၇ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ 16-06-2024 မွ 22-06-2024 အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္သစ္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ႏိုင္ငံျခားခရီးထြက္ရလိမ့္မည္။ စက္ပစၥည္းဝင္မည္။ ေျမအေရာင္းအဝယ္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။

ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္မွာ စကားမ်ားရလိမ့္မည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္မွာ အတိုက္အခိုက္ေပၚမည္။ ေခြးကိုက္ခံရတတ္သည္။ သတိထားပါ။

ပညာေရးမွာ ရလာဒ္ေကာင္းမ်ားရရွိမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေျခေထာက္ (သို႔မဟုတ္) လက္နာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ စန္းပြင့္ေနပါသည္။ ခ်စ္သူမရွိပါက ခ်စ္သူရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၃၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ သေျပသီးမွည့္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ ေျမဇာ ၉ ညြန္႔၊ သေျပ ၉ ညြန္႔၊ ဂန္႔ေဂၚ ၉ ညြန္႔ ကပ္လွဴပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားမွ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္အတြက္ အင္တာဗ်ဴး ဝင္ရလိမ့္မည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးေျပာင္းေရႊ႕ရလိမ့္မည္။

အိမ္ေနရာ အေရႊ႕အေျပာင္းေပၚမည္။ အလွဴဒါန ျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။ ေၾကြးကိစၥစိတ္ညစ္ရမည္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။

ပညာေရးမွာ အေျခအေနေကာင္းပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဝမ္းပ်က္၊ ဝမ္းေလွ်ာျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ သစၥာေဖာက္မႈကို ခံရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း အေျခအေနမေကာင္းပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၃၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္ အျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနလၤာေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ မုန္႔လံုးေရေပၚ ကပ္လွဴပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

လုပ္ငန္းသစ္၊ အလုပ္သစ္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအတြက္ ေသာကမ်ားမည္။ တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။

အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးစာေမးပြဲ ေျဖရမည္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ပါက လုပ္ေဖာ္တိုင္ဖက္၏ သစၥာေဖာက္မႈကို ခံရလိမ့္မည္။ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦးအား ကူညီရလိမ့္မည္။

ပညာေရးညံ့ေနပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အိပ္မေပ်ာ္ေသာေရာဂါရမည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေရႊအိုေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - အဂၤါေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား အဂၤါေထာင့္မွာ ထီးျဖဴ ၇ လက္ ကပ္လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေနအိမ္ေျပာင္းေရႊ႕ကိန္းရွိသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက အိမ္သစ္တက္ကိန္းရွိသည္။ ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ေဆြမ်ိဳးအၾကီးအကဲ၏ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ စိတ္ပူပန္ရလိမ့္မည္။

အမႈေဟာင္းအတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ အလုပ္အတြက္ အင္တာဗ်ဴးေျဖရမည္။ ဆိုင္ကယ္ေမွာက္မည္။ ဆိုင္ကယ္ေပ်ာက္မည္။ ေၾကြးေဟာင္းျပန္ရမည္။ သို႔မဟုတ္ ေၾကြးေဟာင္းကို ျပန္ဆပ္ႏိုင္လိမ့္မည္။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈရွိပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အသည္းေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ သာယာပါသည္။ ခ်စ္သူထံမွ လက္ေဆာင္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၇၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ကာကီေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ဘူးသီးေၾကာ္ ၅ ခု ကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္သစ္ေပၚမည္။ အလုပ္ေျပာင္း၊ အလုပ္ေနရာေျပာင္းျဖစ္မည္။ တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။ မိသားစုႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။

ဆန္စပါး ေရာင္းဝယ္ေရးမွာ အခက္အခဲ အနည္းငယ္ေပၚမည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အတြက္ စိတ္ညစ္စရာေပၚမည္။ သူခိုးခိုးခံရလိမ့္မည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ေရႊ ( သို႔မဟုတ္ ) ေငြေပ်ာက္မည္။

ပညာေရးမွာ အေျခအေနေကာင္းပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ သြားကိုက္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ စန္းပြင့္ေနပါသည္။ ခ်စ္သူ သစ္ေတြ႔မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၅၊ ၆ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ဖက္ဖူးစိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား ေသာၾကာေထာင့္မွာ သေျပညြန္႔ သက္ေစ့လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားထြက္ဖို႔ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ျပဳလုပ္ရလိမ္မည္။ စာခ်ဳပ္စာတန္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ရလိမ္မည္။ ေမာ္ေတာ္ကား အတြက္ ေသာကေရာက္မည္။

လူမႈေရး လုပ္ငန္း၊ ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။ ေၾကြးေဟာင္းျပန္ရမည္။ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း ေကာက္ပဲသီးႏွံ ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။ အမႈေဟာင္းရွိပါက အမႈႏိုင္မည္။

ပညာေရးမွာ အေျခအေနမေကာင္းပါ။ က်န္းမာေရး အေနျဖင့္ အရိုးက်ည္းေပါင္း ေရာဂါရမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ စိတ္ညစ္ရမည္။ ခ်စ္သူထံမွ အမုန္းစကားၾကားရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ အိမ္ေထာင္ဘက္၏ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၆၊ ၈ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ ေဗဒါပြင့္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - စေနေန႔ စေနေထာင့္မွာ ထီးျဖဴ ၅ လက္ ကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားမွ ေငြေရာက္မည္။ ပင္လယ္ကမ္းေျခေဒသဘက္သို႔လည္းေကာင္း၊ ေရလမ္းခရီးလည္းေကာင္းသြားရလိမ့္မည္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ခုခု ျပဳလုပ္ရာမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။

ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးမည္။ အျပင္ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လစာတိုးမည္။ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းမွာ မေျပလည္မႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳရလိမ့္မည္။

ပညာေရးမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ရင္ဘတ္ေအာင့္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အဆင္မေျပပါ။ ခ်စ္သူ၏ ကန္တန္တန္လုပ္မႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မရေအာင္ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၆၊ ၇၊ ၀ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ မိုးျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား ဗုုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ယတ္ျဖဴ ၄ လက္ကပ္လွဴပါ။

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အလုပ္ေျပာင္း၊ အလုပ္ေနရာေျပာင္း ျဖစ္မည္။ ဆိုင္ကယ္အတြက္ ေသာကမ်ားမည္။ လယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္သံုး စက္ပစၥည္းဝင္မည္။

ေနအိမ္သို ့အရက္ပုလင္းေရာက္လာပါက ကံညံ့မည္။ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦးထံမွ အကူအညီရမည္။ ေရႊထြက္မည္။ စာခ်ဴပ္စာတမ္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ရမည္။

ပညာေရးအတြက္ အစီအစဥ္အသစ္ ျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခ်ာင္းဆိုးမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ သေဘာထား ေသးသိမ္မႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း အဆင္မေျပပါ။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၂၊ ၄ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ အျပာရင့္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔တြင္ တန္ခိုးႀကီးဘုရား တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ ေျမဇာ ၉ ၫြန္႔၊ သေျပ ၉ ၫြန္႔၊ ကံေကာ္ ၉ ၫြန္႔ ကပ္လွဴပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားမွာ အလုပ္ရွာေနပါက (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံျခားမွာ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ရမည္။ ေျမအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းထဲမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။ သို႔ေသာ္ စိုးရိမ္စရာမလိုပါ။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အသစ္ဝင္မည္။ ေရလုပ္ငန္း ၊ ေရထြက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ အက်ိဴးအျမတ္ ရရွိမည္။ ေႂကြးေဟာင္းျပန္ဆပ္ႏိုင္မည္။

ပညာေရးမွာ အထူးႀကိဳးစားရမည့္ အေျခအေနမိ်ဳး ျဖစ္ေနပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ လည္ေခ်ာင္းနာမည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၈၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ ေရႊအိုေရာင္ ျဖစ္ပါ သည္။


ယၾတာ - တနလၤာေန႔တြင္ တန္ခိုးႀကီးဘုရား တနလၤာေထာင့္မွာ ေငြထီး ၂ လက္ ကပ္လွဴပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အႏုပညာလုပ္ငန္းအတြက္ ေငြဝင္မည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံ ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးေျပာင္းေရႊ႕ရမည္။ လုပ္ငန္းေျပာင္းတိုးတက္မည္။ စာခ်ဴပ္စာတမ္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။ ေနအိမ္၏ အနီးအနားမွာ နာေရးေပၚမည္။ မသြားရ။

ပညာေရးမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ သြားနာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အေႏွာက္အယွက္ ေပၚမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ စကားမ်ားရလိမ့္မည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၄၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ ေဘာ္ေငြေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - အဂၤါေန႔တြင္ တန္ခိုးႀကီးဘုရား အဂၤါေထာင့္မွာ အုန္း ၉ ၫြန္႔၊ ရြက္လွ ၉ ၫြန္႔၊ ဒန္း ၉ ၫြန္႔ ကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ ရရန္ရွိေသာေငြမ်ား ဝင္လာမည္။ ႏိုင္ငံျခားခရီး ထြက္ရမည္။ သူခိုးခိုးခံရတတ္သည္။ သတိထားပါ။ ေရႊဝင္မည္။ ေရႊလုပ္ငန္း အက်ိဳးေပးမည္။

ေျမအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ အလုပ္အသစ္အတြက္ အင္တာဗ်ဴးဝင္ရမည္။ မိသားစုဝင္တစ္ဦးဦး က်န္းမာေရး ညံ့မည္။

ပညာေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားမွာေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားပါက ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေသြးတိုးမည္။ ေသြးအားနည္းမည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၆၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ပုဇြန္ဆီေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ရြက္လွပန္းမ်ား ကပ္လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

လုပ္ငန္းအၿပိဳင္အဆိုင္ေပၚမည္။ အလုပ္အသစ္အတြက္ အင္တာဗ်ဴးဝင္ရမည္။ အိမ္ေဆာက္ျခင္း၊ အိမ္ျပင္ျခင္း ျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အသစ္ဝင္မည္။

ေရႊလုပ္ငန္းမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။ ေဆြမိ်ဳးထဲမွာ နာေရးေပၚမည္။ ေနအိမ္၏ အေနာက္အရပ္မွာ မီးေလာင္မည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ပါက ဖိနပ္ေဟာင္း တစ္ရံစြန္႔ပစ္ပါ။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈရွိပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၆၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ ေခ်ာကလက္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ မုန္႔ဖက္ထုပ္ ၅ ထုပ္ ကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း၊ ကြန္ဒိုခန္း အငွား (သို႔မဟုတ္) အေရာင္းအဝယ္ စာခ်ဴပ္ခ်ဴပ္ရလိမ့္မည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးမည္။ လစာတိုးမည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ စာခ်ဴပ္စာတမ္း ျပဳလုပ္ရမည္။ ဘုရားဖူးခရီး ထြက္ရလိမ့္မည္။

ပညာေရးမွာ အားနည္းေနပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ရင္ဘတ္ေအာင့္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အေႏွာက္အယွက္ ေပၚမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ စကားမ်ားရမည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၃၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ ကာကီေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔တြင္ တန္ခိုးႀကီးဘုရား ေသာၾကာေထာင့္မွာ ေရ ၂၃ ခြက္ သပၸါယ္ပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

လုပ္ငန္းအတြက္ (သို႔မဟုတ္) အလုပ္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ အေႏွာက္အယွက္ ေပၚမည္။

ေျမအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။ ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းအဝယ္ေပၚမည္။ အမႈႏိုင္မည္။ ႏိုင္ငံျခားသို ့ခရီးသြားရမည္။ အလွဴဒါန ျပဳလုပ္ရမည္။

ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ လက္နာမည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေဗဒါပြင့္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - စေနေန႔တြင္ တန္ခိုးႀကီးဘုရား စေနေထာင့္မွာ ထီးျဖဴ ၅ လက္ ကပ္လွဴပါ။

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္ရွာေနပါက အလုပ္ရမည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ အနုပညာလုပ္ငန္းမွာ စန္းထမည္။ အိမ္ေနရာအေရွြ့အေျပာင္းအတြက္ ေသာကေရာက္မည္။ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ နွမ္း၊ ေကာက္ပဲသီးနွံ ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းထဲမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။ ေဆြမ်ိုးတစ္ဦီးနွင့္ ေငြေျကးကိစၥအတြက္ စကားမ်ားရမည္။ ျကြေးကိစၥအတြက္ စကားမ်ားရမည္။

ပညာေရးမွာ အဆင္ေျပပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေနာက္ေက်ာေအာင့္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ စိမ္းကားမႈကို ခံရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္၏ ျငိဳျငင္မႈကို ခံရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၃၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေရွြအိုေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔တြင္ တန္ခိုးျကီးဘုရား တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ ေျမဇာ ၉ ညြန့္၊ သေျပ ၉ ညြန့္၊ ကံ့ေကာ္ ၉ ညြန့္ ကပ္လႉပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္ျပင္၊ အိမ္ေဆာက္ရန္အတြက္ အစီအစဉ္ ျပုလုပ္ရလိမ့္မည္။ ရရန္ရွိေသာ ေငြမ်ားဝင္လာမည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အသစ္ဝင္မည္။ ေဆးရံုသို့လူနာေမးသြားရမည္။ သြားခဲ့ေသာ္ ေကာင္း၏။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လစာတိုး၊ ရာထူးတိုးမည္။ ခရီးထြက္မည့္ အစီအစဉ္ ေပၚမည္။ စာခ်ုပ္စာတမ္း ျပုလုပ္ရမည္။ အိမ္အနီးအနားမွာ နာေရးေပၚမည္။ မသြားရ။

ပညာေရးမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ သြားနာသြားကိုက္ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏အထင္လြဲမွားမႈကို ခံရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း သာယာမႈမရွိပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၅၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ခဲပုတ္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။ယၾတာ - တနလၤာေန့မွာ တန္ခိုးျကီးဘုရား တနလၤာေထာင့္မွာ ေငြထီး ၂ လက္ ကပ္လႉပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အလုပ္ေျပာင္း (သို့မဟုတ္) အလုပ္ေနရာေျပာင္း ရလိမ့္မည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ ေရွြလုပ္ငန္း၊ ေရွြေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းမွာ အက်ိုးအျမတ္ရမည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ အိမ္အနီးအနားမွာ နားေရးေပၚမည္။ မသြားရ။ ရပ္ေဝးမွ ေငြေရာက္မည္။ သို့မဟုတ္ ရပ္ေဝးမွ လက္ေဆာင္ရမည္။

ပညာေရးမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ နားေရာဂါ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ အထင္မွားျခင္းကို ခံရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အေျခအေနမေကာင္းပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေက်ာက္စိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - အဂၤါေန့တြင္ တန္ခိုးျကီးဘုရား အဂၤါေထာင့္မွာ ဆီထမင္း ၃ ပြဲ ကပ္လႉပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

နိုင္ငံျခားခရီးအတြက္ သတင္းေကာင္းျကားရမည္။ လုပ္ငန္းသစ္လုပ္ျခင္း၊ ဆိုင္သစ္ဖြင့္ျခင္းမ်ား ျပုလုပ္ရလိမ့္မည္။ ေဆြမ်ိုးတစ္ဦး၏ အမႈကိစၥ (သို့မဟုတ္) က်န္းမာေရးကိစၥကို ကူညီရမည္။ အိမ္ေနရာအေရွြ့အေျပာင္းေပၚမည္။ ခါးပိုက္နွိုက္၊ သူခိုးခိုးခံရမည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအသစ္ဝင္မည္။

ပညာေရးမွာ အေနွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဝမ္းပ်က္၊ ဝမ္းေလွ်ာ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူနွင့္ ေဝးကြာေနလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္နွင့္ စကားမ်ားရလိမ့္မည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၈၊ ၉ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ နက္ျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန့တြင္ တန္ခိုးျကီးဘုရား ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ေရွြထီး ၄ လက္ကပ္လႉပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုး၊ လစာတိုး သတင္းျကားရမည္။ မိသားစုအတြင္းသို့ သတင္းေကာင္းဝင္မည္။ ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရးမွာ အခက္အခဲ အနည္းငယ္ ေပၚမည္။ လူမႈေရးလုပ္ငန္း၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားကို ဉီးေဆာင္ျပုလုပ္ရမည္။ ရပ္ေဝးမွ ေငြေရာက္မည္။ သို့မဟုတ္ ရပ္ေဝးသို့ ေငြပို့ရမည္။ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ နွမ္း၊ ေကာက္ပဲသီးနွံ ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။ ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈ ရွိပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အစာအိမ္ေရာဂါ အနည္းငယ္ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူမရွိပါက ခ်စ္သူေတြ့မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၅၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ မရမ္းေစ့ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန့တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ကိတ္မုန့္ ၅ ခ်ပ္ ကပ္လႉပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

လုပ္ငန္းသစ္ေပၚမည္။ အလုပ္သစ္အတြက္ အင္တာဗ်ူးဝင္ရမည္။ စိုက္ပ်ိုးေရးသံုး စက္ပစၥည္းဝင္မည္။ ဆန္၊ စပါး၊ ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။ အေမြရမည့္ သတင္းေကာင္းျကားရမည္။ အနုပညာလုပ္ငန္းမွာ ေအာင္ျမင္မႈရမည္။ ေဆြမ်ိုးတစ္ဦးနွင့္ ေငြေျကးကိစၥ စကားေျပာရမည္။ ျကြေးကိစၥရင္ေအးရမည္။

ပညာေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ နိုင္ငံျခားမွာ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားပါက ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အရိုးက်ည္းေပါင္းေရာဂါ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူထံမွ သတင္းေကာင္းျကားရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၆၊ ၈၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ခိုျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ေသာၾကာေန့တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ သာကူကပ္လႉပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းထဲမွာ ျပႆနာ အနည္းငယ္ေပၚမည္။ သို့ရာတြင္ စိုးရိမ္စရာမလိုပါ။ အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ အလႉဒါန ျပုလုပ္ရလိမ့္မည္။ အေမြကိစၥ၊ အမႈကိစၥမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းနိုင္မည္။ ေရွြလုပ္ငန္းမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားေသာေျကာင့္ အရံႈးေပၚမည္။ ေတာင္ကုန္း၊ ေတာင္တန္းဘက္သို့ ခရီးထြက္ရလိမ့္မည္။

ပညာေရးအတြက္ သတင္းေကာင္းျကားရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အရိုးက်ည္းေပါင္းေရာဂါ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးနွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၆၊ ၈၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ခိုျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - စေနေန့တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ေထာပတ္သီး ၅ လံုး ကပ္လႉပါ။


တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္ျပင္၊ အိမ္ေဆာက္ရန္အတြက္ အစီအစဉ္ ျပုလုပ္ရလိမ့္မည္။ လယ္ယာသံုး စက္ပစၥည္းဝင္မည္။ နိုင္ငံျခားသံရံုးတစ္ရံုးမွာ ဗီဇာတင္ထားပါက ဗီဇာရမည္။ ေပ်ာက္ေနေသာ ပစၥည္းျပန္ေတြ့မည္။ ရရန္ရွိေသာ ေငြမ်ားဝင္လာမည္။

ပညာေရးမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိမည္။ နိုင္ငံျခားမွာ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားပါက ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဆီးေရာဂါ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူထံမွ လက္ေဆာင္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၅၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔မွာ တန္ခိုးၾကီးဘုရား တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ ေျမဇာ ၉ ညြန့္၊ သေျပ ၉ ညြန့္၊ ကံ့ေကာ္ ၉ ညြန့္ ကပ္လႉပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

လုပ္ငန္းထဲမွာ အလုပ္ထဲမွာ ျပႆနာအနည္းငယ္ ေပၚမည္။ သို့ရာတြင္ စိုးရိမ္စရာမလိုပါ။ ျကြေးေဟာင္းမ်ား ျပန္ရမည္။ သို့မဟုတ္ ျကြေးေဟာင္းမ်ား ျပန္ဆပ္နိုင္မည္။ အလုပ္သစ္အတြက္ အင္တာဗ်ူးဝင္ရမည္။ ေအာင္ျမင္မည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။ ေဆြမ်ိုးတစ္ဦး၏ အမႈကိစၥကို ကူညီရမည္။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈ ရွိပါသည္။ က်န္းမာေရးကေတာ့ ေမာပန္းလြယ္မည္။ အခ်စ္ေရးနွင့္အိမ္ေထာင္ေရး သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ၆ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - တနလၤာေန့မွာ ငါး ၂ ေကာင္လွြတ္ပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

နိုင္ငံျခားသံရံုးတစ္ရံုးမွာ ဗီဇာတင္ထားပါက ဗီဇာရမည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လစာတိုး၊ ရာထူးတိုးမည္။ အနုပညာလုပ္ငန္းမွာ တိုက္ခိုက္မႈ ခံရမည္။ ေျမအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ မိသားစုအတြင္းသို့ သတင္းေကာင္းဝင္မည္။

ပညာေရးမွာ အထစ္အေငါ့ျဖစ္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ရင္ဘတ္ (သို့မဟုတ္) ေနာက္ေက်ာေအာင့္မည္။ အခ်စ္ေရးနွင့္အိမ္ေထာင္ေရး သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၂၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - အဂၤါေန့မွာ တန္ခိုးျကီးဘုရား အဂၤါေထာင့္တြင္ ေငြထီး ၂ လက္ ကပ္လႉပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္ေနရာအေရွြ့အေျပာင္းေပၚမည္။ ရရန္ရွိေသာ ေငြမ်ား ဝင္မည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းထဲမွာ ဖိအားမ်ားမည္။ လူမႈေရးလုပ္ငန္း၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္ျပုလုပ္ရမည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ ေရွြလုပ္ငန္း၊ ေရွြေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အက်ိုးအျမတ္မ်ားရမည္။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈ ရွိပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခ်ာင္းဆိုးမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူနွင့္ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေနလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာမႈ မရွိပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၅၊ ၆ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန့မွာ ေနအိမ္ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္မွာ ဆီထမင္း ကပ္လႉပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ အလုပ္သစ္အတြက္ အင္တာဗ်ူးဝင္ရမည္။ နိုင္ငံျခားခရီးအတြက္ သတင္းေကာင္းျကားရမည္။ အိမ္ေနရာအေရွြ့အေျပာင္းေပၚမည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လစာတိုး၊ ရာထူးတိုး သတင္းျကားရလိမ့္မည္။

ပညာေရးမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဒူးနာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ မိမိအေပၚ ခ်စ္သူက ယံုျကည္မႈ အားနည္းေနပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း အဆင္မေျပပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၆၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔မွာ တန္ခိုးၾကီးဘုရား ၾကာသပေတးေထာင့္မွာ ဇီး ၉ ညြန့္၊ သေျပ ၉ ညြန့္၊ ကံ့ေကာ္ ၉ ညြန့္ ကပ္လႉပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

လယ္ယာသံုးစက္ပစၥည္းဝင္မည္။ အိမ္ျပင္၊ အိမ္ေဆာက္ရလိမ့္မည္။ တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။ ေပ်ာက္ေနေသာ ပစၥည္းျပန္ေတြ့မည္။ စာခ်ုပ္စာတမ္း ျပုလုပ္ရလိမ့္မည္။ ရရန္ရွိေသာ ေငြမ်ားဝင္မည္။

ပညာေရးမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိမည္။ နိုင္ငံျခားမွာ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားပါက ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဆီးေရာဂါ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူထံမွ လက္ေဆာင္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၅၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - စေနေန့မွာ တန္ခိုးၾကီးဘုရား စေနေထာင့္မွာ ထီးနီ ၅ လက္၊ ထီးျဖူ ၅ လက္ ကပ္လႉပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ်၊ အိမ်ခန်း၊ တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒိုခန်း အရောင်းအဝယ် ဖြစ်မည်။ ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက လုပ်ငန်းထဲမှာ အခက်အခဲပေါ်မည်။ ရရန်ရှိသောငွေများ ရမည်။ ပေးရန်ရှိသော ငွေများပေးဖြစ်မည်။ နိုင်ငံခြားမှ ငွေရောက်မည်။ အနုပညာနှင့် ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းမှာ အနှောင့်အယှက်ဝင်မည်။

ပညာရေးမှာ အခက်အခဲပေါ်မည်။ ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းလျှော ဖြစ်မည်။ အချစ်ရေးမှာ ကံကောင်းပါသည်။ ချစ်သူမရှိပါက ချစ်သူတွေ့မည်။ အိမ်ထောင်ရေးလည်း သာယာပါသည်။

ကံကောင်းသောဂဏန်းများမှာ ၂၊ ၄၊ ၈ ဂဏန်းများ ဖြစ်ပါသည်။


ယတြာ - သောကြာနေ့မှာ တန်ခိုးကြီးဘုရား သောကြာထောင့်မှာ သက်သက်လွတ် ကြာဇံကြော် ကပ်လှူပါ။