၇ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ 29-01-2023 မွ 04-02-2023 အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားသံရံုးတစ္ရံုးမွာ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားပါက ဗီဇာရမည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးေျပာင္းေရႊ႕ရမည့္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။

ဆႏၵျပပြဲမ်ားမွာ ပါဝင္ရလိမ့္မည္။ ေဆြမ်ိဳးထဲမွာ နာေရးေပၚမည္။ ေနအိမ္သို႔ ယတ္ေတာင္ (သို႔မဟုတ္) ပန္ကာ ေရာက္လာပါက ‘၇’ အစ ‘၉’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။ ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ရပ္ေဝးမွ ေငြေရာက္မည္။

ပညာေရးမွာ အေျခအေနေကာင္းပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခ်ာင္းဆိုးမည္။ အခ်စ္ေရးညံ့၏။ ခ်စ္သူထံမွ အမုန္းစကားၾကားရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ စိတ္သေဘာထားကြဲလြဲမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၇၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေရညိွစိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ဘူးသီးေၾကာ္ ၅ ခု ကပ္လွဴပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အလုပ္ထြက္ခ်င္စိတ္ (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေျပာင္းခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေပၚမည္။ ထြက္ထားေသာ ေရႊျပန္ဝင္မည္။

ႏိုင္ငံျခားေငြဝင္မည္။ အမ်ိဳးထဲ၌လည္းေကာင္း၊ အသိမိတ္ေဆြထဲ၌လည္းေကာင္း၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ားထဲ၌လည္းေကာင္း ကေလးေမြးေသာ သတင္းၾကားပါက ‘၂’ အစ ‘၄’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။ ေၾကြးကိစၥအတြက္ စကားမ်ားရမည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

ပညာေရးအတြက္ အစီအစဥ္သစ္ေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ နားေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း သင့္ျမတ္မႈမရွိပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၄၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ အဝါေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - တနလၤာေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ေကာက္ညင္းေပါင္း ကပ္လွဴပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အသစ္ဝင္မည္။ လယ္ယာလုပ္ငန္းမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။ စာေပလုပ္ငန္း၊ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း၊ မီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေျဖရွင္းစရာကိစၥေပၚမည္။

အလွဴဒါနျပဳလုပ္ရမည္။ အေမြကိစၥစကားေျပာရမည္။ အိမ္ျပင္၊ အိမ္ေဆာက္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ရရွိမည္။ အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း အေရာင္းအဝယ္ (သို႔မဟုတ္) အဌားအတြက္ စရံေငြ အေသးအယူ ျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။ ေနအိမ္သို႔ နာရီတစ္လံုး ေရာက္လာပါက ‘၄’ အစ ‘၉’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေျခဆစ္၊ လက္ဆစ္မ်ား နာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ သဝန္တိုမႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ စကားမ်ားရလိမ့္မည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၄၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေဘာ္ေငြေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - အဂၤါေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ဆီထမင္း ၃ ပြဲ ကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေစ်းေရာင္းေစ်းဝယ္ေကာင္းမည္။ ေငြဝင္မည္။ ဆိုင္သစ္ဖြင့္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းသစ္လုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက ေအာင္ျမင္မည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုး၊ လစာတိုး သတင္းၾကားရမည္။

အိမ္ေနရာအေရႊ႕အေျပာင္းေပၚမည္။ တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။ ဆိုင္ကယ္အတြက္ ေသာကေရာက္မည္။

ေရလုပ္ငန္း၊ ေရထြက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမည္။ ေနအိမ္သို႔ တူရိယာပစၥည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေရာက္ပါက ‘၂’ အစ ‘၆’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ စိန္ေခၚမႈၾကီးမားမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ သည္းေျခမွာ ေက်ာက္တည္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူမရွိပါက ခ်စ္သူရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။ ငယ္ရြယ္သူ အိမ္ေထာင္ရွင္ ဗုဒၶဟူးျဖစ္ပါက သားသမီးရတနာရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၂၊ ၆ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ၾကံရည္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ယို ၄ မ်ိဳးႏွင့္ ဆြမ္းကပ္လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္မွာ စိတ္ညစ္စရာေပၚမည္။ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦးထံမွ ေငြေၾကးကိစၥအကူအညီရမည္။ လူမႈေရးလုပ္ငန္း၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာမွာ အတိုက္အခိုက္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရလိမ့္မည္။

ေငြအနည္းငယ္ အလဟႆျဖစ္မည္။ ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ေနအိမ္၏ အေရွ႕အရပ္မွာ မီးေလာင္၊ မီးလန္႔ျဖစ္မည္။ ျဖစ္ပါက ဖိနပ္ေဟာင္းကို စြန္႔ပစ္ပါ။ ေနအိမ္သို႔ လၻက္စို၊ လၻက္ေျခာက္မ်ား လက္ေဆာင္ေရာက္လာပါက ‘၅’ အစ ‘၆’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈရွိသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အာရံုေၾကာအားနည္းမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အေျခအေနေကာင္းပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၅၊ ၆၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ပိေတာက္ေျခာက္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ကိတ္မုန္႔ ၅ ခ်ပ္ကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ထြက္ထားေသာ ေရႊျပန္ဝင္မည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ ရရန္ရွိေသာ ေငြမ်ားဝင္မည္။ ေမာ္ေတာ္ကားမႈ အနည္းငယ္ ျဖစ္မည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အလုပ္ပိေသာဒဏ္ကို မခံႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္မည္။

ေနအိမ္သို႔ ပန္ကာ (သို႔မဟုတ္) ယတ္ေတာင္တစ္ေခ်ာင္း ေရာက္ပါက ‘၁’ အစ ‘၂’ အဆံုးအစိုးရထီထိုးပါ။ ႏိုင္ငံျခားခရီးအတြက္ သတင္းေကာင္းဝင္မည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းအတြက္ သတင္းေကာင္းဝင္မည္။

ပညာေရးမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အူေရာင္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ သံသယရွိမႈကို ခံရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ စိတ္သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္ပဲ ျဖစ္မည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၂၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ သေျပညိဳေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ သာကူကပ္လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္ေနရာအေရႊ႕အေျပာင္းအတြက္ စီစဥ္ရလိမ့္မည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုး စာေမးပြဲေျဖရမည္။ အျပင္ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လစာတိုးမည့္ သတင္းၾကားရမည္။

လယ္ယာသံုး စက္ပစၥည္းပ်က္မည္။ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာင္းမည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ တယ္လီဖုန္း အသစ္ဝင္မည္။

အမႈရွိပါက ၎အမႈႏိုင္မည္။ ရပ္ေဝးမွ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ေနအိမ္သို႔ ငါးအရွင္တစ္ေကာင္ေရာက္လာပါက ‘၇’ အစ ‘၈’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈရွိပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ နားေရာဂါအနည္းငယ္ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္၏ ပူပူညံ့ညံ့ လုပ္မႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၇၊ ၈၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေက်ာက္စိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - စေနေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ေထာပတ္ထမင္း ကပ္လွဴပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးေျပာင္းေရႊ႕ရမည္။ လစာတိုးမည္။ သို႔မဟုတ္ လစာေကာင္းေသာလုပ္ငန္းသို႔ ေျပာင္းရမည္။ ေျမအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။

ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦး၏ အမႈကိစၥ၊ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးကိစၥကို ကူညီရမည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ ေအာင္ျမင္မည္။ အိမ္ေနရာ အေရႊ႕အေျပာင္းေပၚမည္။

ပညာေရးမွာ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈနည္းေနပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အစာအိမ္ေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ သာယာပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း အဆင္ေျပပါသည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၅၊ ၆၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ပုလဲျဖဴေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနလၤာေန႔ တနလၤာေထာင့္မွာ ေငြထီး ၂ လက္ကပ္လွဴပါ။


အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းအတြက္ ေငြဝင္မည္။ လူမႈေရးလုပ္ငန္း၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံျခားခရီးထြက္ရမည္။ ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

လုပ္ငန္းသစ္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ေျမအေရာင္းအဝယ္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။

က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အရိုးက်ည္းေပါင္း ေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အျပိဳင္အဆိုင္ေပၚမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၇၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေဒါင္းျမွီးစိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - အဂၤါေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား အဂၤါေထာင့္မွာ ဆြမ္း ၃ ပြဲ၊ သစ္သီး ၃ လံုး ကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားခရီးေပၚမည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ ခုတံုးလုပ္ခံရလိမ့္မည္။ တယ္လီဖုန္းေပ်ာက္မည္။ သို႔မဟုတ္ပ်က္မည္။ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံ ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္မွာ အလုပ္မ်ားမည္။ ဆိုင္ကယ္အတြက္ ေသာကေရာက္မည္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္း ျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။

ပညာေရးမွာ ရလာဒ္ေကာင္းပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အသည္းေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ သဝန္တိုမႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ စိတ္သေဘာကြဲလြဲမည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၇၊ ၈၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ပိေတာက္ဝါေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ေရႊထီး ၄ လက္ကပ္လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္ေပၚမည္။ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ရွာေနပါက အလုပ္ရလိမ့္မည္။ လယ္ယာသံုးစက္ပစၥည္းဝင္မည္။ ေၾကြးကိစၥအတြက္ စိတ္ညစ္ရမည္။

အိမ္၏အေနာက္ေတာင္အရပ္မွာ မီးေလာင္၊ မီးလန္႔ ျဖစ္မည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ပါက ဖိနပ္ေဟာင္းတစ္ရံစြန္႔ပစ္ပါ။ လူမႈေရးလုပ္ငန္း၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာမွာ ေအာင္ျမင္မည္။ ေရႊႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေသာကေရာက္မည္။

ပညာေရးမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ မ်က္စိနာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ သာယာပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း စိုေျပပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၅၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ မိုးျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ မုန္႔ဖက္ထပ္ကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

လုပ္ငန္းသစ္ေပၚမည္။ အလုပ္ရွာေနပါက (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ရလိမ့္မည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အတြက္ ေသာကေရာက္မည္။

လယ္ယာလုပ္ငန္းသံုး စက္ပစၥည္းပ်က္မည္။ ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္ေပၚမည္။ ေျမအေရာင္းအဝယ္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈရွိပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အစာအိမ္ေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးညံ့သည္။ ခ်စ္သူႏွင့္ စကားမ်ားရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အဆင္မေျပပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၄၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ အုန္းခြံေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ သေျပ ၂၁ ညြန္႔ ကပ္လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္ေနရာအေရႊ႕အေျပာင္းေပၚမည္။ အလုပ္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ လယ္ယာသံုး စက္ကရိယာပစၥည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးဝင္မည္။ ေမာ္ေတာ္ကားဝင္မည္။

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းထဲမွာ ဖိအားမ်ားမည္။ ေနအိမ္အနီးအနားမွာ နာေရးေပၚမည္။ ထို႔သို႔ျဖစ္ပါက ဖိနပ္ေဟာင္းတစ္ရံစြန္႔ပစ္ပါ။

ပညာေရးမွာ ကူညီမည့္သူေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ခါးနာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ သာယာပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း အေျခအေနေကာင္းပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၆၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ပုဇြန္ဆီေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - စေနေန႔တြင္ တန္ခိုးၾကီးဘုရား စေနေထာင့္မွာ ထီးျဖဴ ၅ လက္ကပ္လွဴပါ။

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္ရွာေနပါက (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ရမည္။ ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။ ဆိုင္ကယ္အတြက္ စိတ္ညစ္ရမည္။

ေရလုပ္ငန္း၊ ေရထြက္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေကာင္းမည္။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ျပဳလုပ္ရမည္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ရမည္။ ေဆြမ်ိဳးထဲမွာ နာေရးေပၚမည္။

ပညာေရးမွာ ေျခလွမ္းသြက္ေနပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဆီးေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ စကားမ်ားရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၅၊ ၆ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေခ်ာကလက္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔ တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ ေျမဇာ ၉ ညြန္႔၊ သေျပ ၉ ညြန္႔၊ ကံ့ေကာ္ ၉ ညြန္႔ လွဴပါ။

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္သစ္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ေမာ္ေတာ္ကားပြန္းမည္။ ပိန္မည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မည္။ ႏိုင္ငံျခားမွ ေငြေရာက္မည္။ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားေငြဝင္မည္။ အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ေရလုပ္ငန္း၊ ေရထြက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။

ပညာေရးမွာ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနပါသည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ စိမ္းကားမႈကို ခံရမည္။ အိမ္ေထာာင္ေရးမွာလည္း သာယာမႈ ကင္းေနပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၃၊ ၆ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ သွ်ားညိဳေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ အုန္းထမင္း ကပ္လွဴပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေျမအေရာင္းအဝယ္အတြက္ စရံေငြအေပးအယူကိစၥ စကားေျပာရမည္။ အမႈရွိပါ အမႈႏိုင္မည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လစာတိုး၊ ရာထူးတိုးမည္။ ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။ မိသားစုအတြင္းသို႔ ဝမ္းသာစရာ သတင္းေရာက္လာမည္။ ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္း ျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။

ပညာေရးမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အစာအိမ္ေရာဂါရမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ စကားမ်ားရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၅၊ ၆၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ဇီးေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - တနလၤာေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ေကာက္ညင္းေပါင္း ကပ္လွဴပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လစာတိုး၊ ရာထူတိုးမည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအတြက္ ေငြထြက္မည္။ တင္ဒါ၊ ပါမစ္၊ ေလလံကိစၥမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ ေဆးရံုသို႔ လူနာေမးသြားရမည္။ ေမးခဲ့ေသာ္ ေကာင္း၏။ အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ စိန္ေခၚမႈႀကီးမားလိမ့္မည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ အေမြကိစၥ၊ အမႈကိစၥမ်ား ရွိပါက ေအာင္ျမင္မည္။

ပညာေရးမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အ႐ိုးက်ည္းေပါင္းေရာဂါရမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အေျခအေနေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူမရွိပါက ခ်စ္သူေတြ႕မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၂၊ ၄ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ နံ႔သာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - အဂၤါေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ဆီထမင္း ၃ ပြဲကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားခရီးအတြက္ သတင္းၾကားရမည္။ ဘဏ္ (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုမွ ေခ်းေငြရမည္။ အိမ္ေနရာအေရႊ႕အေျပာင္းေပၚမည္။ အလုပ္သစ္အတြက္ အင္တာဗ်ဴးဝင္ရမည္။ ေကာင္းပါသည္။ တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။ လယ္ေျမအေရာင္းအဝယ္ကိစၥေပၚမည္။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈမရွိပါ။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အသည္းေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ အထင္လြဲမွာျခင္းကို ခံရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ စကားမ်ားရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၅၊ ၇၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ခဲပုတ္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ တန္ခိုးႀကီးဘုရား ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ေရႊထီး ၄ လက္ကပ္လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ရမည္။ အလုပ္ရွာေနပါက အလုပ္ရမည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ အိမ္ျပင္၊ အိမ္ေဆာက္ရလိမ့္မည္။ သူခိုးခိုးခံရမည္။

အိမ္၏အေရွ႕ေျမာက္ေထာင့္အရပ္မွာ မီးေလာင္မည္။ မီးေလာင္ပါက ဖိနပ္ေဟာင္းတစ္ရံကို စြန္႔ပစ္ပါ။ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံ ေရာင္းဝယ္ေရးမွာ စိတ္ညစ္ရမည္။

ပညာေရးမွာ ကူညီမည့္သူေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ လည္ေခ်ာင္းနာမည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၄၊ ၆ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေရႊအိုေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ဖေယာင္းတိုင္ ၅ တိုင္ ထြန္းညွိပူေဇာ္ပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဆိုင္သစ္ဖြင့္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းသစ္စလုပ္ျခင္း တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။ ေအာင္ျမင္မည္။ ႏိုင္ငံျခားေငြဝင္မည္။ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားမွ ေငြေရာက္မည္။ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦးကို ကူညီရမည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦးက မိမိကို ကူညီမည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းအတြက္ အႏုပညာေၾကးရရွိမည္။ ေနအိမ္နားမွာ နာေရးေပၚမည္။ မသြားရ။

ပညာေရးမွာ ရလာဒ္ေကာင္းမ်ားရရွိမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အစာအိမ္ေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ သဝန္တိုမႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း အဆင္မေျပပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၆၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ခဲပုတ္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔တြင္ တန္ခိုးႀကီးဘုရား ေသာၾကာေထာင့္မွာ သေျပ ၂၁ ၫြန္႔ကပ္လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

လုပ္ငန္းသစ္ေပၚမည္။ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းသစ္အတြက္ အင္တာဗ်ဴးဝင္ရမည္။ အိမ္ေနရာအေရႊ႕အေျပာင္းျဖစ္မည္။ ေျမအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ ေျခလွမ္းမွားတတ္သည္။ သတိထားပါ။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အထက္လူႀကီး၏ ဖိအားေပးမႈကို ခံရမည္။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ျပဳလုပ္ရမည္။

ပညာေရးအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ခါးနာ၊ ခါးကိုက္ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ သစၥာေဖာက္မႈကို ခံရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း ဆိုးရြားစြာ ညံ့ေနပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ မရမ္းေစ့ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။


ယၾတာ - စေနေန႔တြင္ တန္ခိုးႀကီးဘုရား စေနေထာင့္မွာ တံခြန္နီ ၅ လက္လႉပါ။