၇ရက္ သားသမီးမ်ား အတြက္ 20-10-2019 မွ 26-10-2019 အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အိမ္၊ တိုက္ခန္း အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ရမည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ ျပည္တြင္းတစ္ေနရာရာမွ ေငြလႊဲေရာက္လာမည္။

ေနအိမ္သို႔ ေသတၱာတစ္လံုးေရာက္ပါက ကံညံ့မည္။ ေနအိမ္သို႔ ေသတၱာတစ္လံုးေရာက္ပါက ကံညံ့မည္။

ေနအိမ္သို႔ ပိႏၷဲသီးမ်ားေရာက္ပါက ‘၁’ အစ ‘၉’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းေျပာင္း၊ လုပ္ငန္းေနရာေျပာင္း ျဖစ္မည္။

ေရႊႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေသကအနည္းငယ္ေရာက္မည္။ ေရလုပ္ငန္း၊ ေရထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးအျမတ္ရမည္။ တယ္လီဖုန္းဝင္မည္။

ပညာေရးညံ့သည္။ ပညာေရးမွာ ၾကိဳးစားမႈအားေပ်ာ့ေနသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ သြားကိုက္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ နားေဝတိမ္ေတာင္လုပ္မႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း အဆင္မေျပပါ။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၂၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေရႊအိုေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ႏြားႏို႔ကပ္လွဴပါ။

တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဝင္ေငြေကာင္းမည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအတြက္ ေသာကေရာက္မည္။ အလုပ္အားလပ္မႈရရွိမည္။ အိမ္ေနရာ (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ေနရာအေရႊ႕အေျပာင္းေပၚမည္။

အႏုပညာလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အေႏွာက္အယွက္ေပၚမည္။ ေနအိမ္သို႔ အရက္ပုလင္းေရာက္လာပါက ‘၃’ အစ ‘၈’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးေကာင္းပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေျခေထာက္နာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူႏွင့္ မဂၤလာလက္ထပ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၇၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ စာဥေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - တနလၤာေန႔တြင္ ငါး ၂ ေကာင္ လႊတ္ပါ။

အဂါၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦး၏ က်န္းမာေရးကို ကူညီရမည္။ လုပ္ငန္းအတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုး၊ လစာတိုး သတင္းၾကားရမည္။ ေနအိမ္သို႔ ဝါးလံုးေရာက္လာပါက ‘၁’ အစ ‘၃’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ေျမအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ အိမ္ေဆာက္ရန္ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိမည္။ သို႔မဟုတ္အိမ္ေနထိုင္ခြင့္ ရရွိမည္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ျပဳလုပ္ရမည္။ ေမာ္ဒယ္လ္လုပ္ငန္း၊ အလွျပင္လုပ္ငန္း၊ ဖက္ရွင္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ရမည္။

ပညာေရးညံ့သည္။ ပညာေရးမွာ ဖိအားမ်ားကို ခံႏိုင္စြမ္းမရွိပါ။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခါင္းကိုက္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ သာယာမႈမရွိပါ။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း ညံ့ပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၃၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ခရမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - အဂၤါေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ဆီထမင္းကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေပ်ာ္ရႊင္ဘြယ္ေကာင္းေသာေန႔ရက္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းခရီးသြားရမည္။ လုပ္ငန္းသစ္ေပၚမည္။ အလုပ္ခန္႔စာရမည္။

ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အဓိဌာန္ ျပဳလုပ္ရမည္။ နဂါးေမာက္သီးမ်ား ေနအိမ္သို႔ ေရာက္ပါက ‘၅’ အစ ‘၇’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ႏိုင္ငံျခားမွ ေငြေရာက္မည္။ ေမာ္ေတာ္ကားအသစ္ဝင္မည္။ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရးေကာင္းမည္။ ေဈးေရာင္းေဈးဝယ္ေကာင္းမည္။ အဝတ္အထည္သစ္မ်ား ဝင္မည္။

ပညာေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ပညာေရးမွာ ထူးခြၽန္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဆီးေရာဂါရမည္။ အခ်စ္ေရးမွာလည္း ကံေကာင္းပါသည္။ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းျခင္းကိစၥ ျဖစ္မည္။ ငယ္ရြယ္သူ အိမ္ေထာင္ရွင္ ဗုဒၶဟူးသမီးျဖစ္ပါက သားသမီးရတနာရမည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၄၊ ၅၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ မီးခိုးေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔ ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ေရႊထီး ၄ လက္ကပ္လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေငြအတြက္ အနည္းငယ္ေသာကေရာက္မည္။ ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရးေကာင္းမည္။ ဆိုင္ကယ္အေရာင္းအဝယ္ေပၚမည္။ ေနအိမ္သို႔ ေခါက္ဆြဲေျခာက္မ်ား ေရာက္လာပါက ‘၁’ အစ ‘၉’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးေၾကာင့္ အလုပ္ေပၚမည္။ အလုပ္ရမည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေငြလိမ္ခံရတတ္ပါသည္။

ေဆြမ်ိဳးထဲမွာ နာေရးေပၚမည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းထဲမွာ ဖိအားေပးမႈကို ခံရလိမ့္မည္။

ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး စိမ္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အိပ္မေပ်ာ္ေသာ ေရာဂါရမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခြဲခြာသြားေသာ ခ်စ္သူ ျပန္ေရာက္လာမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း အဆင္ေျပပါတယ္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၆၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ဇီးေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔ ၾကာသပေတးေထာင့္မွာ သေျပ ၂၉ ညြန္႔ ကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

လုပ္ငန္းသစ္ေပၚမည္။ အလုပ္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ လယ္ယာလုပ္ငန္းသံုး စက္ပစၥည္းဝင္မည္။

ေၾကြးကိစၥစိတ္ညစ္ရမည္။ တယ္လီဖုန္းေပ်ာက္မည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ အိမ္ျပင္၊ အိမ္ေဆာက္ကိန္း ရွိသည္။

အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ အထစ္အေငါ့ ျဖစ္မည္။ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ ထိေရာက္မႈ မရွိဘဲ ျဖစ္မည္။ ေဆးရံုသို႔ လူနာေမးသြားရမည္။ ေမးခဲ့ေသာ္ ေကာင္း၏။

ေနအိမ္သို႔ မွန္တစ္ခ်ပ္ေရာက္လာပါက ‘၃’ အစ ‘၅’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ ကူညီမည့္သူေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခ်ာင္းဆိုးမည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ အေျခအေနေကာင္းပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၃၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ နက္ျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ေကာက္ညင္းေပါင္း ကပ္လွဴပါ။

စေနေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ေျမအေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ အိမ္ေနရာ (သို႔မဟုတ္) လုပ္ငန္းေနရာ အေရႊ႕အေျပာင္း ေပၚမည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းခြင္မွာ အထက္လူၾကီး၏ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရလိမ့္မည္။

ဝင္ေငြနည္းျပီး ထြက္ေငြမ်ားမည္။ လူမႈေရးလုပ္ငန္း၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အေႏွာက္အယွက္ေပၚမည္။ ေရလုပ္ငန္း၊ ေရထြက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးမ်ား ေကာင္းမည္။

သစ္သီးမ်ားလက္ေဆာင္ရပါက ‘၃’ အစ ‘၆’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ ရလာဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ နားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေရာဂါရမည္။ အခ်စ္ေရးညံ့၏။ ခ်စ္သူႏွင့္ စကားမ်ားမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္က်န္းမာေရးညံ့မည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၃၊ ၆၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေက်ာက္စိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ - စေနေန႔ စေနေထာင့္မွာ ထီးျဖဴ ၅ လက္ကပ္လွဴပါ။