၇ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ 14-07-2019 မွ 20-07-2019 အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ရမည္။ ဆိုင္သစ္ဖြင့္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းသစ္လုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက ေအာင္ျမင္မည္။

အႏုပညာလုပ္ငန္းအတြက္ ေျခလွမ္းသစ္မ်ား လွမ္းတက္ရလိမ့္မည္။ ကမ္းေျခေဒသဘက္သို႔ ခရီးထြက္ရမည္။

ေနအိမ္သို႔ ၾကာပန္းမ်ားေရာက္လာပါက ‘၁’ အစ ‘၅’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။ ေဆးရံုသို႔လူနာေမးသြားရမည္။ သြားခဲ့ေသာ္ေကာင္း၏။ တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။

ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အကူအညီရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ သြားကိုက္မည္။ အခ်စ္ေရးညံ့၏။ ခ်စ္သူႏွင့္ စကားမ်ားရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွားလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ စကားေျပာအဆင္မေျပ ျဖစ္မည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၂၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ သနပ္ခါးေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔ တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ သာသနာ့အလံ ၅ လက္ႏွင့္ သေျပ ၂၅ ညြန္႔ ကပ္လွဴပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

က်ဆင္းေနေသာ စီးပြားေရး ျပန္လည္ဦးေမာ့လာမည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ ေၾကြးေဟာင္းျပန္ရမည္။ အလွဴဒါန ျပဳလုပ္ရမည္။

အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း၊ အဌား (သို႔မဟုတ္) အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ရမည္။ အလုပ္အတြက္ အင္တာဗ်ဴးဝင္ရမည္။ ေအာင္ျမင္မည္။

လူမႈေရးလုပ္ငန္း၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အတိုက္အခံေပၚမည္။ ေနအိမ္သို႔ ဘူးသီးတစ္လံုးေရာက္လာပါက ‘၅’ အစ ‘၈’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ စန္းပြင့္ေနပါသည္။ ခ်စ္သူမရွိက ခ်စ္သူေတြ႔မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၅၊ ၈၊ ဝ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ အုန္းခြံေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနလၤာေန႔ တနလၤာေထာင့္မွာ ကံေကာ္ ၂၂ ညြန္႔ ကပ္လွဴပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားခရီးထြက္ရမည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အလုပ္ေျပာင္း (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေနရာေျပာင္း ရလိမ့္မည္။

အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ ဆန္၊ စပါး ေကာက္ပဲသီးႏွံလုပ္ငန္းမွာ ေဈးႏႈန္းက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အသစ္ဝင္မည္။ ေနအိမ္မွာ ပိုးဟပ္မ်ားပ်ံဝဲေနပါက ‘၅’ အစ ‘၉’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။ ေၾကြးကိစၥအတြက္ ဘဏ္တစ္ဘဏ္ႏွင့္ စကားေျပာရမည္။

ပညာေရးမွာ လစ္ဟင္းေပ်ာ့ေလ်ာ့ေနလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဝမ္းကိုက္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းေနပါသည္။ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းျခင္းကိစၥေပၚမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၅၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ပိေတာက္ေျခာက္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - အဂၤါေန႔ အဂၤါေထာင့္မွာ ဇီးသီး ၉ လံုးကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးလစားတိုးမည္။ ႏိုင္ငံျခားသို႔ သြားေနေသာ အိမ္သားတစ္ဦးျပန္ေရာက္လာမည္။ ေျမအေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ရမည္။

လူမႈေရးလုပ္ငန္း၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အတိုက္အခံမ်ားေပၚမည္။ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦး၏ အမႈကိစၥကို ကူညီရမည္။

တယ္လီဖုန္းေပ်ာက္မည္။ ေရႊလုပ္ငန္းမွာ အျမတ္အစြန္းရမည္။ ဆင္တစ္ေကာင္ေတြ႔ပါက ‘၄’ အစ ‘၅’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

ပညာေရးမွာ ကံေကာင္းေနပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ဆုရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခ်ာင္းဆိုးမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံညံ့ေနပါသည္။ ခ်စ္သူႏွင့္ လမ္းခြဲရမည္။ အိမ္ေထာင္ရးမွာလည္း ေပါက္ကြဲလုနီးပါး အေျခအေနသို႔ ေရာက္ေနပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ လိေမၼာ္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔ ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ယတ္ျဖဴ ၄ လက္ ကပ္လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္မွာ ျပႆနာအနည္းငယ္ ေျဖရွင္းရမည္။ အိမ္ျပင္၊ အိမ္ေဆာက္ကိန္းရွိသည္။ ရပ္ေဝးမွ သတင္းေကာင္းေရာက္မည္။

ေဆြမ်ိဳးထဲမွာ မဂၤလာေဆာင္သတင္းၾကားရလိမ့္မည္။ ေနအိမ္သို႔ ေရႊဖရံုသီးတစ္လံုးေရာက္လာပါက ‘၆’ အစ ‘၇’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ေနအိမ္သို႔ အရက္ပုလင္းေရာက္လာပါက ကံညံ့မည္။ အႏုပညာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္းမွာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရွိမည္။

ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးတိုးတက္မႈရွိသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ သည္းေျခမွာေက်ာက္တည္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အဆင္မေျပျဖစ္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း အနည္းငယ္ညံ့ပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၆၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ခိုျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ပဲမုန္႔ ၅ ခုကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္မွာ အထက္လူၾကီးႏွင့္ စကားမ်ားရလိမ့္မည္။ ေျမအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အျမတ္အစြန္းရမည္။ ဆန္စပါးေရာင္းဝယ္ေရး ညံ့မည္။

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး မိသားစုအတြင္းမွာ စကားမ်ားရမည္။ ေနအိမ္သို႔ ဖရဲသီးတစ္လံုးေရာက္လာပါက ‘၁’ အစ ‘၄’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ ၾကိဳးစားသေလာက္ အရာမထင္ဘဲ ျဖစ္မည္။ က်န္းမာေရးမွာ ေျခေထာက္နာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူထံမွ လက္ေဆာက္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၄၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ မန္က်ည္းေစ့ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔ ေသာၾကာေထာင့္မွာ ရြက္လွ ၉ ညြန္႔၊ သေျပ ၉ ညြန္႔၊ ဂန္႔ေဂၚ ၉ ညြန္႔ လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အမႈေဟာင္းရွိပါက ႏိုင္မည္။ အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။ ေဈးဆိုင္ေနရာ၊ ဆိုင္ခန္းေနရာအတြက္ ျပႆနာအနည္းငယ္ ေျဖရွင္းရမည္။

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လစာတိုး၊ ရာထူးတိုး သတင္းၾကားရမည္။ ေနအိမ္သို႔ ဖန္ခြက္မ်ားေရာက္လာပါက ‘၃’ အစ ‘၆’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

လူမႈေရးလုပ္ငန္း၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အေႏွာက္အယွက္ေပၚမည္။

ပညာေရးေကာင္း၏။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေသြးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ကတိမတည္မႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အနည္းငယ္ညံ့၏။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၆၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေက်ာက္စိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - စေနေန႔ စေနေထာင့္မွာ ထီးျဖဴ ၅ လက္ကပ္လွဴပါ။