၇ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ 15-09-2019 မွ 21-09-2019 အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ခရီးထြက္ရမည္။ အလုပ္ေျပာင္း (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေနရာေျပာင္းေပၚမည္။ ေရႊအတြက္ေသာကေရာက္မည္။

ေနအိမ္သို႔ ဘုရားဆင္းတုေတာ္၊ ဘုရားပံုေတာ္၊ ျမင့္ျမတ္ေသာပံုေတာ္မ်ား ၾကြျမန္းလာမည္။

ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦး၏ က်န္းမာေရးကို ကူညီရမည္။ အဝတ္အထည္သစ္မ်ား ဝင္မည္။ အမ်ိဳးထဲမွာလည္းေကာင္း၊ အသိမိတ္ေဆြထဲမွာလည္းေကာင္း၊ ကေလးေမြးေသာ သတင္းၾကားရမည္။ ထိုသို႔ၾကားပါက ‘၂’ အစ ‘၅’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာရလာဒ္ေကာင္းမ်ားရရွိမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခါင္းမွဴး၊ ေခါင္းကိုက္ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံညံ့ေနပါသည္။ ခ်စ္သူ၏ ဥေပကၡာပစ္မႈေၾကာင့္ ေသာကေရာက္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္အလိုက္မသိမႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၅၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ အျဖဴေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔ တနဂၤေႏြေထာင့္မွာ ေျမဇာ ၉ ညြန္႔၊ သေျပ ၉ ညြန္႔၊ ဂန္႔ေဂၚ ၉ ညြန္႔ ကပ္လွဴပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ယခုရက္အတြင္း ဆိုင္သစ္ဖြင့္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းသစ္လုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။ ေဆြမ်ိဳးထဲမွာ နာေရးေပၚမည္။

ေနအိမ္သို႔နာရီတစ္လံုးေရာက္လာပါက ‘၃’ အစ ‘၈’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္မွာ ျပႆနာအနည္းငယ္ ေျဖရွင္းရလိမ့္မည္။

ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္ေပၚမည္။ လူမႈေရးလုပ္ငန္း၊ ပရိဟိတလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အတိုက္အခံေပၚမည္။

ပညာေရးကံညံ့၏။ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး လစ္ဟင္းမႈရွိေနပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ နားေရာဂါအနည္းငယ္ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ စန္းပြင့္ေနပါသည္။ ခ်စ္သူမရွိပါက ခ်စ္သူေတြ႔မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၆၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေရႊအိုေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနလၤာေန႔မွာ ငါး ၂ ေကာင္ေဘးမဲ့လႊတ္ပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္မွာ စိတ္ညစ္စရာေပၚမည္။ ယခုရက္အတြင္း ေငြအတြက္ေသာကေရာက္မည္။ စာခ်ဳပ္စာတန္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ရမည္။

ေမာ္ေတာ္ကားမႈအနည္းငယ္ျဖစ္မည္။ ေဈးေရာင္းေဈးဝယ္၊ ကုန္ေရာင္းကုန္ဝယ္မွာ ေငြအေပးအယူမွားမည္။

ေဆးရံု၊ ေဆးခန္း သို႔ လူနာေမးသြားရမည္။ သြားခဲ့ေသာ္ေကာင္း၏။ ေနအိမ္သို႔ေၾကးအိုးတစ္လံုး (သို႔မဟုတ္) ေျမအိုးတစ္လံုးေရာက္လာမည္။ ေရာက္လာပါက ‘၄’ အစ ‘၅’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ အားရစရာေကာင္း၏။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ရင္ဘတ္ေအာင့္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းေနပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ သေျပသီးမွည့္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - အဂၤါေန႔ အဂၤါေထာင့္မွာ စပါယ္ ၅ ကံုး ကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားခရီးအတြက္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ဝယ္ရလိမ့္မည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

ေဆြမ်ိဳးထဲမွာ နာေရးေပၚမည္။ ဘုရားဆင္းတုေတာ္၊ ဘုရားပံုေတာ္မ်ား ေနအိမ္သို႔ ၾကြျမန္းလာမည္။

သံ၊ သြပ္၊ သစ္ အေရာင္းအဝယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး စိတ္ညစ္ရမည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ အိမ္ေဆာက္ရန္ ပႏၷရိုက္ရလိမ့္မည္။

ပုတီးတစ္ကံုးေနအိမ္သို႔ ေရာက္လာပါက ‘၂’ အစ ‘၇’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈရွိပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ လက္နာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံညံ့ေနပါသည္။ ခ်စ္သူႏွင့္အဆက္အသြယ္ျပတ္ေနလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း မသာမယာ ျဖစ္မည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၄၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ အုန္းခြံေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔ ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ယတ္ျဖဴ ၄ လက္ ကပ္လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အဝတ္အထည္သစ္မ်ားဝင္မည္။ လူမႈေရးလုပ္ငန္း၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အတိုက္အခံေပၚမည္။

ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦးႏွင့္ ေငြေၾကးကိစၥကို အေၾကာင္းျပဳျပီး စကားမ်ားရလိမ့္မည္။ ေရႊလုပ္ငန္းမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားေသာေၾကာင့္ ဆံုးရံႈးမႈေပၚမည္။

ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းေနရာအေျပာင္းအေရႊ႕ အတြက္ စိတ္ညစ္ရလိမ့္မည္။ ရပ္ေဝးမွ ေငြေရာက္မည္။

ပညာေရးမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အူေရာင္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းေနပါသည္။ နားလည္မႈလြဲမွားေနၾကေသာ ခ်စ္သူႏွစ္ဦး ျပန္ျပီး သင့္ျမတ္သြားရလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္းသာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၅၊ ၆၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းအေသာအေရာင္မွာ ပုဇြန္ဆီေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔ ၾကာသပေတးထာင့္မွာ ဇီး ၉ ညြန္႔၊ သေျပ ၉ ညြန္႔၊ ဂန္႔ေဂၚ ၉ ညြန္႔ ကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း အဌား (သို႔မဟုတ္) အေရာင္းအဝယ္အတြက္ စာခ်ဳပ္ရလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံျခားသံရံုးတစ္ရံုးမွာ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားပါက ဗီဇာရမည္။

ေက်ာက္မ်က္ရတနာအေရာင္းအဝယ္ေကာင္းမည္။ ဘုရားဖူးခရီးထြက္ရမည္။ ဆိုင္ကယ္ေမွာက္မည္။

ယခုရက္အတြင္း ေရႊအတြက္ေသာကေရာက္မည္။ ေရႊေပ်ာက္မည္။ အိမ္ေရွ႕ မွာ က်ီးသာမည္။ က်ီးသာပါက ‘၉’ အစ ‘၉’ အဆံုး ထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ ရလာဒ္ေကာင္းမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အသည္းေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းေနပါသည္။ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းပြဲ ျပဳလုပ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၃၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ အျပာရင့္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔ ေသာၾကာေထာင့္မွာ သစ္သီး ၆ လံုး ကပ္လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားေငြႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ဆံုးရံႈးမႈေပၚမည္။ ေနအိမ္သို႔ ေသတၱာတစ္လံုးေရာက္လာမည္။ လက္မခံရ။

အမိ၊ အဖ၊ အစ္ကို၊ အမ ၾကီးေသာသူႏွင့္ စိတ္သေဘာထားကြဲလြဲမည္။ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းမွာ အရံႈးေပၚမည္။
ေဈးေရာင္းေဈးဝယ္၊ ကုန္ေရာင္းကုန္ဝယ္မွာ အျပိဳင္အဆိုင္မ်ား ဒုကၡေပးမည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းတာဝန္ယူမႈ တိုးလာလိမ့္မည္။

ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စာေမးပြဲမ်ား ေျဖဆိုပါက ေအာင္ျမင္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ မ်က္စိေရာဂါကုသရလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရးညံ့၏။ ခ်စ္သူႏွင့္လမ္းခြဲ စကားေျပာရလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ ေငြေၾကးကိစၥကို အေၾကာင္းျပဳျပီး စကားမ်ားရလိမ့္မည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၇၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေဗဒါပြင့္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - စေနေန႔ စေနေထာင့္မွာ ထီးျဖဴ ၅ လက္ကပ္လွဴပါ။

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အလုပ္မ်ားျပီး ဝင္ေငြနည္းမည္။ ေမာ္ေတာ္ကားဝင္မည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ဆိုင္ကယ္အသစ္ဝင္မည္။ ေဆးရံုသို႔လူနာေမးသြားရမည္။

ေျမအေရာင္းအဝယ္ေပၚမည္။ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရးလည္း ေကာင္းမည္။ ရာထူးတိုး စာေမးပြဲေျဖပါက ေအာင္ျမင္မည္။

အိမ္အနီးအနားမွာ နာေရးေပၚမည္။ မသြားရ။ ပင္လယ္ကမ္းေျခဘက္သို႔ ခရီးထြက္ရမည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အလုပ္ေျပာင္း (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေနရာေျပာင္း ရလိမ့္မည္။

ေျမြေတြ႔မည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ေျမြကိုအိမ္မက္မက္မည္။ ထိုကဲ့သို႔ျဖစ္ပါက ‘၁’ အစ ‘၉’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရး ေကာင္း၏။ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ပညာသင္ရန္ ထြက္ခြာသြားရလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ သြားကိုက္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္ေသာသူအသစ္ေတြ႔မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္၏ ကူညီအားေပးမႈကို ရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၂၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေရညွိစိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ဘူးသီးေၾကာ္ ၅ ခု ကပ္လွဴပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားသံရံုးတစ္ရံုးမွာ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားပါက ဗီဇာရမည္။ အလုပ္သစ္ေပၚမည္။ တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။

အမိ၊ အဖတစ္ဦးဦး ႏွင့္ စိတ္သေဘာထားကြဲလြဲမည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းထဲမွာ အထက္လူၾကီးတစ္ဦး၏ ဖိအားေပးမႈကို ခံရမည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။

ေျမအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ အမ်ိဳးထဲ၌လည္းေကာင္း၊ အသိမိတ္ေဆြထဲ၌ လည္းေကာင္း၊ အိမ္အနီးအနား၌လည္းေကာင္း ကေလးေမြးေသာ သတင္းၾကားပါက ‘၃’ အစ ‘၈’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈ အားနည္းေနပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေျခေထာက္နာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ျပႆနာေပၚမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္ သဝန္တိုမႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၄၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ နက္ျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနလၤာေန႔ တနလၤာေထာင့္မွာ ဂန္႔ေဂၚ ၂၄ ညြန္႔ ကပ္လွဴပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အမႈရွိပါက အမႈႏိုင္မည္။ လူမႈေရးလုပ္ငန္း၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရလိမ့္မည္။ အႏုပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ပါက အႏုပညာေၾကးရမည္။

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အလုပ္ေျပာင္း၊ အလုပ္ေနရာေျပာင္း ျဖစ္မည္။ ေရလုပ္ငန္း၊ ေရထြက္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္မည္။

ႏိုင္ငံျခားမွ ေငြေရာက္မည္။ ႏိုင္ငံျခားေငြ အေရာင္းအဝယ္အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရမည္။ ေၾကြးေဟာင္းျပန္ရမည္။ သို႔မဟုတ္ ေၾကြးဆပ္ႏိုင္မည္။

ေနအိမ္သို႔နာရီတစ္လံုးေရာက္လာပါက ‘၄’ အစ ‘၇’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခါင္းကိုက္ ျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူထံမွ လက္ေဆာင္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း ကံေကာင္းပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၄၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ မရမ္းေစ့ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - အဂၤါေန႔ အဂၤါေထာင့္မွာ စပါယ္ ၅ ကံုး ကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္၊ ေျမ၊ အိမ္ခန္း အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ရန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရလိမ့္မည္။ ေရႊထြက္မည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္မွာ ဖိစီးမႈမ်ားမည္။

ႏိုင္ငံျခားမွ သတင္းေကာင္းဝင္မည္။ တယ္လီဖုန္းသူခိုးခိုးခံရလိမ့္မည္။ ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။ ဆိုင္ကယ္ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။

ေနအိမ္သို႔ ဦးထုပ္တစ္လံုးေရာက္လာပါက ‘၂’ အစ ‘၉’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ ရလာဒ္ေကာင္းမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေသြးအားနည္းမည္။ သို႔မဟုတ္ ေသြးတိုးမည္။ အခ်စ္ေရးညံ့၏။ ခ်စ္သူႏွင့္ အမုန္းစကား ေျပာရလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း ေပါက္ကြဲလုနီးပါး ျဖစ္လိမ့္မည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၆၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေက်းဥေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔ ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ေရ ၂၉ ခြက္ သပၸာယ္ပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေဈးေရာင္းေဈးဝယ္ေကာင္းျပီး ေၾကြးက်မည္။ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း ေကာက္ပဲသီးႏွံ ေရာင္းဝယ္ေရးမွာ ေဈးေကာင္းရမည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္မွာ စိမ္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရမည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္ေပၚမည္။ ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းမွာ အရွိန္အဝါၾကီးမားလာမည္။

ေနအိမ္သို႔ ပန္းပင္၊ ပန္းအိုးေရာက္ပါက ‘၆’ အစ ‘၇’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။ ပင္လယ္ကမ္းေျခေဒသဘက္သို႔ ခရီးထြက္ရမည္။

ပညာေရးမွာ ေရွ႕မတိုး၊ ေနာက္မဆုတ္ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အရိုးက်ည္းေပါင္း ေရာဂါရမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ေအာင္ပြဲခံေနေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၆၊ ၇၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ လိေမၼာ္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔ ၾကာသပေတးေထာင့္မွာ အျဖဴေရာင္မုန္႔ ၅ ခုကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေျမအေရာင္းအဝယ္မွာ အေႏွာက္အယွက္အနည္းငယ္ေပၚမည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ခု ခ်ဳပ္ဆိုရလိမ့္မည္။

အဝတ္အထည္သစ္ဝင္မည္။ မိသားစုအတြင္း ဝမ္းသာစရာ သတင္းေကာင္းဝင္မည္။ အိမ္ေဆာက္ရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔က်လိမ့္မည္။

စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းမွာ အရံႈးေပၚမည္။ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရး ေကာင္းမည္။ အမိ,အဖ တစ္ဦးဦး က်န္းမာေရးညံ့မည္။ ေနအိမ္သို႔ သနပ္ခါးတံုးမ်ား ေရာက္လာပါက ‘၂’ အစ ‘၈’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးေကာင္း၏။ စာေမးပြဲေျဖပါက ေအာင္ျမင္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အစာအိမ္ေရာဂါရမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူမရွိပါက ခ်စ္သူသစ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၇၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ မီးခိုးေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔ ေသာၾကာေထာင့္မွာ သေျပညြန္႔ ၂၂ ညြန္႔ ကပ္လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားမွ ေငြေရာက္မည္။ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားသြားေနေသာ အိမ္သားတစ္ဦးႏိုင္ငံျခားမွ ျပန္ေရာက္လာမည္။

တင္ဒါ၊ ပါမစ္ အျပိဳင္အဆိုင္ ျပဳလုပ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာ ေအာင္ျမင္မႈရမည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္မွာ စိတ္ညစ္စရာေပၚမည္။ အတိုက္အခိုက္ရွိသည္။

ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ အလွဴဒါန ျပဳလုပ္ရမည္။ ေနအိမ္သို႔ ဖရဲသီးတစ္လံုးေရာက္လာပါက ‘၄’ အစ ‘၅’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ အေႏွာက္အယွက္ေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဆီးေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အနည္းငယ္ညံ့သည္။ ခ်စ္သူ၏ အထင္လြဲမွားမႈကို ခံရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္၏ သဝန္တိုမႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ အညိဳေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - စေနေန႔ စေနေထာင့္မွာ ေျမဇာ ၉ ညြန္႔၊ အုန္း ၉ ညြန္႔၊ ရြက္လွ ၉ ညြန္႔ လွဴပါ။