တနဂၤေႏြေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

သံရံုးတစ္ရံုးမွာ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားပါက ဗီဇာရမည္။ ဆန္၊ စပါး ေရာင္းဝယ္ေရးမွာ အခက္အခဲ အနည္းငယ္ေပၚမည္။ ေႂကြးကိစၥစကား ေျပာရဆိုမည္။

ဆိုင္ကယ္ဒုကၡေပးမည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းေျပာင္း၊ အလုပ္ေနရာေျပာင္း ျဖစ္မည္။

ေနအိမ္သို႔ အလွဴဖိတ္စာ၊ မဂၤလာေဆာင္ဖိတ္စာေရာက္ပါက နိမိတ္ေကာင္း၏ ‘၁’ အစ ‘၂’ အဆံုးအစိုးရထီထိုးပါ။

ေနအိမ္သို႔ ေသတၱာတစ္လံုး ေရာက္လာပါက ကံညံ့မည္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ရမည္။ တယ္လီဖုန္းအသစ္ဝင္မည္။ သူခိုးခိုးခံရမည္။ သတိထားပါ။

ပညာေရးမွာ တိုးတက္မႈ တန္႔ေနပါသည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေခ်ာင္းဆိုးမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူ၏ စိမ္းကားမႈကို ခံရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း ေပါက္ကြဲ လုနီးပါး ျဖစ္မည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၁၊ ၂၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ သခြားမွည့္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ

ယၾတာ - တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ထမင္းျဖဴ ၃ ပြဲေပၚမွာ ဆီ၊ ဆား ထည့္ၿပီး ကပ္လွဴပါ။