၇ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ 19-05-2019 မွ 25-05-2019 အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေမာ္ေတာ္ကား (သို႔မဟုတ္) ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ႏိုင္ငံျခားမွ ေငြ (သို႔မဟုတ္) လက္ေဆာင္ရမည္။

လယ္ယာေျမ ရလိုမႈ ဆႏၵျပပြဲမ်ားမွာ ပါဝင္ရလိမ့္မည္။ ေနအိမ္ေပၚမွာ (သို႔မဟုတ္) ေနအိမ္နားမွာ ပ်ားစြဲမည္။ ပ်ားစြဲပါ ‘၇’ အစ ‘၉’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

မိသားစုအတြင္း ေငြေၾကးကိစၥကို အေၾကာင္းျပဳျပီး စကားမ်ားရလိမ့္မည္။ ခရီးထြက္မည့္ အစီအစဥ္ေပၚမည္။

ပညာေရးမွာ အေျခအေနေကာင္းပါသည္။ က်န္းမာေရးမွာ လည္ေခ်ာင္းနာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူထံမွ လက္ေဆာင္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း ကံေကာင္းပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၇၊ ၉၊ ဝ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေရညွိစိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ဘူးသီးေၾကာ္ ၅ ခု ကပ္လွဴပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္မွာ ျပႆနာအနည္းငယ္ ေျဖရွင္းရမည္။ အမ်ိဳးထဲ၌လည္းေကာင္း၊ အိမ္အနီးအနား၌လည္းေကာင္း ကေလးေမြးေသာ သတင္းၾကားပါက ‘၂’ အစ ‘၄’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ေမာ္ေတာ္ကားအတြက္ ေသာကေရာက္မည္။ ေရႊအတြက္ စိတ္ညစ္ရမည္။ ေရလုပ္ငန္းမွာ အက်ိဳးအျမတ္ရမည္။

ေနအိမ္သို႔ အရက္ပုလင္းဝင္ပါက ကံညံ့မည္။ ေငြစု၊ ေငြေခ်းလုပ္ငန္းမွာ ျပႆနာေပၚမည္။

ပညာေရးမွာ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈ အားနည္းေနပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ နားကိုက္မည္။ အခ်စ္ေရးညံ့၏။ ခ်စ္သူႏွင့္ အဆင္မေျပ ျဖစ္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း မသာယာပါ။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၄၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ၾကက္ဥႏွစ္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနလၤာေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ သစ္သီး ၅ လံုး ကပ္လွဴပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အဝတ္အထည္သစ္ဝင္မည္။ ထြက္ထားေသာ ေရႊျပန္ဝင္မည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္မွာ အထက္လူၾကီးေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။

ေနအိမ္သို႔ တယ္လီေဗးရွင္း အသစ္တစ္လံုးေရာက္လာပါက ‘၈’ အစ ‘၉’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ေလာင္းကစား ဒုကၡေပးမည္။ ေဈးေရာင္းေဈးဝယ္ ေကာင္းမည္။ ရရန္ရွိေသာေငြမ်ား ဝင္မည္။

ေဆးရံုသို႔ လူနာေမး၊ လူနာၾကည့္ သြားရမည္။ သြားခဲ့ေသာ္ ေကာင္း၏။ ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ရန္ေပၚမည္။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈ ရွိသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ သည္းေျခမွ ေက်ာက္တည္မည္။ အခ်စ္ေရး ညံ့၏။ ခ်စ္သူထံမွ မုသားစကားၾကားရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း ညံ့၏။ အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မရေအာင္ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၈၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ မိုးျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - အဂၤါေန႔ အဂၤါေထာင့္မွာ အုန္း ၁၉ လက္ ကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အလုပ္ေျပာင္း (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေနရာေျပာင္းရမည္။ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦးႏွင့္ ေငြေၾကးကိစၥစကားေျပာရမည္။

လူမႈေရးလုပ္ငန္း၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။ ေဆြမ်ိဳးအၾကီးအကဲတစ္ဦး၏ က်န္းမာေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးရလိမ့္မည္။

ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ေနအိမ္ေရွ႕မွာ က်ီးသာပါက ‘၄’ အစ ‘၅’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။ လယ္ယာသံုး စက္ကရိယာ ပစၥည္းပ်က္မည္။

တယ္လီဖုန္း အသစ္ဝင္မည္။ ေခ်းထားေသာေငြမ်ားကို ျပန္ဆပ္ႏိုင္မည္။

ပညာေရးေကာင္း၏။ စာေမးပြဲေျဖရပါက ေအာင္ျမင္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ အနည္းငယ္ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းေနပါသည္။ ခ်စ္သူ၏ နားလည္ခြင့္လႊတ္မႈကို ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ၆ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေဗဒါပြင့္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔ ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ယတ္ျဖဴ ၄ လက္၊ ယတ္နီ ၄ လက္ ကပ္လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္ရွာေနပါက (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ရမည္။ ေရႊဝင္မည္။ ေရႊလုပ္ငန္းမွာ အျမတ္အစြန္းရမည္။

စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းမွာ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝရမည္။ ဆန္စပါး ေရာင္းဝယ္ေရးေကာင္းမည္။

ေမာ္ေတာ္ကားအတြက္ ေငြကုန္မည္။ ၾကက္၂ ေကာင္ခြပ္ေနသည္ကို ျမင္ပါက ‘၇’ အစ ‘၂’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ေနအိမ္သို႔ ေသတၱာတစ္လံုးေရာက္လာပါက ကံညံ့မည္။ အမိ,အဖ တစ္ဦးဦး က်န္းမာေရး ခ်ဴခ်ာမည္။

ပညာေရးမွာ ဆရာ၊ ဆရာမ အခက္အခဲေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အာရံုေၾကာ အားနည္းမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူႏွင့္အတူ အလွဴျပဳလုပ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၄၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ခိုျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔ ၾကာသေတးေထာင့္မွာ ဇီး ၉ ညြန္႔၊ သေျပ ၉ ညြန္႔၊ ဂန္႔ေဂၚ ၉ ညြန္႔ လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားခရီးအတြက္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ ဝယ္ယူရာမွာ အဆင္မေျပ ျဖစ္မည္။ ေနအိမ္မွာ ႏြားေမြးထားပါက ႏြားေသမည္။

သူခိုးခိုးခံရတတ္ပါသည္။ သတိထားပါ။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းထဲမွာ မနာလိုသူ၏ အတိုက္အခံ ျပဳျခင္းကို ခံရမည္။

ေျမအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ေနအိမ္သို႔ ေၾကာင္လွ်ာသီးမ်ား ေရာက္လာပါက ‘၅’ အစ ‘၆’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

အဝတ္အထည္သစ္မ်ား ဝင္မည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး စိတ္ညစ္ရမည္။

ပညာေရးညံ့၏။ ပညာေရးမွာ အေႏွာင့္အယွက္ ေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဝမ္းကိုက္ေရာဂါ ရမည္။ အခ်စ္ေရးညံ့၏။ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးၾကားမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၍ မရေသာ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၅၊ ၆၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ၾကံရည္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔ ေသာၾကာေထာင့္မွာ ၂၀ က်ပ္သား အေလးခ်ိန္ရွိေသာ သၾကားတစ္ထုပ္ ကပ္လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္ေနရာအေရႊ႕အေျပာင္းေပၚမည္။ ေကာင္း၏။ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦး၏ အမႈကိစၥကို ကူညီရမည္။ ေျမမႈ၊ အေမြမႈမ်ား ရွိပါက ႏိုင္မည္။

ေနအိမ္သို႔ နာနတ္သီးတစ္လံုးေရာက္လာပါက ‘၁’ အစ ‘၄’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။ စာေပလုပ္ငန္း၊ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း၊ မီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ား ေကာင္းမြန္မည္။

အလွဴၾကီးေပးရတတ္ပါသည္။ ေမာ္ေတာ္ကား အသစ္ဝင္မည္။ စိန္၊ စက္ အဂၤါနံ အေရာင္းအဝယ္မွာ အမွားပါမည္။

ပညာေရးေကာင္း၏။ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ပညာေတာ္သင္သြားရမည့္ သတင္းဝင္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ႏွာေခါင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေရာဂါ ရမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ လက္ထပ္မဂၤလာ ျပဳရလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၂၊ ၄ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေဘာ္ေငြေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - စေနေန႔ စေနေထာင့္မွာ ထီးျဖဴ ၆ လက္ ကပ္လွဴပါ။