၇ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ 26-11-2023 မွ 02-12-2023 အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အလုပ္တာ၀န္ပိလိမ့္မည္။အိမ္ေနရာ အေရႊ႕အေျပာင္းေပၚမည္။ ပဲ ၊ေျပာင္း၊ ႏွမ္း ၊ေကာက္ပဲသီးႏွံ ေရာင္း၀ယ္ေရး ေကာင္းမည္။

ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။ ရပ္ေ၀းေရာက္ေနေသာ မိသားစုဝင္တစ္ဦးျပန္ေရာက္လာမည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ သူခိုးခိုးခံရတတ္သည္။ သတိထားပါ။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈ မရွိပါ။က်န္းမာေရး အေနျဖင့္ ၀မ္းကိုက္ေရာဂါ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၅၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ၾကံရည္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ အုန္း ၁၄ လက္ ကပ္လွဴပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားခရီးအတြက္ သတင္းေကာင္း ၾကားရမည္။ လယ္သံုးစက္ကိရိယာပစၥည္းဝင္မည္။ ဆန္စပါး ေရာင္းဝယ္ေရးေကာင္းမည္။ ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။

စာခ်ဴပ္စာတမ္းတစ္ခုျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ရွာေနပါက အလုပ္ရမည္။ ေဆြမ်ိဳးအၾကီးအကဲ (သို႔မဟုတ္) အမိ၊ အဖ တစ္ဦးဦးက်န္းမာေရး ညံ့မည္။ မိသားစုအတြင္းသို႔ ဝမ္းသာစရာသတင္းေကာင္း ဝင္မည္။

ပညာေရးမွာ အေျခအေနေကာင္းပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားပါက ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ရရွိလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ အနည္းငယ္ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရး ညံ့သည္။ခ်စ္သူ၏ အထင္အျမင္မွားမႈကိုခံရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္ ႏွင့္ စကားမ်ားရလိမ့္မည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၄၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေဗဒါပြင့္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနလၤာေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား တနလၤာေထာင့္မွာ ေငြထီး ၂ လက္လွဴပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုး စာေမးပြဲေျဖရမည္။ ေအာင္ျမင္မည္။ ေငြအတြက္ စိတ္ညစ္ရမည္။ ႏိုင္ငံျခားမွ ေငြ (သို႔မဟုတ္) ေဆး ေရာက္မည္။ ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းဘက္သို႔ ခရီးထြက္ရမည္။

ပစၥည္းေပ်ာက္မည္။ အမိ၊ အဖ တစ္ဦးဦး က်န္းမာေရး ညံ့မည္။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ျပဳလုပ္ရမည္။

ပညာေရးမွာ ေအာင္ပန္းဆြတ္ႏိုင္မည္။ က်န္းမာေရးမွာ ရင္ဘတ္ေအာင့္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ မာနေၾကာင့္ အဆင္မေျပ ျဖစ္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာမႈမရွိပါ။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၅၊ ၇၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ ေဘာ္ေငြေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - အဂၤါေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ဖေယာင္းတိုင္ ၅ တိုင္ ထြန္းညိွပူေဇာ္ပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္ ၊ ကုန္ေရာင္းကုန္ဝယ္ေကာင္းမည္။ အိမ္ေနရာ အေရႊ႕အေျပာင္းေပၚမည္ (သို႔မဟုတ္) အိမ္ ၊အိမ္ခန္း ၊တိုက္ခန္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

အႏုပညာလုပ္ငန္း အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ေဆးရံုသို႔လူနာေမးသြားရမည္။ ေနအိမ္၏ အေရွ႕အရပ္မွာ မီးေလာင္၊ မီးလန္ ့ျဖစ္မည္။ ထိုသို ့ျဖစ္ပါက ဖိနပ္ေဟာင္းတစ္ရံ စြန္႔ပစ္ပါ။

ပညာေရးမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ နားေရာဂါ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ သာယာပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အညံ့မရွိပါ။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၄၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္ မွာ ၾကက္ဥႏွစ္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔ ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ေရ ၂၂ ခြက္ သပၸာယ္ပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဆိုင္သစ္ဖြင့္ျခင္း ၊ လုပ္ငန္းသစ္လုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။ ေရႊေပ်ာက္မည္ (သို႔မဟုတ္) ေရႊထြက္လိမ့္မည္။

ေမာ္ေတာ္ကားအတြက္ ေသာကေရာက္မည္။ ေျမအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ စိုက္ပ်ိဴးေရးလုပ္ငန္းမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။ တယ္လီဖုန္း ပ်က္မည္ (သို႔မဟုတ္) ေပ်ာက္မည္။

ပညာေရးအတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အသည္းေရာဂါ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူေဟာင္းႏွင့္ ျပန္ဆံုမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၈၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေခ်ာကလက္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား ၾကာသပေတးေထာင့္မွာ ဇီး ၉ ညႊန္႔၊ သေျပ ၉ ညႊန္႔၊ ကံေကာ္ ၉ ညႊန္႔လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ အလုပ္သစ္ေပၚမည္။လုပ္ငန္းသစ္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ အလုပ္အတြက္ အင္တာဗ်ဴးဝင္ရမည္။ ေအာင္ျမင္မည္။ မိသားစုအတြင္းသို႔ သတင္းေကာင္းဝင္မည္။

တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းမွ အားတက္စရာ သတင္းၾကားရမည္။ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ သူေတာ္ဝင္တစ္ပါးကို ဖူးေတြ႔ရမည္။

ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေမာပန္းလြယ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ မာနေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္၏ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၄၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ ေဘာ္ေငြေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား ေသာၾကာေထာင့္မွာ သေျပ ၂၁ ညႊန္႔ကပ္လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္ရွာေနပါက (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ရမည္။ ဆန္စပါးေရာင္း၀ယ္ေရး ေကာင္းမည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးေျပာင္းေရႊ႕ရမည္။

အျပင္ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အလုပ္သစ္သို႔ေျပာင္းရလိမ့္မည္။ ေၾကြးကိစၥ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ေရလုပ္ငန္း ၊ ေရထြက္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ အျပိဳင္အဆိုင္မ်ားမည္။

ပညာေရးမွာ ကူညီမည့္သူေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အာရံုေၾကာအားနည္းမည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၃၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ သနပ္ခါးေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - စေနေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ထီးျဖဴ ၇ လက္ကပ္လွဴပါ။

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားသံရံုးတစ္ရံုးမွာ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားပါက ဗီဇာရမည္။ အိမ္ေနရာ အေရႊ႕အေျပာင္းေပၚမည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ တယ္လီဖုန္း အသစ္ဝင္မည္။ လယ္ယာလုပ္ငန္းမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။ ရရန္ရွိေသာ ေငြမ်ားဝင္လာမည္။

ပညာေရးမွာ အေျခအေနေကာင္းပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ လက္နာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ သာယာပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၄၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေခ်ာကလက္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားမွာ အုန္းထမင္းကပ္လွဴပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ရပ္ေဝးမွ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ သို႔မဟုတ္ ရပ္ေဝးမွ ေငြေရာက္မည္။ ေျမအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္း လုပ္ရလိမ့္မည္။

အလုပ္သစ္အတြက္ အင္တာဗ်ဴးဝင္ရမည္။ ေအာင္ျမင္မည္။ အလွဴဒါန ျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦးႏွင့္ ေငြေၾကးကိစၥကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး စကားမ်ားရမည္။

ပညာေရးမွာ ရလာဒ္ေကာင္း ရရွိမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ နားေရာဂါ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ နားမလည္မႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္၏ အလြဲအမွားေတြေၾကာင့္  စိတ္ညစ္ရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၄၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ သွ်ားညိဳေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - တနလၤာေန႔တြင္ တန္ခိုးႀကီးဘုရား တနလၤာေထာင့္မွာ ဂန္႔ေဂၚ ၂၂ ၫြန္႔ ကပ္လႉပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေငြအတြက္ ေသာကအနည္းငယ္ေရာက္မည္။ ေမာ္ေတာ္ကား ပြန္းမည္။ ပိန္မည္။ ေဆးရံုသို႔ လူနာေမးသြားရမည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းအတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းထဲမွာ ျပႆနာ အနည္းငယ္ ေျဖရွင္းရမည္။ တယ္လီဖုန္း အသစ္ဝင္မည္။

ပညာေရးမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဝမ္းေလွ်ာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူမရွိပါက ခ်စ္သူရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၅၊ ၆၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ငွက္ေပ်ာ္စိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - အဂၤါေန႔တြင္ တန္ခိုးႀကီးဘုရား အဂၤါေထာင့္မွာ စပါယ္ ၅ ကံုး ကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္ေဆာက္ျခင္း၊ အိမ္ေဆာက္ရန္ ပႏၷတ္႐ိုက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ အလုပ္ရွာေနပါက၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ရမည္။ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။ မိသားစုအတြင္းသို႔ ဝမ္းသာစရာ သတင္းေကာင္းဝင္မည္။ တယ္လီဖုန္းပ်က္မည္။ ေပ်ာက္မည္။

ပညာေရးမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ခါးနာ၊ ခါးကိုက္ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူႏွင့္ စကားမ်ားရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္၏ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၅၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေရႊအိုေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ေရႊထီး ၄ လက္ကပ္လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားခရီးထြက္ရန္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ေလာင္းကစား ဒုကၡေပးမည္။ ေနအိမ္နားမွာ နာေရးေပၚမည္။ မသြားရ။ စာခ်ဳပ္စာတမ္း ျပဳလုပ္ရမည္။ ေႂကြးကိစၥသတင္းေကာင္းၾကားရမည္။

ပညာေရးမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဆီးေရာဂါ အနည္းငယ္ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူႏွင့္အတူ အလႉျပဳလုပ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၇၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေဗဒါပြင့္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔တြင္ တန္ခိုးႀကီးဘုရား ၾကာသပေတးေထာင့္မွာ ဖေယာင္းတိုင္ ၂၁ တိုင္ ထြန္းၫွိပူေဇာ္ပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ အေရာင္းအဝယ္ လုပ္ငန္းမွာ အၿပိဳင္အဆိိုင္ေပၚမည္။ လယ္ယာလုပ္ငန္းမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လစာတိုးမည္။ ရာထူးတိုးမည္။ ေဆြမ်ိဳးအႀကီးအကဲတစ္ဦးထံမွ အကူအညီရမည္။ အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

ပညာေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားပညာသင္ဆုရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ လည္ေခ်ာင္းနာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ သဝန္တိုမႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ စကားမ်ားရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၄၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေဒါင္းႃမွီးစိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔တြင္ တန္ခိုးႀကီးဘုရား ေသာၾကာေထာင့္မွာ သစ္သီး ၅ လံုး ကပ္လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းဘက္သို႔ ခရီးထြက္ရမည္။ ေျမအေရာင္းအဝယ္အတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရမည္။ ေရလုပ္ငန္း၊ ေရထြက္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ အခက္အခဲ ေပၚမည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ ဆိုင္ကယ္အသစ္ဝင္မည္။ အမိ, အဖ တစ္ဦးဦး က်န္းမာေရး ညံ့မည္။

ပညာေရးမွာ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ နားေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ စြပ္စြဲမႈကို ခံရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း ေငြေၾကးကိစၥေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ စကားမ်ားရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ လိေမၼာ္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - စေနေန႔တြင္ တန္ခိုးႀကီးဘုရား စေနေထာင့္မွာ ႏွင္းဆီ ၇ ပြင့္ကပ္လႉပါ။

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက (သို့မဟုတ္) အလုပ္ရွာေနပါက အလုပ္ရမည္။ ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။ ျကြေးကိစၥ စိတ္ညစ္ရမည္။ တင္ဒါ၊ ပါမစ္စေသာ အျပိုင္အဆိုင္စီးပြားေရး ကိစၥမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ ေရွြလုပ္ငန္းမွာ အရံႈးေပၚမည္။ သတင္းေကာင္းျကားရမည္။ ေနအိမ္သို့ ပ်ားရည္ေရာက္မည္။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈ ရွိပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အူေရာင္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူနွင့္ စကားမ်ားရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာမႈ မရွိပါ။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၅၊ ၇၊ ၉ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ပုလဲျဖူေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔ တန္ခိုးၾကီးဘုရား တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ အုန္းရြက္ ၁၄ ရြက္ ကပ္လႉပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္ ဖိအားမ်ားမည္။ နိုင္ငံျခားသံရံးတစ္ရံုးမွာ ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားပါက ဗီဇာရမည္။ ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။ အလႉဒါန ျပုလုပ္ရလိမ့္မည္။ စာခ်ုပ္စာတမ္း ျပုလုပ္ရလိမ့္မည္။ ေတာင္ကုန္း၊ ေတာင္တန္းဘက္သို့ ခရီးထြက္ရလိမ့္မည္။

ပညာေရးအတြက္ အစီအစဥ◌္အသစ္ေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ နွလံုးအားနည္းမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏အထင္လြဲမွားျခင္းကို ခံရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဖက္နွင့္ စကားမ်ားရလိမ့္မည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၄၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ မဲနယ္ျပာေရာင္ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - တနလၤာေန့မွာ ငါး ၂ ေကာင္ လွြတ္ပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လစာတိုး၊ ရာထူးတိုး သတင္းျကားရမည္။ ရပ္ေဝးမွ ေငြေရာက္မည္။ (သို့မဟုတ္) ရပ္ေဝးသို့ ေငြပို့ရမည္။ ေျမအေရာင္းအဝယ္ ေအာင္ျမင္မည္။ ေမာ္ေတာ္ကား ပြန္းမည္။ ပိန္မည္။ ေရလုပ္ငန္း၊ ေရထြက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္မည္။

ပညာေရးမွာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ သြားနာ၊ သြားကိုက္ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူထံမွ အမုန္းစကား ျကားရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာမႈ မရွိပါ။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၄၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ ခရမ္းေရာင္ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - အဂၤါေန့မွာ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ဆီထမင္း ကပ္လႉပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

နိုင္ငံျခားခရီးထြက္ရမည္။ အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း၊ ကြန္ဒိုခန္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ အနုပညာလုပ္ငန္းအတြက္ သတင္းေကာင္းျကားရမည္။ မိသားစုအတြင္းသို့ သတင္းေကာင္းဝင္မည္။ ေရွြလုပ္ငန္းအက်ိုးအျမတ္ ေပၚမည္။ ျကြေးကိစၥအတြက္ ရင္ေမာရမည္။

ပညာေရးမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိမည္။ က်န္းမာေရးမွာ ခါးနာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူမရွိပါက ခ်စ္သူေတြ့မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၄၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ ေဘာ္ေငြေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန့တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ယို ၄ မ်ိုးကပ္လႉပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးေျပာင္းရမည္။ လစာတိုးမည္။ လစာတိုးေသာ လုပ္ငန္းကို ေျပာင္းရမည္။ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရးေကာင္းမည္။ အိမ္ေနရာ အေရွြ့အေျပာင္းေပၚမည္။ ေဆြမ်ိုးထဲမွာ နာေရးေပၚမည္။ ရရန္ရွိေသာ ေငြမ်ား ဝင္မည္။

ပညာေရးမွာ အေျခအေနေကာင္းပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခါင္းမူး၊ ေခါင္းကိုက္ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးနွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၃၊ ၅ ဂဏန္းမ်ာ ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ ငါးရွဥ့္ေသြးေရာင္ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန့တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား ၾကာသပေတးေထာင့္မွာ ေကာက္ညွင္းေပါင္း ကပ္လႉပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

လုပ္ငန္းအတြက္ သတင္းေကာင္းျကားရမည္။ အိမ္ျပင္ အိမ္ေဆာက္ ကိစၥေပၚမည္။ အလုပ္ရွာေနပါက (သို့မဟုတ္) အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ရမည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အတြက္ ေသာကမ်ားမည္။ ေဆြမ်ိုးထဲမွာ မဂၤႅာေဆာင္ေပၚမည္။ ေပၚပါက နိမိတ္ေကာင္းသည္။ ေငြအနည္းငယ္ အလဟႆ ျဖစ္မည္။

ပညာေရးမွာ အေနွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေလထိုးေလေအာင့္ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူနွင့္ အဆက္အသြယ္ျပတ္လိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဖက္နွင့္ စကားမ်ားရမည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၅၊ ၇၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ သနပ္ခါးေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ေသာၾကာေန့မွာ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ သစ္သီး ၅ လံုးကပ္လႉပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေျမအေရာင္းအဝယ္အတြက္ သတင္းေကာင္းျကားရမည္။ နိုင္ငံျခားမွ ေငြေရာက္မည္။ သို့မဟုတ္ နိုင္ငံျခားေငြဝင္မည္။ တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။ အနုပညာလုပ္ငန္းမွာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိမည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္မွာ ဖိအားမ်ားမည္။ အလႉဒါန ျပုလုပ္ရလိမ့္မည္။

ပညာေရးမွာ အထစ္အေငါ့ ျဖစ္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလ်ာျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ စိမ္းကားမႈကို ခံရလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း ညံ့ပါသည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ ကာကီေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - စေနေန့မွာ တန္ခိုးၾကီးဘုရား စေနေထာင့္မွာ ထီးျဖဴ ၅ လက္ ကပ္လႉပါ။