၇ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ 16-02-2020 မွ 22-02-2020 အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္သစ္ေပၚမည္။ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ရမည္။ ေငြအတြက္ ေသာကေရာက္မည္။ ေငြေၾကးကိစၥ ကူညီမည့္သူေပၚမည္။

စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ရမည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေၾကာင့္ ေသာကေရာက္မည္။ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းမွာ အျငင္းပြားစရာ ကိစၥေပၚမည္။

ေနအိမ္သို႔ ပုတီးတစ္ကံုး (သို႔မဟုတ္) ဗီဒိုတစ္လံုးေရာက္လာပါက ‘၇’ အစ ‘၈’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။ ေရလုပ္ငန္း၊ ေရထြက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း ေကာင္းမြန္မည္။ အမိ,အဖ တစ္ဦးဦး က်န္းမာေရး ညံ့မည္။

ပညာေရးညံ့သည္။ ပညာေရးမွာ အထူးႀကိဳးစားဖို႔လိုသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ သြားကိုက္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ အထင္လြဲမွားမႈကို ခံရလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း အဆင္မေျပပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၅၊ ၇၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေဗဒါပြင့္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔တြင္ တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ ေကာက္ညင္းေပါင္း ကပ္လွဴပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။ ဘာသာေရးကိစၥႏွင့္ ခရီးထြက္ရမည္။ ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

ေရႊထြက္မည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ေရႊေပ်ာက္မည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းအတြင္းမွာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားနဲ႔ စိန္ေခၚမႈကိုခံရလိမ့္မည္။

တိုက္ခန္း၊ အိမ္ခန္းေလွ်ာက္ထားပါက တိုက္ခန္း၊ အိမ္ခန္းရရွိလိမ့္မည္။ တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။

ေဆြမ်ိဳးထဲမွာ နာေရးေပၚမည္။ ေနအိမ္သို႔အ႐ုပ္တစ္႐ုပ္ေရာက္လာပါက ‘၁’ အစ ‘၃’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။ အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ အထစ္အေငါ့မ်ား ျဖစ္မည္။

ပညာေရးမွာ ရလာဒ္ေကာင္း ရရွိမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ခါးနာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူေဟာင္းႏွင့္ ျပန္ေတြ႕မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၃၊ ၄ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေရႊအိုေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနလၤာေန႔ တနလၤာေထာင့္မွာ တံခြန္နီ ၄ လက္ကပ္လွဴပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမွာ အခက္အခဲ အနည္းငယ္ ေပၚမည္။ လယ္ယာေျမ အေရာင္းအဝယ္မွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။

ေစ်းေရာင္းေစ်းဝယ္ ေကာင္းမည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ေနအိမ္၏ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္မွာ မီးေလာင္၊ မီးလန္႔ ျဖစ္မည္။ ျဖစ္ပါက ဖိနပ္ေဟာင္းတစ္ရံစြန္႔ပစ္ပါ။

ႏိုင္ငံျခားခရီးရွိသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ႏိုင္ငံျခားမွ ဧည့္သည္ေရာက္မည္။ အလွဴဒါန ျပဳလုပ္ရမည္။ ေနအိမ္သို႔ ေက်ာက္ဖရံုသီး (သို႔မဟုတ္) ေရႊဖရံုသီး ေရာက္ပါက ‘၅’ အစ ‘၉’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈ အားနည္းေနပါသည္။ က်န္းမာေရးအတြက္ လည္ေခ်ာင္းနာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းေနပါသည္။ ခ်စ္သူထံမွ လက္ေဆာင္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၅၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ပုလဲျဖဴေရာင္ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - အဂၤါေန႔ အဂၤါေထာင့္မွာ ဖေယာင္းတိုင္ ၂၂ တိုင္ ထြန္းညွိပူေဇာ္ပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္ေနရာအေရႊ႕အေျပာင္းေပၚမည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေျဖရွင္းစရာ ျပႆနာ အနည္းငယ္ေပၚမည္။

ေႂကြးေဟာင္းျပန္ရမည္။ အာမခံေသာ ကိစၥေပၚမည္။ အာမခံပါက စိတ္ညစ္ရမည္။ တယ္လီဖုန္းေပ်ာက္မည္။ ေနအိမ္သို႔ အပ္ခ်ဳပ္စက္တစ္လံုးေရာက္ပါက ‘၄’ အစ ‘၆’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ေျမေနရာအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ေဆးရံုသို႔ လူနာေမးသြားရမည္။ ေမးခဲ့ေသာ္ ေကာင္း၏။

ပညာေရးမွာ ကူညီမည့္သူေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဝမ္းကိုက္မည္။ အခ်စ္ေရးညံ့ပါသည္။ ခ်စ္သူ၏လွည့္ဖ်ားမႈကို ခံရလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ား ဒုကၡေပးမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၆၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ မရမ္းေစ့ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔ ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ယတ္ျဖဴ ၄ လက္ ကပ္လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အၿပိဳင္အဆိုင္လုပ္ငန္းမွာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိမည္။ ေနအိမ္နားမွာ သစ္ပင္ႀကီးတစ္ပင္လဲမည္။ သို႔မဟုတ္ ခုတ္လွဲခံရမည္။

ထိုသို႔ျဖစ္ပါက ဖိနပ္ေဟာင္းတစ္ရံကို စြန္႔ပစ္ပါ။ အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ အဝတ္အထည္သစ္ဝင္မည္။

 ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းမွာ ေကာင္းမြန္ပါသည္။ စက္ပစၥည္းဝင္မည္။ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမတစ္ဦးဦး၏ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ အနည္းငယ္ စိတ္ညစ္ရမည္။

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ပါက ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမွာ အခက္အခဲေပၚမည္။ ဇီးကြက္တစ္ေကာင္ကို ျမင္ပါက ‘၃’ အစ ‘၆’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေသြးေပါင္က်ျခင္း၊ ေသြးတိုးျခင္း တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အေႏွာင့္အယွက္ဝင္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္၏ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၆၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ လိေမၼာ္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ေပါင္မုန္႔ ၅ ခ်ပ္ ကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္ရွာေနပါက (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္ရမည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ လယ္ယာသံုးစက္ပစၥည္းဝင္မည္။

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အထက္လူႀကီးတစ္ဦး၏ ဖိအားေပးမႈကို ခံရလိမ့္မည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိ္ုင္ကယ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။

ေနအိမ္အနီးအနားမွာ ပ်ားစြဲပါက (သို႔မဟုတ္) ပ်ားရည္ပုလင္းရပါက ‘၂’ အစ ‘၈’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။ အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳရလိမ့္မည္။ ေငြအနည္းငယ္အလဟႆျဖစ္မည္။

ပညာေရးေကာင္း၏။ စာေမးပြဲေျဖပါက ေအာင္ျမင္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဆီးေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ လက္ထပ္မဂၤလာျပဳရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၈၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ခိုျပာေရာင္ျဖစ္မည္။

ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔တြင္ ေသာၾကာေထာင့္မွာ သေျပ ၁၉ ၫြန္႔ကပ္လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အလုပ္ေျပာင္း (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေနရာေျပာင္း ျဖစ္မည္။ ေျမအေရာင္းအဝယ္အတြက္ အက်ိဳးေဆာင္ ျပဳလုပ္ရာမွာ ေအာင္ျမင္မည္။

ေရလုပ္ငန္း၊ ေရထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းမ်ား ေကာင္းမြန္မည္။ ေရႊထြက္မည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ေနအိမ္သို႔ ပန္းပင္၊ ပန္းအိုးေရာက္ပါက ‘၃’ အစ ‘၈’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းမွာ အတြန္း၊ အတိုက္မ်ားႏွင့္ ၾကံဳရလိမ့္မည္။ အိမ္အနီးအနားမွာ နာေရးေပၚမည္။ မသြားရ။

ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အ႐ိုးက်ည္းေပါင္းေရာဂါရမည္။ အခ်စ္ေရးညံ့ပါသည္။ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးၾကားမွာ စိတ္သေဘာကြဲလြဲမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း အဆင္မေျပပါ။

ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ ေက်ာက္စိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - စေနေန႔ စေနေထာင့္မွာ ထီးျဖဴ ၅ လက္ ကပ္လွဴပါ။