၇ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ 08-12-2019 မွ 14-12-2019 အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ရပ္ေဝးမွ ေငြေရာက္မည္။ သို႔မဟုတ္ ရပ္ေဝးမွေငြေရာက္မည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အသစ္တစ္စီး ဝင္မည္။

စာခ်ဳပ္စာတမ္း တစ္ခုျပဳလုပ္ရမည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ ေဈးေရာင္းေဈးဝယ္ေကာင္းမည္။

ေဆးရံုသို႔လူနာေမးသြားရမည္။ ေမးခဲ့ေသာ္ေကာင္း၏။ စပ္တူ၊ ရွယ္ယာလုပ္ငန္းမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ခြဲေဝရရွိမည္။

ေရႊလုပ္ငန္း၊ ေရႊအေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းမွာ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမည္။ ေနအိမ္သို႔ ဦးထုပ္တစ္လံုးေရာက္လာပါက ‘၁’ အစ ‘၂’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈမရွိဘဲ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အသည္းေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ သာယာပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း အဆင္ေျပပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၂၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေက်ာက္စိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔ တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ ေရ ၂၂ ခြက္သပၸါယ္ပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္ရွာေနပါက (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ရမည္။ ႏိုင္ငံျခားသံရံုးတစ္ရံုးမွာ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားပါက ဗီဇာရမည္။

ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ ခရီးမတြင္ဘဲ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။ အေမြကိစၥေပၚမည္။ ေအာင္ျမင္မည္။ ေျမအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။

အိမ္မက္ေကာင္းမ်ားမက္မည္။ ေနအိမ္အနီးအနားမွာ နာေရးေပၚမည္။ မသြားရ။ ေနအိမ္သို႔ အလွဴဖိတ္စာ၊ မဂၤလာေဆာင္ဖိတ္စာမ်ား ေရာက္ပါက ‘၂’ အစ ‘၉’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးအားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေျခေထာက္နာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံမေကာင္းပါ။ ခ်စ္သူႏွင့္စကားမ်ားရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အနည္းငယ္စိတ္ညစ္ရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၅၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ငုဝါေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနလၤာေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ကိတ္မုန္႔ ၂ ခ်ပ္ ကပ္လွဴပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္၊ ေျမ အေရာင္းအဝယ္ကိစၥေပၚမည္။ ရတနာပစၥည္း အေရာင္းအဝယ္ၾကီး တစ္ခုမွာ အထစ္အေငါ့ျဖစ္မည္။

ႏိုင္ငံေရးစည္းရံုးမႈမ်ားမွာ အေျခအေနေကာင္းပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားမွ ေငြေရာက္မည္။ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားမွာ စိတ္ညစ္ရမည္။

အျငင္းပြားရလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းအတြက္ ခရီးထြက္ရမည္။ ႏိုင္ငံျခားသံရံုးတစ္ရံုးမွာ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားပါက ဗီဇာရမည္။

ေမာ္ေတာ္ကားပြန္းမည္။ ပိန္မည္။ အႏုပညာျပိဳင္ပြဲမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရမည္။

ေနအိမ္သို႔ ပန္းသီးမ်ား ေရာက္လာပါက ‘၃’ အစ ‘၉’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးေကာင္း၏။ ဘြဲ႕ရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ သြားကိုက္မည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၇၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ မီးခိုးေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - အဂၤါေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ဆီထမင္း ၃ ပြဲ ကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

စီးပြားေရးအနည္းငယ္က်ဆင္းမည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္မွာ ဖိအားမ်ားမည္။ မိသားစုအတြင္းမွာ မေျပလည္မႈမ်ား ေပၚတက္ပါသည္။

ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။ အမႈရွိပါက ႏိုင္မည္။ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။

ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရးမွာ စိတ္ညစ္ရမည္။ တယ္လီဖုန္းေပ်ာက္မည္။ လၻက္ေျခာက္လက္ေဆာင္ရပါက ‘၂’ အစ ‘၅’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ပညာသင္သြားရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အူေရာင္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ စန္းပြင့္ေနပါသည္။ ခ်စ္သူသစ္ေတြ႔မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၄၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ခရမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔ ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ဂန္႔ေဂၚ ၉ ညြန္႔၊ ေျမဇာ ၉ ညြန္႔၊ အုန္း ၉ ညြန္႔ လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေငြအတြက္အနည္းငယ္ေသာကေရာက္မည္။ ေဈးေရာင္းေဈးဝယ္၊ ကုန္ေရာင္းကုန္ဝယ္ေကာင္းမည္။ အလုပ္သစ္ရမည္။ လုပ္ငန္းေပၚမည္။

စာအုပ္၊ မွတ္ပံုတင္၊ လိုင္စင္ အေရးၾကီးေသာ စာရြက္စာတမ္းေပ်ာက္မည္။ တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။ ေျမအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရလိမ့္မည္။ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦး၏ အမႈကိစၥကို ကူညီရလိမ့္မည္။

ဆန္၊ စပါးလုပ္ငန္းေကာင္းမည္။ ေနအိမ္သို႔ ဗူးသီးတစ္လံုးေရက္ပါက ‘၃’ အစ ‘၈’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး တိုးတက္မႈရွိသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ လည္ေခ်ာင္းနာမည္။ ေခ်ာင္းဆိုးမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ သာယာပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း အဆင္ေျပပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၈၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေရႊအိုေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ဘူးသီးေၾကာ္ ၅ ခုကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္ (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေနရာေျပာင္းမည္။ အိမ္ေနရာအေရႊ႕အေျပာင္း ေပၚမည္။ ေပၚခဲ့ေသာ္ ေကာင္း၏။

ေျမအေရာင္းအဝယ္၊ လယ္အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ျပည္တြင္းခရီးထြက္ရမည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

ေရလုပ္ငန္း၊ ေရထြက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေကာင္းပါသည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။

ေဈးေရာင္းေဈးဝယ္ေကာင္းမည္။ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အားသြန္အားစိုက္ျပီး ျပဳလုပ္ရမည္။ ေနအိမ္သို႔ ဓါးတစ္လက္ေရာက္လာပါက ‘၅’ အစ ‘၉’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးေကာင္းပါသည္။ ဘြဲ႔ယူရလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ခါးနာမည္။ အခ်စ္ေရးညံ့သည္။ ခ်စ္သူ၏ မိဘမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း အဆင္မေျပပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၅၊ ၆၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ခိုျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔ ေသာၾကာေထာင့္မွာ တံခြန္ျဖဴ ၇ လက္ ကပ္လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အႏုပညာေျခလွမ္းသစ္မ်ား စတင္ရန္အခ်ိန္အခါေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ေဆြမ်ိဳးအၾကီးအကဲတစ္ဦး၏ အကူအညီကို ရရွိမည္။

အဖိုးတန္တယ္လီဖုန္းဝင္မည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မည္။ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။

ဆိုင္ကယ္ေပ်ာက္မည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ဆိုင္ကယ္ေမွာက္မည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးစာေမးပြဲေျဖရမည္။

ေဈးေရာင္းေဈးဝယ္ေကာင္းမည္။ ေရႊဝင္မည္။ ေနအိမ္သို႔ မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါတစ္ထည္ ေရာက္လာပါက ‘၄’ အစ ‘၇’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ စာေမးပြဲရွိပါက ေအာင္ျမင္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အစာအိမ္ေရာဂါရမည္။ အခ်စ္ေရးညံ့ပါသည္။ ခ်စ္သူ၏လွည့္ဖ်ားမႈကို ခံရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ စကားမ်ားရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၆၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ငွက္ေပ်ာစိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - စေနေန႔ စေနေထာင့္မွာ ထီးျဖဴ ၅ လက္ ကပ္လွဴပါ။