၇ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ 26-03-2023 မွ 01-04-2023 အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားမွ အလုပ္ရွာေနပါက သို႔မဟုတ္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ရမည္။ နယ္ေဝးမွ ေငြေရာက္မည္ (သို႔မဟုတ္) ရပ္ေဝးသို႔ ေငြပို႔ရမည္။ အလွဴဒါန ျပဳလုပ္ရမည္။

တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း ေကာက္ပဲသီးႏွံ ေရာင္းဝယ္ေရးေကာင္းမည္။ ေသာ့တြဲေပ်ာက္မည္။ လိပ္တစ္ေကာင္ကို ျမင္ပါက ‘၂’ အစ ‘၄’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ ကူညီမည့္သူေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဇက္ေၾကာတက္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ စန္းပြင့္ေနပါသည္။ ခ်စ္သူမရွိပါက ခ်စ္သူရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၄၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ အျဖဴေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔တြင္ တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ ေရသက္ေစ့လွဴပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္သစ္ေပၚမည္။ အလုပ္ရွာေနပါက (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ရမည္။ အိမ္ (သို႔မဟုတ္) ေဆးရံုသို႔ လူနာေမးသြားရမည္။ သြားခဲ့ေသာ္ ေကာင္း၏။

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အလုပ္ကို ျငီးေငြ႔ျပီး အလုပ္ထြက္ခ်င္စိတ္ေပၚမည္။ ေစ်းေရာင္းေစ်းဝယ္ ညံ့ပါသည္။ ဆိုင္ကယ္အသစ္ဝင္မည္။ ေရႊအေရာင္းအဝယ္ အရံႈးေပၚမည္။

လယ္ယာလုပ္ငန္းမွာ ရာသီဥတုဒဏ္ေၾကာင့္ အခက္အခဲေပၚမည္။ ေနအိမ္သို႔ ေျပာင္းဖူးအစိမ္းမ်ားေရာက္ပါက ‘၃’ အစ ‘၇’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ မယံုၾကည္မႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ စိတ္သေဘာထားျခင္းမတိုက္ဆိုင္ပဲ ျဖစ္လိမ့္မည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၅၊ ၇ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေက်ာက္စိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနလၤာေန႔ တနလၤာေထာင့္မွာ ေငြထီး ၂ လက္ကပ္လွဴပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္ျပင္၊ အိမ္ေဆာက္ရလိမ့္မည္။ ရတနာလုပ္ငန္း၊ ေရႊလုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရမည္။ ႏိုင္ငံျခားေငြဝင္မည္။ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားမွ ေငြေရာက္မည္။

စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းမွာ အေခ်အတင္စကားေျပာရမည္။ ဆိုင္ကယ္ေမွာက္မည္။ သို႔မဟုတ္ ဆိုင္ကယ္အမႈျဖစ္မည္။

ေနအိမ္သို႔ အရက္ပုလင္းေရာက္ပါက ကံညံ့မည္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းမွာ အႏၱရာယ္ရွိေနပါသည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ က်ဆင္းလိမ့္္မည္။ ေနအိမ္သို႔ ငါးအရွင္တစ္ေကာင္ေရာက္လာပါက ‘၄’ အစ ‘၅’ အဆံုး အစိုးရးထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ အဆင္အေနေကာင္းပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခါင္းမူးေခါင္းကိုက္ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံညံံ့ပါသည္။ ခ်စ္သူႏွင့္ စကားမ်ားရလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း မသာယာပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ခိုျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - အဂၤါေန႔ အဂၤါေထာင့္မွာ ဆီထမင္းကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္ေနရာ (သို႔မဟုတ္) အလုပ္အေရႊ႕အေျပာင္းေပၚမည္။ လူမႈေရးလုပ္ငန္း၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနပါက အခက္အခဲေပၚမည္။

ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ေဆြမ်ဳးတစ္ဦး၏ က်န္းမာေရးကိစၥကို ကူညီရလိမ့္မည္။ အိမ္၊ အိမ္ခန္း ေလွ်ာက္ထားပါက ရမည္။ ေနအိမ္သို႔ ပ်ားရည္ေရာက္လာပါက ‘၂’ အစ ‘၃’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ႏိုင္ငံျခားမွ ေငြေရာက္မည္။ ေနအိမ္၏ အေရွ႕ဘက္အရပ္မွာ မီးေလာင္မည္။ ထိုကဲ့သို႔ မီးေလာင္ပါက ဖိနပ္ေဟာင္းတစ္ရံ စြန္႔ပစ္ပါ။

ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အားရစရာေကာင္းေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေနပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေျခေထာက္နာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ သာယာပါသည္။ ခ်စ္သူထံမွ လက္ေဆာင္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း ကံေကာင္းပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၃၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေဗဒါပြင့္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔ ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ရြက္လွ ၁၄ ညြန္႔ ကပ္လွဴပါ။


ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သတင္းေကာင္းဝင္မည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုး၊ လစာတိုးမည္။ ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။

အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ရမည္။

ေနအိမ္သို႔ ပိႏၷဲသီးေရာက္ပါက ‘၄’ အစ ‘၆’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။ အဝတ္အထည္သစ္ဝင္မည္။ တယ္လီဖုန္းအတြက္ စိတ္ညစ္ရမည္။ ေငြအနည္းငယ္ အလဟႆျဖစ္မည္။

ပညာေရးမွာ ရလာဒ္မေကာင္းပါ။ ဆီးလမ္းေၾကာင္းမွာ ပိုး (သို႔မဟုတ္) ေက်ာက္ေၾကာင့္ ေဝဒနာခံစားရမည္။ ခ်စ္သူ၏ ရက္စက္မႈကို ခံရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ စကားမ်ားရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၆၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ၾကက္ေသြးေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔ ၾကာသပေတးေထာင့္မွာ ဖေယာင္းတိုင္ ၁၅ တိုင္ ထြန္းညိွပူေဇာ္ပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဘဏ္ (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွ ေခ်းေငြမ်ားရရွိမည္။ ရပ္ေဝးမွ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦး (သို႔မဟုတ္) သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးႏွင့္ ျပန္ေတြ႔မည္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ျပဳလုပ္ရမည္။ ေျမအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ေနအိမ္သို႔ မႈိမ်ားေရာက္ပါက ‘၁’ အစ ‘၆’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ သတိထားရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းအတြက္ ေျခလွမ္းသစ္မ်ား လွမ္းရမည္။ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။ ေပ်ာက္ေနေသာ ပစၥည္းျပန္ေတြ႔မည္။

ပညာေရးမွာ ကူညီမည့္သူေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ သည္းေျခမွာေက်ာက္တည္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ လက္ထပ္မဂၤလာစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၃၊ ၆ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ငွက္ေပ်ာစိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔ ေသာၾကာေထာင့္မွာ သေျပ ၂၁ ညြန္႔ ကပ္လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္းမွာ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရးေကာင္းမည္။ အေရးၾကီးေသာ စာရြက္စာတမ္း၊ လိုင္စင္၊ မွတ္ပံုတင္ေပ်ာက္မည္။

အႏုပညာလုပ္ငန္းအတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ အမႈေဟာင္းရွိပါက ႏိုင္မည္။ အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း၊ အဌား (သို႔မဟုတ္) အေရာင္းအဝယ္အတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရမည္။

အလုပ္အတြက္ အင္တာဗ်ဴးဝင္ရမည္။ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္စုေပါင္းျပီး အလွဴလုပ္ရမည္။ ေနအိမ္သို႔မွန္တစ္ခ်ပ္ေရာက္ပါက ‘၆’ အစ ‘၇’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခ်ာင္းဆိုးမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူႏွင့္ လက္ထပ္မဂၤလာပြဲအတြက္ အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၆၊ ၇၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ မိုးျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - စေနေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား စေနေထာင့္မွာ ထီးျဖဴ ၇ လက္ကပ္လွဴပါ။

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေမာ္ေတာ္ကား (သို႔မဟုတ္) ဆိုင္ကယ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။ ႏိုင္ငံျခားခရီးအတြက္ သတင္းေကာင္းဝင္မည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးေျပာင္းေရႊ႕ရမည္။

အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ တယ္လီဖုန္းေပ်ာက္မည္။ ပ်က္မည္။ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦး၏ က်န္းမာေရးကိစၥကို ကူညီရမည္။ လမ္းထဲမွာ (သို႔မဟုတ္) အိမ္နားမွာ နာေရးေပၚမည္။ မသြားရ။

ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ သြားကိုက္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူထံမွ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၃၊ ၄ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ သနပ္ခါးေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔ တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ ေျမဇာ ၉ ညြန္႔၊ သေျပ ၉ ညြန္႔၊ ကံ့ေကာ္ ၉ ညြန္႔ ကပ္လွဴပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

က်ဆင္းေနေသာ စီးပြားေရး ျပန္လည္ဦးေမာ့လာမည္။ ဆန္စပါးေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။ ဘုရားဆင္းတုေတာ္တစ္ဆူေနအိမ္သို႔ ႂကြျမန္းလာမည္။

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အသစ္ဝင္မည္။ အေမြကိစၥအတြက္ ေသာကအနည္းငယ္ ေရာက္မည္။ ေဆးရံုသို႔ လူနာေမးသြားရမည္။ ေမးခဲ့ေသာ္ ေကာင္း၏။ တင္ဒါ၊ ပါမစ္ကိစၥမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။

ပညာေရးမွာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေမာပန္းလြယ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ စြပ္စြဲမႉကို ခံရလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္စကားမ်ားရလိမ့္မည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ၈ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ 'အုန္းခြံေရာင္' ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - တနလၤာေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ဆြမ္း ၃ပြဲေပၚ ေပါက္ေပါက္ထည့္ၿပီး ကပ္လွဴပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားမွ သတင္းေကာင္းေရာက္မည္။ သို႔မဟုတ္ပါက မိသားဝင္တစ္ဦးဦး ႏိုင္ငံျခားမွာ အလုပ္ရသည့္ သတင္းၾကားရမည္။ လူမႈေရးလုပ္ငန္း၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။

ေျမအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။ အေရာင္းအဝယ္သစ္၊ လုပ္ငန္းသစ္ ေပၚမည္။ စာခ်ဳပ္၊ စာတမ္းျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။ ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္မွာ ဖိအားမ်ားမည္။

က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဝမ္းကိုက္မည္။ ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈ ရွိပါသည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏မိဘမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း သာယာမွဳမရွိပါ။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၅၊ ၉ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ ပိေတာက္ေျခာက္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။ယၾတာ - အဂၤါေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားမွာ ဆီထမင္း ၅ပြဲ ကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္အတြက္ အင္တာဗ်ဴးဝင္ရမည္။ နိင္ငံျခားေရာက္ေနၿပီး အလုပ္ရွာေနပါက အလုပ္ရမည္။ တယ္လီဖုန္းေပ်ာက္မည္။ ဆိုင္ကယ္အမႈျဖစ္မည္။

အိမ္၊အိမ္ခန္း၊တိုက္ခန္း၊ ကြန္ဒိုခန္း၊အငွား (သို႔မဟုတ္) အေရာင္းအဝယ္အတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရလိမ့့္မည္။ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။ အမိအဖတစ္ဦးဦး က်န္းမာေရး ညံ့မည္။

ပညာေရးမွာ အထူးႀကိဳးစားရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခ်ာင္းဆိုးမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ စန္းပြင့္ေနပါသည္။ ခ်စ္သူေတြ႕မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္းသာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ၆ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ လိေမၼာ္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ယို ၄မ်ိဳးကပ္လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေျဖရွင္းစရာကိစၥအနည္းငယ္ေပၚမည္။ သို႔ေသာ္ စိုးရိမ္စရာမလိုပါ။ ေျမအေရာင္းအဝယ္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦး၏ က်န္းမာေရးကိစၥအတြက္ ပူပန္ရလိမ့္မည္။

လမ္းထဲမွာ နာေရးေပၚမည္။ မသြားရ။ လူမွဳေရးလုပ္ငန္း၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိလိမ့္မည္။

ပညာေရးႏွင့္ ပက္သက္ေသာသတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၆၊ ၇၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ ခိုျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။ယၾတာ - ၾကာသေပတးေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ပဲေပါက္စီ ၅ လံုး ကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးေျပာင္းေရႊ႕ရလိမ့္မည္။ အိမ္ေနရာ အေရႊ႕အေျပာင္းေပၚမည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေပ်ာက္မည္။ သို႔မဟုတ္ ေမွာက္မည္။ မိသားစုအတြက္ သတင္းေကာင္းဝင္မည္။

သူတစ္ပါး၏ အမွဳကိစၥကို ကူညီရမည္။ ႏိုင္ငံျခားခရီးအတြက္ အစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။

ပညာေရးမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ခါးနာမည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၄၊ ၉ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ မန္က်ည္းေစ့ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔တြင္ တန္ခိုးႀကီးဘုရား ေသာၾကာေထာင့္မွာ ေရသက္ေစ့ ကပ္လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေငြအတြက္ သတင္းေကာင္းဝင္မည္။ ႏိုင္ငံျခားခရီးအတြက္ အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းထဲမွာ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ ေရႊထြက္မည္။ သို႔မဟုတ္ ေရႊေပ်ာက္မည္။

အလုပ္သစ္ေပၚမည္။ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦး၏ က်န္းမာေရး ကိစၥကိုု ကူညီရမည္။ အလွဴဒါနျပဳလုပ္ရမည္။ အမွဳရွိပါက အမွဳႏိ္ုင္မည္။

က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အာရံုေၾကာအားနည္းမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေနလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း စိတ္ညစ္ရမည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၄၊ ၆ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ ေက်ာက္စိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - စေနေန႔တြင္ တန္ခိုးႀကီး ဘုရားစေနေထာင့္မွာ ထီးနီ ၂လက္၊ ထီးျဖဴ ၂လက္၊ ေငြထီး ၂လက္ ကပ္လွဴပါ။

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုး၊ လစာတိုးမည့္ သတင္းၾကားရမည္။ ရပ္ေဝးမွ ေငြေရာက္မည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ရပ္ေဝးသို႔ ေငြပို႔ရမည္။ ေျမအေရာင္းအဝယ္မွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ဆန္၊ စပါး ေရာင္းေကာင္းမည္။

ပညာေရးမွာ ႀကိဳးစားမႈ အားနည္းေနပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ သြားနာ၊ သြားကိုက္ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူႏွင့္ စကားမ်ားမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာမႈမရွိပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၄၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာေရာင္မွာ ခရမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔ တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ ေျမဇာ ၉ ၫြန္႔၊ သေျပ ၉ ၫြန္႔၊ ကံ့ေကာ္ ၉ ၫြန္႔ ကပ္လွဴပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ႏိုင္ငံျခားမွ ေငြေရာက္မည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးေျပာင္းေရႊ႕ရမည္။ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံ ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။

အိမ္ေနရာအေရႊ႕အေျပာင္းေပၚမည္။ ေႂကြးေဟာင္းျပန္ရမည္။ (သို႔မဟုတ္) ေႂကြးေဟာင္းျပန္ဆပ္ႏိုင္မည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ ေအာင္ျမင္မႈရမည္။

ပညာေရးမွာ အေျခအေနေကာင္းပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဆီးေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ စိတ္ညစ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း သာယာမႈမရွိပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၃၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ငါးရွဥ့္ေသြးေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - တနလၤာေန႔တြင္ တန္ခိုးႀကီးဘုရား တနလၤာေထာင့္မွာ ေငြထီး ၂ လက္ ကပ္လႉပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

လုပ္ငန္းသစ္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ အိမ္ေနရာအေရႊ႕အေျပာင္းေပၚမည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေျဖရွင္းစရာ အနည္းငယ္ေပၚမည္။ စိုးရိမ္စရာမလိုပါ။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

ေဆးရံုသို႔ လူနာေမးသြားရမည္။ ေမးခဲ့ေသာ္ ေကာင္း၏။ ရရန္ရွိေသာေငြမ်ားဝင္မည္။ အိမ္အနီးအနားမွာ နာေရးေပၚမည္။ မသြားရ။

ပညာေရးမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိမည္။ စာေမးပြဲေအာင္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေလထိုးေလေအာင့္ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူႏွင့္ အေနေဝးေနလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အဆင္မေျပပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၇၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ သနပ္ခါးေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - အဂၤါေန႔မွာ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ဆီထမင္း ၃ ပြဲ ကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားခရီးအတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း၊ ကြန္ဒိုခန္း အေရာင္းဝယ္ ျဖစ္မည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။ မိသားစုအတြင္း စိတ္သေဘာထားကြဲလြဲမည္။ ဆန္၊ စပါး အေရာင္းအဝယ္ ေကာင္းမည္။ ေႂကြးကိစၥအဆင္ေျပမည္။

ပညာေရးမွာ အထစ္အေင့ါျဖစ္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ခါးနာမည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၃၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေဘာ္ေငြေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ တန္ခိုးႀကီးဘုရား ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ယတ္ျဖဴ ၄ လက္ကပ္လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းဘက္သို႔ ခရီးထြက္ရလိမ့္မည္။ အိမ္ေနရာအေရႊ႕အေျပာင္းေပၚမည္။ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ရွာေနပါက အလုပ္ရမည္။ ေျမေနရာအတြက္ ေသာကေရာက္မည္။ ေဆြမ်ိဳးအႀကီးအကဲတစ္ဦး၏ အကူအညီရမည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။

ပညာေရးမွာ ကူညီမည့္သူေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဝမ္းပ်က္၊ ဝမ္းေလွ်ာ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ စိမ္းကားမႈကို ခံရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း အေျခအေနမေကာင္းပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ကာကီေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ဘိန္းမုန္႔ ၅ ခ်ပ္ကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္သစ္ရမည္။ လုပ္ငန္းသစ္ေပၚမည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အသစ္ဝင္မည္။ ေျမအေရာင္းအဝယ္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ေႂကြးကိစၥစိတ္ညစ္ရမည္။

တင္ဒါ၊ ပါမစ္ စတဲ့ အၿပိဳင္ စီးပြားေရးကိစၥေတြမွာ ေအာင္ျမင္မည္။ ေရလုပ္ငန္း၊ ေရထြက္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမည္။ ေငြေၾကးကိစၥမွာ အကူအညီရမည္။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈ ရွိပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အူေရာင္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူထံမွ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၆၊ ၇၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ အဝါေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔မွာ တန္ခိုးႀကီးဘုရား ေသာၾကာေထာင့္မွာ သေျပ ၂၂ ၫြန္႔ ကပ္လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ ဖိအားမ်ားမည္။ ႏိုင္ငံျခားသံရံုးတစ္ရံုးမွာ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားပါက ဗီဇာရမည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ မွားမည္။ အလွဴျပဳလုပ္ရမည္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္း ျပဳလုပ္ရမည္။ ခရီးထြက္မည့္ အစီအစဥ္ ရက္ေရႊ႕ရမည္။

ပညာေရးအတြက္ အစီအစဥ္သစ္ေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ႏွလံုးအားနည္းမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ အထင္လြဲျခင္းကို ခံရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ စကားမ်ားရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၄၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ မဲနယ္ျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - စေနေန႔မွာ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ေထာပတ္ထမင္း ကပ္လွဴပါ။