၇ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ 07-08-2022 မွ 13-08-2022 အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားခရီးထြက္ဖို႔အတြက္ အခက္အခဲေပၚမည္။ ေရႊေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။ ေရႊဝင္မည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးစားေမးပြဲေျဖရမည္။

အျပင္ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းသစ္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေမွာက္မည္။ သတိထားပါ။ ေလာင္းကစားေရွာင္ပါ။

ပညာေရးမွာ အေျခအေနေကာင္းပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေျခေထာက္နာမည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၆၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေက်ာက္စိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ အုန္းရြက္ ၁၄ ရြက္ ကပ္လွဴပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္အေျပာင္းအေရႊ႕ (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေနရာေျပာင္းေပၚမည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။ ပင္လယ္ကမ္းေျခေဒသဘက္သို႔ ခရီးထြက္ရလိမ့္မည္။ သို႔မဟုတ္ ေရေၾကာင္းခရီးထြက္ရမည္။

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္တစ္ေကာင္ေသမည္။ေၾကြးအတြက္ စိတ္ညစ္ရမည္။ စက္ပစၥည္းဝင္မည္။ ေဆြမ်ိဳးထဲမွာ နာေရးေပၚမည္။

ပညာေရးမွာ ရလာဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ လည္ေခ်ာင္းနာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူထံမွ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ နက္ျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနလၤာေန႔မွာ တန္ခိုးၾကီးဘုရား တနလၤာေထာင့္မွာ ေငြထီး ၂ လက္ကပ္လွဴပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ႏိုင္ငံျခားခရီးအတြက္ ကူညီမည့္သူေပၚမည္။ စီးပြားေရး ေကာင္းမည္။ အေရာင္းအဝယ္ ေကာင္းမည္။ ေျမအေရာင္းအဝယ္အတြက္ စရံေငြအေပးအယူ ျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အတြက္ ေသာကေရာက္မည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးေျပာင္းေရႊ႕ရမည္။ အမိ,အဖ တစ္ဦးဦး က်န္းမာေရး ညံ့မည္။ ေရႊဝင္မည္။ ေရႊလုပ္ငန္း အက်ိဳးေပးမည္။

ပညာေရးမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အူေရာင္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ သင့္ျမတ္မႈမရွိပဲ ျဖစ္လိမ့္မည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၂၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေရႊအိုေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - အဂၤါေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ဆီထမင္း ၃ ပြဲ ကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္တက္မဂၤလာျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးေျပာင္းေရႊ႕ရမည္။ အျပင္ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းေျပာင္းရမည္။ ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္း ေပၚမည္။

ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ ရရန္ရွိေသာ ေငြမ်ားရမည္။ ဆန္စပါး ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။

ပညာေရးမွာလည္း ၾကိဳးစားမႈ အားနည္းေနပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေလထိုးေလေအာင့္ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အထစ္အေငါ့ေတြ ျဖစ္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အဆင္မေျပပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ၇ ဂဏန္း ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေခ်ာကလက္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ေရႊထီး ၄ လက္ကပ္လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

သတင္းေကာင္းဝင္မည္။ အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းထဲမွာ အလုပ္မ်ားမည္။ ႏိုင္ငံျခားမွ ေငြေရာက္မည္။ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားေငြအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမည္။

ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမည္။ ေနအိမ္မွာ မွန္ကြဲမည္။ ထိုသို႔မွန္ကြဲပါက ခ်က္ျခင္းလဲတပ္ပါ။

ပညာေရးမွာ ကူညီမည့္သူေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အာရံုေၾကာအားနည္းမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူႏွင့္အတူ အလွဴဒါနျပဳလုပ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၅၊ ၆၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေဗဒါပြင့္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ဘူးသီးေၾကာ္ ၅ ခုကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္ျပင္အိမ္ေဆာက္ကိန္းရွိသည္။ အိမ္ေဆာက္ရန္ပႏၷက္ရိုက္ရလိမ့္မည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ လယ္ယာလုပ္ငန္းမွာ အခက္အခဲအနည္းငယ္ေပၚမည္။

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လစာတိုးမည္။ ရာထူးတိုးမည္။ ေၾကြးကိစၥစကားမ်ားရမည္။ ႏိုင္ငံျခားခရီးအတြက္ သတင္းေကာင္းဝင္မည္။ အာမခဲေသာကိစၥေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။

ပညာေရးမွာ အေျခအေနသိပ္မေကာင္းပါ။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေျခေထာက္နာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာလည္း ခ်စ္သူႏွင့္ နားလည္မႈလြဲမွားလိမ့္မည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၇၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ အျဖဴေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔ ေသာၾကာေထာင့္မွာ ေရ ၁၉ ခြက္ သပၸါယ္ပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားခရီးအတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းေျပာင္း၊ လုပ္ငန္းေနရာေျပာင္းအတြက္ သတင္ေကာင္းၾကားရမည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

ဆိုင္သစ္ဖြင့္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းသစ္လုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။ ေျမအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ေဆြမ်ိဳးညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမတစ္ဦးဦး၏ က်န္းမာေရးကို ကူညီရမည္။

ပညာေရးမွာ ကံေကာင္းေနပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားတြင္ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားပါက ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဆီးေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၄၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ မိုးျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - စေနေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား စေနေထာင့္မွာ ေျမဇာ ၉ ညြန္႔၊ အုန္း ၉ ညြန္႔၊ ရြက္လွ ၉ ညြန္႔လွဴပါ။

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေရလုပ္ငန္း၊ ေရထြက္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။ အိမ္ေနရာအေရႊ႕အေျပာင္းအတြက္ ေသာကမ်ားမည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။

ရပ္ေဝးမွ ေငြေရာက္မည္။ သို႔မဟုတ္ ရပ္ေဝးမွ ေငြေရာက္မည္။ လုပ္ငန္းသစ္လုပ္ျခင္း၊ ဆိုင္သစ္ဖြင့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက ေအာင္ျမင္မည္။

ပညာေရးမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အစာအိမ္ေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏အထင္မွားမႈကိုခံရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ စကားမ်ားရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၃၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေရႊအိုေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔တြင္ တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ ေကာက္ၫွင္းေပါင္း ၃ ပြဲ ဆြမ္းေတာ္ကပ္လႉပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားခရီးအတြက္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ဝယ္ရလိမ့္မည္။ အလုပ္သစ္၊ လုပ္ငန္းသစ္ေပၚမည္။ ေရႊေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းမွာ အရံႈးေပၚမည္။ အဝတ္အထည္သစ္ဝင္မည္။

စာခ်ဳပ္စာတမ္း ျပဳလုပ္ရမည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ဝင္မည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းအတြက္ အႏုပညာေၾကးရမည္။

ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရလာဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခ်ာင္းဆိုးမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူႏွင့္ ေဝးကြာေနလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း သာယာမႈမရွိပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၅၊ ၈၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ အျပာႏုေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - တနလၤာေန႔တြင္ တနလၤာေထာင့္မွာ ေငြထီး ၂ လက္ကပ္လွဴပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ အမႈေဟာင္းရွိပါက အမႈႏိုင္မည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အလုပ္ေျပာင္း၊ အလုပ္ေနရာေျပာင္း ရလိမ့္မည္။

ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦး၏ လုပ္ငန္းကိစၥကို ကူညီရမည္။ အဝတ္အထည္ေဟာင္း ထြက္မည္။ ေမာ္ေတာ္ကားပြန္းမည္။ ပိန္မည္။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈေႏွးေနပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဝမ္းပ်က္၊ ဝမ္းေလွ်ာျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ အိမ္ေထာင္ေရမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္၏ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၄၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေဗဒါပြင့္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - အဂၤါေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ဆီထမင္း ကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားမွာ အလုပ္ေလွ်ာက္ေနပါက (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံျခားသို႔ လွမ္းၿပီးအလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ရမည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

တင္ဒါ၊ ပါမစ္ စသည့္ အၿပိဳင္အဆိုင္စီးပြားေရးကိစၥမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ အမိ,အဖ တစ္ဦးဦး က်န္းမာေရး ညံ့မည္။ မိသားစုအတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။

ပညာေရးမွာ အေျခအေနေကာင္းပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အိမ္မေပ်ာ္ေသာ ေရာဂါရမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ သာယာပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ပုလဲျဖဴေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ တန္ခိုးႀကီးဘုရား ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ယတ္ျဖဴ ၄ လက္ကပ္လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

လုပ္ငန္းသစ္အတြက္ အင္တာဗ်ဴးဝင္ရမည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ ေနအိမ္သို႔ အရက္ပုလင္း၊ ဘီယာပုလင္း ေရာက္ပါက ကံညံ့မည္။

ႏိုင္ငံျခားမွ ေငြေရာက္မည္။ လူမႈေရးလုပ္ငန္း၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရလိမ့္မည္။ ေျမအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

ပညာေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားမွာ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားပါက ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ရရွိမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ မ်က္စိနာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူႏွင့္အေနအေဝး ေနလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္၏ ျငဴစူမႈကို ခံရလိမ့္မည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၅၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ငုဝါေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ေပါင္မုန္႔ ၅ ခ်ပ္ကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ရပ္ေဝးမွ သတင္းေကာင္းေရာက္မည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ရရန္ရွိေသာ ေငြမ်ားရမည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အလုပ္ေျပာင္း၊ အလုပ္ေနရာေျပာင္း ျဖစ္မည္။

အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိမည္။ ေရႊအတြက္ ေသာကေရာက္မည္။ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းေပၚမည္။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။

ပညာေရးမွာ အကူအညီရရွိလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အ႐ိုးက်ည္းေပါင္း ေရာဂါရမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အေႏွာင့္အယွက္ ေပၚမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ စကားမ်ားရလိ့မ္မည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၇၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ခိုျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ သစ္သီး ၅ လံုး ကပ္လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း၊ ကြန္ဒိုခန္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ ေရလုပ္ငန္း၊ ေရထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးသံုး စက္ပစၥည္းဝင္မည္။ အလုပ္သစ္အတြက္ အင္တာဗ်ဴးဝင္ရလိမ့္မည္။ ေအာင္ျမင္မည္။

ပညာေရးမွာ အေျခအေနေကာင္းပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ သြားကိုက္၊ သြားနာ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ သဝန္တိုမႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၅၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေရႊအိုေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - စေနေန႔တြင္ တန္ခိုးႀကီးဘုရား စေနေထာင့္မွာ ထီးျဖဴ ၅ လက္ကပ္လွဴပါ။