၇ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ 12-01-2020 မွ 18-01-2020 အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

သံရံုးတစ္ရံုးမွာ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားပါက ဗီဇာရမည္။ ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရးမွာ အခက္အခဲ အနည္းငယ္ေပၚမည္။ ေႂကြးကိစၥစကား ေျပာရဆိုမည္။

ဆိုင္ကယ္ဒုကၡေပးမည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းေျပာင္း၊ အလုပ္ေနရာေျပာင္း ျဖစ္မည္။

ေနအိမ္သို႔ အလွဴဖိတ္စာ၊ မဂၤလာေဆာင္ဖိတ္စာေရာက္ပါက နိမိတ္ေကာင္း၏ ‘၁’ အစ ‘၂’ အဆံုးအစိုးရထီထိုးပါ။

ေနအိမ္သို႔ ေသတၱာတစ္လံုး ေရာက္လာပါက ကံညံ့မည္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ရမည္။ တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။ သူခိုးခိုးခံရမည္။ သတိထားပါ။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈ တန္႔ေနပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခ်ာင္းဆိုးမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ စိမ္းကားမႈကို ခံရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း ေပါက္ကြဲ လုနီးပါး ျဖစ္မည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၂၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ သခြားမွည့္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ထမင္းျဖဴ ၃ ပြဲေပၚမွာ ဆီ၊ ဆား ထည့္ၿပီး ကပ္လွဴပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားခရီးရွိသည္။ အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း၊ ကြန္ဒိုခန္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား ေဈးေကာင္းရမည္။

ေငြအနည္းငယ္ အလဟႆ ျဖစ္မည္။ ေဆြမ်ိဳးအႀကီးအကဲတစ္ဦးထံမွ ေငြရမည္။ အေမြကိစၥကို ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။

အလွဴဒါန ျပဳလုပ္ရမည္။ ေနအိမ္သို႔ အုန္းသီးတစ္လံုးေရာက္လာပါက ‘၅’ အစ ‘၈’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ပါကအေရးႀကီးေသာ ႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲကို ဆင္ႏြဲရမည္။ အဝတ္အထည္သစ္ဝင္မည္။

ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေျခေထာက္နာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ လက္ထပ္မဂၤလာပြဲ ဆင္ႏြဲရလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၅၊ ၇၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ မန္က်ည္းေစ့ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနလၤာေန႔ တနလၤာေထာင့္မွာ ေငြထီး ၂ လက္ကပ္လွဴပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ရရန္ရွိေသာ ေငြမ်ား မဝင္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရလိမ့္မည္။ ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရးမွာ ထင္တိုင္းမေပါက္ဘဲ ျဖစ္မည္။

ေငြအနည္းငယ္အလဟႆျဖစ္မည္။ ခရီးထြက္မည့္ အစီအစဥ္မွာ အဟန္႔အတားေပၚမည္။ တယ္လီဖုန္း အသစ္ဝင္မည္။

စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းမွ အစုရွယ္ယာခြဲေဝရရွိမည္။ ေနအိမ္သို႔ ဧည့္သည္ေရာက္မည္။
အိမ္အနီးအနားမွာ မီးလန္႔၊ မီးေလာင္ ျဖစ္မည္။

သူခိုးခိုးခံရတတ္ပါသည္။ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအနည္းငယ္ ညံ့ပါသည္။ ေနအိမ္မွာ ပိုးဟပ္မ်ား ပ်ံဝဲေနပါက ‘၇’ အစ ‘၉’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈရွိသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခါင္းကိုက္မည္။ အခ်စ္ေရးညံ့သည္။ ခ်စ္သူက လမ္းခြဲစကားေျပာမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း မေကာင္းပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၇၊ ၉၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေခ်ာကလက္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - အဂၤါေန႔ အဂၤါေထာင့္မွာ စပါယ္ ၅ ကံုး ကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

လုပ္ငန္းအတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ အလုပ္ရွာေနပါက (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ရမည္။

လယ္ယာလုပ္ငန္းမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။ အိမ္ျပင္၊ အိမ္ေဆာက္ကိန္း ရွိသည္။ ေနအိမ္သို႔ ေစာင္တစ္ထည္ေရာက္လာပါက ‘၁’ အစ ‘၉’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

သူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြ၊ ေဆြမ်ိဳး တစ္ဦးဦး၏ အမႈကိစၥကို ကူညီရမည္။ ေအာင္ျမင္မည္။ ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္း၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရးမွာ ကံေကာင္းမည္။

ပညာေရးမွာ အားရစရာေကာင္းေသာ အေျခအေနမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ရင္ဘက္ေအာင့္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူထံမွ လက္ေဆာင္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၉၊ ဝ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေရႊဝါေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔ ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ေရႊထီး ၄ လက္ကပ္လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးစာေမးပြဲ ေျဖရမည္။ ျပင္ပဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လစာတိုးမည္။ စာေပလုပ္ငန္း၊ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အမွားပါတတ္သည္။

ပါတီႏိုင္ငံေရးမွာ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရမႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳရလိမ့္မည္။ ေငြအတြက္ ေသာက ေရာက္မည္။ ေျမပဲ၊ ႏွမ္း၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံ ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။

ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ေဆးရံုသို႔ လူနာပို႔ (သို႔မဟုတ္) လူနာေမးသြားရမည္။ ေနအိမ္သို႔ အိပ္အသစ္တစ္လံုးေရာက္လာပါက ‘၄’ အစ ‘၆’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးေကာင္းပါသည္။ ဘြဲ႔ယူရလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ခါးနာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူခြင့္လႊတ္နားလည္ေပးမႈေၾကာင့္ အခ်စ္ေရးမွာ သာယာပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း အေျခအေနေကာင္းပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၆၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေရညွိစိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ေကာက္ၫွင္းေပါင္း ကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဆိုင္သစ္ဖြင့္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းသစ္လုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။ အလုပ္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ေႂကြးကိစၥစိတ္ညစ္ရမည္။

အိမ္ျပင္၊ အိမ္ေဆာက္ခြင့္ ခြင့္ျပဳအမိန္႔ရရွိမည္။ ေရႊလုပ္ငန္း၊ ေရႊေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ အက်ိဳးအျမတ္ရမည္။

လယ္ယာသံုးစက္ပစၥည္းဝင္မည္။ အမႈကိစၥရွိပါက အမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းေကာင္းၾကားရလိမ့္မည္။

အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ အေႏွာင့္အယွက္ဝင္မည္။ ေနအိမ္သို႔ ကုလားထိုင္တစ္လံုး (သို႔မဟုတ္) ကုလားထိုင္မ်ား ေရာက္လာပါက ‘၂’ အစ ‘၃’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ ကူညီမည့္သူေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အစာအိမ္ေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ သာယာပါသည္။ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၃၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ၾကက္ဥႏွစ္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ႏြားႏို႔ ကပ္လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အထက္လူႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ လုပ္ငန္းကိစၥအတြက္ အေခ်အတင္စကားေျပာရလိမ့္မည္။

ေမာ္ေတာ္ကားမႈ အနည္းငယ္ျဖစ္မည္။ ေျမမႈ၊ အိမ္မႈ၊ အေမြမႈ ကိစၥကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လိမ့္မည္။

ေနအိမ္ထဲမွာ လိပ္ျပာပ်ံဝဲေနပါက ‘၄’ အစ ‘၆’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦး၏ အကူအညီကို ရမည္။

ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကို ဦးေဆာင္ရလိမ့္မည္။ ေရလုပ္ငန္း၊ ေရထြက္ပစၥည္း
ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အက်ိဳးအျမတ္ရမည္။ ျခံစည္း႐ိုးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္လိမ့္မည္။

ပညာေရးမွာ ေအာင္ပြဲခံရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဇက္ေၾကာတက္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာလည္း ခ်စ္သူ၏ သဝန္တိုမႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၄၊ ၆ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေဗဒါပြင့္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - စေနေန႔ စေနေထာင့္မွာ ထီးျဖဴ ၇ လက္ကပ္လွဴပါ။