၇ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ 12-07-2020 မွ 18-07-2020 အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အလုပ္ေနရာေျပာင္း၊ အလုပ္ေျပာင္း ျဖစ္မည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။ ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။

လယ္ယာေျမအေရာင္းအဝယ္၊ အိမ္ဝိုင္းအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ေငြေၾကးကိစၥအတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းမွာ အေရးၾကီးေသာ တာဝန္ကို ယူရလိမ့္မည္။ တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။ ေနအိမ္သို႔ ကုလားထိုင္ ေရာက္ပါက ‘၇’ အစ ‘၈’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ အေျခအေနသိပ္မေကာင္းပါ။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ သြားကိုက္မည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၇၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ အျဖဴေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔ တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ ေျမဇာ ၉ ညြန္႔၊ သေျပ ၉ ညြန္႔၊ ဂန္႔ေဂၚ ၉ ညြန္႔ ကပ္လွဴပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေရလုပ္ငန္းမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။ ေစ်းေရာင္းေစ်းဝယ္ ေကာင္းမည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ ေရႊဝင္ကိန္းရွိသည္။ ေရႊတူးျခင္း၊ ေရႊအေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားမွာ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိမည္။

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုး၊ လစာတိုး သတင္းၾကားရမည္။ ဆိုင္ကယ္ေပ်ာက္မည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ဆိုင္ကယ္ေမွာက္မည္။ ေနအိမ္သို႔ ပန္းပင္၊ ပန္းအိုး ေရာက္ပါက ‘၂’ အစ ‘၃’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ခါးနာမည္။ အခ်စ္ေရးညံ့ပါသည္။ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးၾကားမွာ နားလည္မႈလြဲမွားလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ ဇီဇာေၾကာင္မႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၃၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေရႊအိုေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနလၤာေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ အုန္းထမင္းကပ္လွဴပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားခရီးအတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ေျမအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရးမွာ အက်ိဳးအျမတ္ နည္းမည္။ မိသားစုအတြင္းမွာ စိတ္ထားသေဘာထားကြဲလြဲမႈ ျဖစ္မည္။

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ေဆးရံုသို႔ လူနာေမးသြားရမည္။ ေမးခဲ့ေသာ္ေကာင္း၏။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္မွာ ျပႆနာအနည္းငယ္ ေျဖရွင္းရမည္။ ေနအိမ္သို႔ ဒန္႔ဒလြန္သီးမ်ား ေရာက္ပါက ‘၅’ အစ ‘၆’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ အကူအညီလိုအပ္ေနပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခါင္းမူး၊ ေခါင္းကိုက္ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူမရွိပါက ခ်စ္သူေတြ႔မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၅၊ ၆၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ၾကက္တူေရြးစိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - အဂၤါေန႔ အဂၤါေထာင့္မွာ ေရ ၂၂ ခြက္သပၸါယ္ပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ သို႔ရာတြင္ ေငြအနည္းငယ္ အလဟႆ ျဖစ္မည္။ အိမ္ျပင္၊ အိမ္ေဆာက္ကိန္းရွိသည္။ သို႔မဟုတ္…အိမ္ေဆာက္ရန္ ပႏၷရိုက္ရလိမ့္မည္။

အလုပ္သစ္အတြက္ အင္တာဗ်ဴးဝင္ရလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံျခားမွ ေငြေရာက္မည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမည္။ ေရႊေပ်ာက္တတ္သည္။

ေနအိမ္နားမွာ နားေရးေပၚမည္။ ေနအိမ္သို႔ ေသတၱာတစ္လံုးေရာက္ပါက ကံညံ့မည္။ ေနအိမ္မွာ ပိုးဟပ္မ်ား ျမဴးတူးပ်ံဝဲေနပါက ‘၄’ အစ ‘၆’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးအေနျဖင့္ စိန္ေခၚမႈၾကီးကို ေက်ာ္လႊားရလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေျခေထာက္နာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူထံမွ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၆၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ သနပ္ခါးေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔ ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ရြက္လွ ၁၁ ညြန္႔ ကပ္လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္ရွာေနပါက (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ရမည္။ ေငြအတြက္ ပူပန္ေသာက ေရာက္မည္။ စပ္တူရွယ္ယာ လုပ္ငန္းမွာ ေျဖရွင္းစရာကိစၥေပၚမည္။

ဆိုင္ကယ္အေရာင္းမွား အဝယ္မွား ျဖစ္မည္။ ဆန္၊ စပါး၊ ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္မွာ အတြန္းအတိုက္ခံရမည္။

ေရလမ္းခရီးသြားရလိမ့္မည္။ ေနအိမ္သို႔ ထမင္းစား စားပြဲတစ္လံုးေရာက္ပါက ‘၇’ အစ ‘၉’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

အခ်စ္ေရးမွာ ကံညံ့ပါသည္။ ခ်စ္သူႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေနလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း ညံ့ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ စကားမ်ားရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၇၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ဖရံုယို ၅ ခု ကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရးမွာ ေစ်းႏႈန္းအတက္အက်ေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ ေငြအနည္းငယ္ အလဟႆ ထြက္မည္။ အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

တယ္လီဖုန္းေပ်ာက္မည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္မွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ ႏိုင္ငံျခားသံရံုးတစ္ရံုးမွာ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားပါက ဗီဇာရမည္။ ႏြားနက္တစ္ေကာင္ကို ျမင္ပါက ‘၇’ အစ ‘၉’ အဆံုး အစုိးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈ မရွိပါ။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အရိုးက်ီးေပါင္း ေရာဂါရမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ သာယာပါသည္။ ခ်စ္သူႏွင့္အတူ ၾကံစည္ထားေသာ အၾကံအစည္ေအာင္ျမင္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၇၊ ၉၊ ၀ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ၾကက္ဥႏွစ္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ သာကူ ကပ္လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးေျပာင္းေရႊ႕ရမည္။ အျပင္ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အလုပ္သစ္သို႔ ေျပာင္းရမည္။ ေရႊေပ်ာက္မည္။

ေနအိမ္သို႔ ေသတၱာတစ္လံုး ေရာက္ပါက ကံညံ့မည္။ ဘုရားဆင္းတုေတာ္၊ ဘုရားပံုေတာ္၊ ျမင့္ျမတ္ေသာပံုေတာ္မ်ား ေနအိမ္သို႔ ၾကြျမန္းလာပါက နိမိတ္ေကာင္း၏။ ထိုကဲ့သို႔ ၾကြျမန္းလာပါက ‘၄’ အစ ‘၇’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ ကူညီမည့္သူေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဝမ္းပ်က္၊ ဝမ္းကိုက္ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးညံ့၏။ ခ်စ္သူ၏ လွည့္ဖ်ားမႈကို ခံရလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အေျခအေနမေကာင္းပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၇၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေခ်ာကလက္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - စေနေန႔ စေနေထာင့္မွာ တံခြန္နီ ၉ လက္ ကပ္လွဴပါ။