၇ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ 04-06-2023 မွ 10-06-2023 အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အလုပ္ထြက္ခ်င္စိတ္ (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေျပာင္းခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေပၚမည္။ ေရႊဝင္မည္။ ႏိုင္ငံျခားမွ ေငြေရာက္မည္။ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ေငြပို႔ရလိမ့္မည္။

အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း အဌား (သို႔မဟုတ္) အေရာင္းအဝယ္ေပၚမည္။ ဆိုင္ကယ္အသစ္ဝင္မည္။ ေဆြမ်ိဳးထဲမွာ နာေရးေပၚမည္။ အမႈေဟာင္းရွိပါက အမႈႏိုင္မည္။

ပညာေရးမွာ ရလာဒ္ေကာင္းမ်ား ရရိွမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ နားေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူႏွင့္စကားမ်ားရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း သင့္ျမတ္မႈမရွိပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၃၊ ၄ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ငုဝါေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနလၤာေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား တနလၤာေထာင့္မွာ ေငြထီး ၂ လက္ကပ္လွဴပါ။

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္သစ္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းထဲမွာ ဖိအားမ်ားမည္။ သူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြတစ္ဦးဦးထံမွ အကူအညီရမည္။

စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းမွာ အရံႈးေပၚမည္။ ေလာင္းကစားဒုကၡေပးမည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။ ဆိုင္ကယ္အတြက္ ေသာကေရာက္မည္။

ပညာေရးမွာ အေျခအေနေကာင္းပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခ်ာင္းဆိုးမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ စန္းပြင့္ေနပါသည္။ ခ်စ္သူမရွိပါက ခ်စ္သူေတြ႔မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၇၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေရညိွစိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္မွာ ေနအိမ္ဘုရားစင္တြင္ ဘူးသီးေၾကာ္ ၅ ခု ကပ္လွဴပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ လယ္ယာေျမအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။ အလွဴဒါန ျပဳလုရလိမ့္မည္။ အမႈေဟာင္းရွိပါက အမႈႏိုင္မည္။

အိမ္သစ္တက္ရလိမ့္မည္။ တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။ အလုပ္သစ္အတြက္ အင္တာဗ်ဴးဝင္ရမည္။ ရရန္ရွိေသာေငြမ်ား ဝင္မည္။ ေနအိမ္၏ အေနာက္အရပ္မွာ မီးေလာင္မည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ပါက ဖိနပ္ေဟာင္းတစ္ရံ စြန္႔ပစ္ပါ။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈရွိပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေျခဆစ္၊ လက္ဆစ္နာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ အထင္မွားမႈခံရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အဆင္မေျပပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၄၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေဘာ္ေငြေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - အဂၤါေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ဆီထမင္း ၃ ပြဲ ကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္ေနရာ အေရႊ႕အေျပာင္းေပၚမည္။ ေစ်းေရာင္းေစ်းဝယ္၊ ကုန္ေရာင္းကုန္ဝယ္ ေကာင္းမည္။ ဆိုင္သစ္ဖြင့္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းသစ္လုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းထဲမွာ အတြန္းအတိုက္ျပဳလုပ္ျခင္းခံရလိမ့္မည္။ ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ တယ္လီဖုန္းပ်က္မည္။ သို႔မဟုတ္ ေပ်ာက္မည္။ ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရးေကာင္းမည္။

ပညာေရးမွာ အလားအလာအလြန္ေကာင္းပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ သည္းေျခမွာ ေက်ာက္တည္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံညံ့ပါသည္။ ခ်စ္သူႏွင့္အေနေဝးလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အေျခအေနမေကာင္းပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၂၊ ၆ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ၾကံရည္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ယို ၄ မ်ိဳးကပ္လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝင္ေငြေကာင္းေသာ္လည္း ေငြအနည္းငယ္အလဟႆျဖစ္မည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သတင္းေကာင္းဝင္မည္။ ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦးထံမွ အကူအညီရမည္။ အဝတ္အထည္သစ္ဝင္မည္။ ရတနာပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးမွာ ကံေကာင္းမည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိမည္။ အမိ,အဖ တစ္ဦးဦး က်န္းမာေရးညံ့မည္။

ပညာေရးမွာ အကူအညီလိုအပ္ေနပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အာရံုေၾကာအားနည္းမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ ယံုၾကည္မႈကို မရရွိဘဲ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း သာယာမႈ မရွိပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၅၊ ၆၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ နက္ျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔ ၾကာသပေတးေထာင့္မွာ မုန္႔ ၅ မ်ိဳးကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေရႊဝင္မည္။ ေရႊလုပ္ငန္း၊ ေရႊအေရာင္းအဝယ္ လုပ္ငန္းမွာ အက်ိဳးအျမတ္ရမည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းထဲမွာ ဖိအားမ်ားမည္။

ေနအိမ္သို႔ ဧည့္သည္ေရာက္မည္။ ေကာင္းပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားခရီးအတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။

ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေအာင္ျမင္မႈေတြရရွိမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အူေရာင္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ စကားမ်ားရလိမ့္မည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၂၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ သေျပညိဳေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ သာကူကပ္လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုး စာေမးပြဲေျဖရမည္။ ျပင္ပဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းသစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ အခြင့္အလမ္းေပၚမည္။

လယ္ယာသံုး စက္ပစၥည္းဝင္မည္။ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။ ေပ်ာက္ေသာပစၥည္း ျပန္ေတြ႔မည္။ ရပ္ေဝးမွ ေငြေရာက္မည္။ သို႔မဟုတ္ ရပ္ေဝးသို႔ ေငြပို႔ရမည္။

ပညာေရးမွာ အားေပ်ာ့ေနပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ နားေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၆၊ ၈၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေက်ာက္စိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - စေနေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ေထာပတ္ထမင္းကပ္လွဴပါ။

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားခရီးထြက္ရမည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ႏိုင္ငံျခားခရီးအတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ေျမအေရာင္းအဝယ္မွာ အနည္းငယ္အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။

သူခိုးခိုးခံရတတ္ပါသည္။ သတိထားပါ။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။ ေဆြမ်ိဳးထဲမွာ မဂၤလာေဆာင္ေပၚမည္။

ပညာေရးမွာ အေျခအေနေကာင္းပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခါင္းကိုက္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ အထင္လြဲမွားမႈကို ခံရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ စကားမ်ားရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၂၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ၾကံရည္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ အုန္း ၁၂ လက္ ကပ္လွဴပါ။


တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္ေနရာအေရႊ႕အေျပာင္းေပၚမည္။ အလုပ္သစ္အတြက္ အင္တာဗ်ဴးဝင္ရမည္။ ေအာင္ျမင္မည္။ အဝတ္အထည္သစ္ဝင္မည္။ ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။

ေၾကြးေဟာင္းျပန္ရမည္။ ေၾကြးေဟာင္းျပန္ဆပ္ႏိုင္မည္။ လယ္ယာသံုးစက္ပစၥည္းဝင္မည္။ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။ အလွဴဒါနျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။

ပညာေရးမွာ တိိုးတက္မႈရွိပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အသည္းေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ အုန္းခြံေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - တနလၤာေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား တနလၤာေထာင့္မွာ ေငြထီး ၂ လက္ကပ္လွဴပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းဘက္သို႔ ခရီးထြက္ရလိမ့္မည္။ သံရံုးတစ္ရံုးမွာ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားပါက ဗီဇာရမည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္မွာ မနာလိုသူေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။

လယ္ယာသံုးစက္ပစၥည္းဝင္မည္။ ရပ္ေဝးမွ ေငြေရာက္မည္။ ေဆြမ်ိဳးထဲမွာ နာေရးေပၚမည္။ တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။

ပညာေရးမွာ အျပိဳင္အဆိုင္မ်ားမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ႏွလံုးအားနည္းမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ သာယာပါသည္။ ခ်စ္သူ၏ နားလည္ေပးမႈေၾကာင့္ စိတ္ခ်မ္းသာမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္၏ သိတတ္မႈေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရးသာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၄၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ခိုျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - အဂၤါေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား အဂၤါေထာင့္မွာ စပါယ္ ၅ ကံုးကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္ေနရာအေရႊ႕အေျပာင္းျဖစ္မည္။ အလုပ္ရွာေနပါက (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ရမည္။ အမႈေဟာင္းအတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။

ႏိုင္ငံျခားခရီးအတြက္ ကူညီမည့္သူေပၚမည္။ ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရးေကာင္းမည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ဝင္မည္။ ေနအိမ္သို႔ အရက္ပုလင္း၊ ဘီယာပုလင္း ေရာက္ပါက ကံညံ့မည္။ ေနအိမ္နားမွာ ပ်ားစြဲမည္။ သို႔မဟုတ္ ေနအိမ္သို႔ ပ်ားရည္ေရာက္မည္။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈရွိပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခ်ာင္းဆိုးမည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၂၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေဒါင္းျမွီးစိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ယို ၄ မ်ိဳးကပ္လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

မိမိလုပ္ငန္းထဲမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ အခက္အခဲေပၚမည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေျဖရွင္းစရာ ျပႆနာအနည္းငယ္ေပၚမည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းအတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရလိမ့္မည္။

ေျမအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။ အမႈေဟာင္းအတြက္ ေသာကမ်ားမည္။ စက္ပစၥည္းဝင္မည္။ ေၾကြးကိစၥစကားေျပာရမည္။

ပညာေရးမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေလထိုးေလေအာင့္ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ အထင္လႊဲမွားမႈကို ခံရလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း သာယာမႈ မရွိပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၄၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ သနပ္ခါးေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား ၾကာသပေတးေထာင့္မွာ ထီးျဖဴ ၅ လက္ကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေမာ္ေတာ္ကားအတြက္ ေငြထြက္မည္။ ႏိုင္ငံျခားခရီးအတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးေျပာင္းေရႊ႕ရလိမ့္မည္။ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။

အိမ္ျပင္ျခင္း၊ အိမ္ေဆာက္ျခင္းျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရလိမ့္မည္။ ရပ္ေဝးမွ သတင္းေကာင္းဝင္မည္။ သို႔မဟုတ္ လက္ေဆာင္ရမည္။

ပညာေရးမွာ အထစ္အေငါ့ျဖစ္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဆီးေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အဆင္မေျပပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၆၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ၾကက္ေသြးေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား ေသာၾကာေထာင့္မွာ ရြက္လွပန္းမ်ား ကပ္လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရးေကာင္းမည္။ ဆိုင္သစ္ဖြင့္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းသစ္လုပ္ရျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။

ႏုိင္ငံျခားမွာ အလုပ္ရွာေနပါက အလုပ္ရမည္။ အိမ္ေနရာအေရႊ႕အေျပာင္းေပၚမည္။ အလုပ္သစ္အတြက္ အင္တာဗ်ဴးဝင္ရမည္။ ေရႊဝင္မည္။ ဆိုင္ကယ္အတြက္ ေသာကမ်ားမည္။

ပညာေရးအတြက္ အစီအစဥ္သစ္ ျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးမွာ ေျခလက္မ်ား ကိုက္ခဲနာက်င္လိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ သာယာပါသည္။ ခ်စ္သူထံမွ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း အဆင္ေျပပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၅၊ ၆၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေဗဒါပြင့္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - စေနေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား စေနေထာင့္မွာ ေျမဇာ ၉ ညြန္႔၊ အုန္း ၉ ညြန္႔၊ ရြက္လွ ၉ ညြန္႔ လွဴပါ။

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္ရွာေနပါက (သို့မဟုတ္) အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ရမည္။ ဆိုင္သစ္ဖြင့္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းသစ္လုပ္ျခင္းမ်ား ျပုလုပ္ရလိမ့္မည္။ ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္ မွားမည္။ တယ္လီဖုန္း ပ်က္မည္။ ေပ်ာက္မည္။ ဆန္စပါးေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈမရွိပါ။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေျခေထာက္နာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူနွင့္ စိတ္သေဘာကြဲလြဲမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း အဆင္မေျပပါ။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၄၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ ခိုျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ အုန္းထမင္းကပ္လႉပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးေျပာင္းရမည္။ လစာတိုးမည္။ နိုင္ငံျခားမွာ အလုပ္ရွာေနပါက (သို့မဟုတ္) နိုင္ငံျခားသို့ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ရမည္။ အိမ္ေနရာအေရွြ့အေျပာင္း ေပၚမည္။ တင္ဒါ၊ ပါမစ္ စသည္ စီးပြားေရးကိစၥမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ နားေရာဂါျဖစ္မည္။

ပညာေရးမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အေနွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဖက္နွင့္ စကားမ်ားရမည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၆၊ ၈ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေဒါင္းျမွီးစိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - တနလၤာေန့ တန္ခိုးၾကီးဘုရား တနလၤာေထာင့္မွာ ေငြထီး ၂ လက္ ကပ္လႉပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။ အလုပ္သစ္အတြက္ သတင္းေကာင္းျကားရမည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရးလည္း ေကာင္းမည္။ ေရလုပ္ငန္း၊ ေရထြက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။ အနုပညာလုပ္ငန္းမွာ အတိုက္အခိုက္ေပၚမည္။ တယ္လီဖုန္း အသစ္ဝင္မည္။ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းမွ အက်ိုးအျမတ္မ်ားရရွိမည္။

ပညာေရးမွာ အထစ္အေငါ့ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရး ညံ့မည္။ အသည္းေရာဂါ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ သဝန္တိုမႈေျကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း သာယာမႈ မရွိပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၈၊ ၉ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေက်းဥေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - အဂၤါေန့တြင္ တန္ခိုးျကီးဘုရား အဂၤါေထာင့္မွာ စံပါယ္ ၅ ကံုး ကပ္လႉပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ရပ္ေဝးမွ ေငြေရာက္မည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အသစ္ဝင္မည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လစာတိုး၊ ရာထူးတိုး သတင္းျကားရမည္။ စက္ပစၥည္း ဝင္မည္။ အမႈေဟာင္းရွိပါက အမႈနိုင္မည္။ ေျမအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။ နိုင္ငံျခားခရီးအတြက္ သတင္းေကာင္းဝင္မည္။ အမိ၊အဖ တစ္ဦးဦး က်န္းမာေရးညံ့မည္။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈရွိပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခ်ာင္းဆိုးမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အေနွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦး ယံုျကည္မႈ အားနည္းမည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၅၊ ၆၊ ၉ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ မရမ္းေစ့ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန့တြင္ တန္ခိုးျကီးဘုရား ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ေရွြထီး ၄လက္ လႉပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အလုပ္ေျပာင္း၊ အလုပ္ေနရာေျပာင္းေပၚမည္။ စိုက္ပ်ိုးေရးသံုး စက္ပစၥည္းဝင္မည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ေႂကြးကိစၥအတြက္ သတင္းေကာင္းျကားရမည္။ ေရွြထြက္မည္။ သို့မဟုတ္ ေရွြေပ်ာက္မည္။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ျပုလုပ္ရမည္။

ပညာေရးမွာ အားနည္းခ်က္ရွိပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေျခေထာက္နာမည္။ သို့မဟုတ္ လက္နာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူေဟာင္းနွင့္ ျပန္ဆံုမည္။ အိမ္ေထာင္က်ကိန္းလည္း ရွိသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၄၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ အျပာနုေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန့မွာ တန္ခိုးၾကီးဘုရား ၾကာသပေတးေထာင့္မွာ ေျမဇာ ၉ ညြန့္၊ သေျပ ၉ ညြန့္၊ ကံ့ေကာ္ ၉ ညြန့္ ကပ္လႉပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း၊ ကြန္ဒိုခန္း အေရာင္းအဝယ္ျပုလုပ္ရလိမ့္မည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းေျပာင္း၊ လုပ္ငန္းေနရာေျပာင္းေပၚမည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ နွမ္း၊ ေကာက္ပဲသီးနွံ ေဈးေကာင္းမည္။ အိမ္အနီးအနားမွာ နာေရးေပၚမည္။ မသြားရ။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈ မရွိပါ။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အသည္းေရာဂါ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အေျခအေနမေကာင္းပါ။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အဆင္မေျပပါ။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၅၊ ၆၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ အုန္းခြံေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ေသာျကာေန့တြင္ တန္ခိုးျကီးဘုရား ေသာျကာေထာင့္မွာ သေျပ ၁၁ ညြန့္ ကပ္လႉပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္သစ္အတြက္ အင္တာဗ်ူးဝင္ရမည္။ နိုင္ငံျခားခရီးအတြက္ သတင္းေကာင္းျကားရမည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အသစ္ဝင္မည္။ အိမ္သစ္၊ အခန္းသစ္ ရမည္။ ေရလုပ္ငန္း၊ ေရထြက္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အက်ိုးအျမတ္ရရွိမည္။ ေဆးရံုသို့ လူနာေမးသြားရမည္။ သြားခဲ့ေသာ္ ေကာင္း၏။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈ ရွိပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ လည္ေခ်ာင္းနာမည္။ အခ်စ္ေရးနွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၆၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ သနပ္ခါးေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - စေနေန့မွာ တန္ခိုးျကီးဘုရား စေနေထာင့္မွာ ထီးျဖူ ၅ လက္ကပ္လႉပါ။