရမည္။ ေမးခဲ့ေသာ္ ေကာင္း၏။ ေဈးဆိုင္ခန္း၊ ဆိုင္ခန္း အတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရမည္။

အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိမည္။ လူမႈေရးလုပ္ငန္း၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာမွာ စိတ္ညစ္စရာေပၚမည္။

ပညာေရးေကာင္း၏။ စာေမးပြဲေျဖခဲ့ေသာ္ ေအာင္ျမင္မည္။ ေနအိမ္သို႔ နာရီတစ္လံုးေရာက္လာပါက ‘၁’ အစ ‘၂’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ လည္ေခ်ာင္းနာမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၂၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ခရမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ဘူးသီးေၾကာ္ ၅ ခု ကပ္လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ရွာေနပါက အလုပ္ရမည္။ ေျမယာဆံုးရံႈးမႈအတြက္ ေျမေနရာ (သို႔မဟုတ္) ေလွ်ာ္ေၾကးရမည္။

အႏုပညာလုပ္ငန္းအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈ အသီးအပြင့္ကို ခံစားရမည္။ ေနအိမ္သို႔ လက္ဘက္ေျခာက္မ်ား လက္ေဆာင္ေရာက္လာပါက ‘၂’ အစ ‘၃’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ေဈးေရာင္းေဈးဝယ္၊ ကုန္ေရာင္းကုန္ဝယ္ ျဖစ္မည္။ ေရႊအတြက္ ေသာကေရာက္မည္။

ပညာေရးမွာ ပိုမိုၾကိဳးစားသင့္ေသာ အခ်ိန္သို႔ ေရာက္ေနပါျပီ။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေျခေထာက္နာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ရင္နာစရာေကာင္းလွပါသည္။ ခ်စ္သူသစၥာေဖာက္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းလိမ့္မည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၃၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ အနီေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔ ၾကာသပေတးေထာင့္မွာ ၾကာျဖဴ ၅ ပြင့္ ကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားသို႔ အလုပ္လုပ္ရန္ ထြက္ခြာသြားရလိမ့္မည္။ မိသားစုအတြင္းသို႔ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕ဝမ္းသာစရာ သတင္းေကာင္းဝင္လာမည္။

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးစားေမးပြဲ ေျဖရမည္။ ေအာင္ျမင္မည္။ အလွဴဒါန ျပဳလုပ္ရမည္။ အိမ္ျပင္၊ အိမ္ေဆာက္ကိစၥ ေပၚမည္။

ေနအိမ္သို႔ နာနတ္သီးတစ္လံုးေရာက္လာပါက ‘၆’ အစ ‘၆’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။ ေၾကြးကိစၥအတြက္ စကားအေခ်အတင္ေျပာရမည္။

ပညာေရးမွာ တိုက္တက္မႈရွိသည္။ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ပညာေတာ္သင္သြားရန္ ေရြးခ်ယ္ခံရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခ်ာင္းဆိုးမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ သာယာပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း အေျခအေနေကာင္းပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၆၊ ၇၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေရႊအိုေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ အုန္းထမင္းကပ္လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ရမည္။ ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ သတင္းေကာင္းဝင္မည္။ ေရႊလုပ္ငန္းမွာ အက်ိဳးအျမတ္ရမည္။

လယ္ယာလုပ္ငန္းမွာ အခက္အခဲအနည္းငယ္ေပၚမည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

အမႈေဟာင္းအတြက္ သတင္းေကာင္းမည္။ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းေပၚမည္။ ေကာင္း၏။ ဆင္တစ္ေကာင္ကို ျမင္ပါက ‘၄’ အစ ‘၉’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးေကာင္း၏။ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားပါက ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အသည္းေရာဂါအနည္းငယ္ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူသစ္ေတြ႔မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ပိေတာက္ေျခာက္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - စေနေန႔ စေနေထာင့္မွာ ထီးျဖဴ ၇ လက္ လွဴပါ။