၇ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ 29-03-2020 မွ 04-04-2020 အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရးေကာင္းမည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုး၊ လစာတိုး သတင္းၾကားရမည္။ ႏိုင္ငံျခားမွာ ေငြေရာက္မည္။ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားေငြေရာက္မည္။ ေဈးအေရာင္းအဝယ္ ေကာင္းေသာ္လည္း အေႏွာင့္အယွက္ အနည္းငယ္ၾကံဳေတြ႕ရလိမ့္မည္။ တယ္လီဖုန္းေပ်ာက္မည္။

မိသားစုအတြင္းသို႔ သတင္းေကာင္းဝင္မည္။ ေနအိမ္သို႔ ကၽြဲေကာသီးတစ္လံုးေရာက္ပါက ‘၄’ အစ ‘၆’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာတိုးတတ္မႈမရွိပါ။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဝမ္းကိုက္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာညံပါသည္။ ခ်စ္သူ၏ ကတိမတည္မႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္၏ အတၱမာနေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ သာယာမႈမရွိပဲ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၆၊ ၉ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ‘မရမ္းေစ့ေရာင္’ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔တြင္ေနအိမ္၏ ဘုရားစင္မွာ ေကာက္ၫွင္းေပါင္းကပ္လွဴပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝင္ေငြေကာင္းေသာ္လည္း ေငြအနည္းငယ္ အလဟႆျဖစ္မည္။ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းအတြက္ သတင္းေကာင္း ၾကားရမည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အသစ္တစ္စီးဝင္မည္။

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အလုပ္ေနရာ အေရႊ႕အေျပာင္းအတြက္ သတင္းၾကားရမည္။ ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းေဒသဘက္သို႔ ခရီးထြက္ရလိမ့္မည္။ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ေရထြက္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမွွာ ျပႆနာအနည္းငယ္ျဖစ္မည္။

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ပါက ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေအာင္ျမင္မႈရမည္။ ေနအိမ္သို႔ ဘူးသီးတစ္လံုးေရာက္ပါက ‘၃’ အစ ‘၈’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးအေျခအေနေကာင္းပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားငို႔ ပညာေရးကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး သြားရလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဇက္ေၾကာတက္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏စိမ္းကားရက္စက္မႈကို ခံရလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္၏စကားအေျပာအဆိုေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၄၊ ၈ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ‘သေျပညိဳေရာင္’ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနလၤာေန႔ တနလၤာေထာင့္မွာ ေငြထီး ၂ လက္ကပ္လွဴပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ ေဆးရံုသို႔ လူနာေမးသြားရမည္။ ေမးခဲ့ေကာင္ေကာင္း၏။ တယ္လီဖုန္းေပ်ာက္မည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းေျပာင္းရမည္။ အမိ၊ အဖ တစ္ဦးဦးက်န္းမာေရးညံ့မည္။ ေနအိမ္သို႔ ေရႊဖရံုသီးတစ္လံုးေရာက္လာပါက ‘၅’ အစ ‘၉’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ အေျခအေနေကာင္းပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ လည္ေခ်ာင္းနာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏အထင္လြဲမွားျခင္းကို ခံရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလဲ အိမ္ေထာင္ဘက္၏ေဆြမ်ိဳးမ်ား ဒုကၡေပးမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၅၊ ၉ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ‘ပုလဲျဖဴေရာင္’ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - အဂၤါေန႔ အဂၤါေထာင့္မွာ ဆီထမင္း ကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း၊ ကြန္ဒိုခန္း အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရမည္။ ရရန္ရွိေသာေငြမ်ား ဝင္လာမည္။ ႏိုင္ငံျခားသို႔ အလုပ္လုပ္ရန္ထြက္ခြာရလိမ့္မည္။

တယ္လီဖုန္းဝင္မည္။ ဆန္၊ စပါးေရာင္းဝယ္ေရးမွာ ေကာင္းၿပီး၊ ပဲ ေျပာင္း ႏွမ္း ေကာက္ပဲသီးႏွံေရာင္းဝယ္ေရးမွာ အထစ္အေငါ့ျဖစ္မည္။

အမႈရွိပါက အမႈႏိုင္မည္။ စိန္၊ စက္ အဂၤါနံ အေရာင္းအဝယ္မွားမည္။ ေနအိမ္ေရွ႕မွာ က်ီးသာပါက ‘၃’ အစ ‘၆’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးအေနျဖင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေသြးတိုးျခင္း၊ ေသြးေပါင္က်ျခင္း တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ အထင္လြဲမွားမႈကိုခံရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္၏ ဇီဇာေၾကာင္မႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၆၊ ၇ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ‘လိေမၼာ္ေရာင္’ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔ ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ေရသက္ေစ့ သပၸါယ္ပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္အတြက္ အင္တာဗ်ဴးဝင္ရမည္။ ေအာင္ျမင္မည္။ အိမ္ေနရာ အေရႊ႕အေျပာင္းေပၚမည္။ ေဈးေရာင္းေဈးဝယ္ေကာင္းမည္။

ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း မွာ အခက္အခဲေပၚမည္။ ႏိုင္ငံျခား ခရီး ထြက္ရလိမ့္မည္။ ရရန္ရွိေသာေႂကြးမ်ား အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။

ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။ အႏုပညာႏွင့္ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ အိမ္အနားမွာ နာေရးေပၚမည္။ မသြားရ။

ေနအိမ္သို႔ ယပ္ေတာင္တစ္ေခ်ာင္းေရာက္လာပါက ‘၁’ အစ ‘၄’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးအတြက္ အစီအစဥ္သစ္ေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အသည္းေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ သာယာပါသည္။ မဂၤလာပြဲဆင္ႏႊဲရလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္းသာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၄၊ ၅ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ‘အုန္းခြံေရာင္’ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ၾကာသာပေတးေန႔ ၾကာသာပေတးေထာင့္မွာ ဇီး ၉ၫြန္႔၊ သေျပ ၉ ၫြန္႔၊ ကံ႔ေကာ္ ၉ၫြန္႔ ကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးသတင္း၊ လစာတိုးသတင္းၾကားရမည္။ လယ္ယာလုပ္ငန္းမွာ အခက္အခဲအနည္းငယ္ေပၚမည္။ အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။

လူမႈေရးကိစၥမွာ ခုတံုးလုပ္ခံရလိမ့္မည္။ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းေပၚမည္။ လုပ္ပါ။ အဖိုးတန္တယ္လီဖုန္းဝင္မည္။

ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းမွာ အက်ိဳးအျမတ္ေပၚမည္။ ေရလုပ္ငန္းနင့္ ေရထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းေကာင္းမည္။

ရွင္ေလာင္းလွည့္လာသည္ကိုျမင္ပါက ‘၁’ အစ ‘၂’ အဆံုးအစိုးရ ထီထိုးပါ။

ပညာေရးေကာင္းပါသည္။ သင္တန္းတတ္ျခင္း၊ စာေမးပြဲေျဖျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ခါးနာမည္။ အခ်စ္ေရးညံ့ပါသည္။ ခ်စ္သူေဟာင္းျပႆနာရွာလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အေျခအေနမေကာင္းပါ။

ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ၁၊ ၂၊ ၉ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ‘ေဒါင္းႃမွီးစိမ္းေရာင္’ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ သေဘၤာသီးတစ္လံုး ကပ္လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္သစ္၊ လုပ္ငန္းသစ္ေပၚမည္။ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ရမည္။ ေငြအတြက္ ေသာကေရာက္မည္။

သို႔ရာတြင္ ေငြအတြက္ ကူညီမည့္သူေပၚမည္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ရမည္။ ေနအိမ္၏ေျမာက္အရပ္မွာ မီးေလာင္မည္။ မီးေလာင္ပါက ဖိနပ္ေဟာင္းတစ္ရံစြန္႔ပစ္ပါ။

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။ ကၽြဲႏွစ္ေကာင္ေဝွ႕ေနသည္ကိုျမင္မည္။ ျမင္ပါက ‘၆’ အစ ‘၇’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ အေျခအေနမေကာင္းပါ။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အိပ္မေပ်ာ္ေသာေရာဂါရမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား ဒုကၡေပးမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလဲ သာယာမႈမရွိပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၆၊ ၇၊ ၀ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ‘ေဒါင္းႃမွီးစိမ္းေရာင္’ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - စေနေန႔ စေနေထာင့္မွာ မုန္႕လံုးေရေပၚကပ္လွဴပါ။