ေသာၾကာေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ဆိုင္သစ္ဖြင့္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းသစ္လုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။ အလုပ္အတြက္ သတင္းေကာင္းၾကားရမည္။ ေႂကြးကိစၥစိတ္ညစ္ရမည္။

အိမ္ျပင္၊ အိမ္ေဆာက္ခြင့္ ခြင့္ျပဳအမိန္႔ရရွိမည္။ ေရႊလုပ္ငန္း၊ ေရႊေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ အက်ိဳးအျမတ္ရမည္။

လယ္ယာသံုးစက္ပစၥည္းဝင္မည္။ အမႈကိစၥရွိပါက အမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းေကာင္းၾကားရလိမ့္မည္။

အႏုပညာလုပ္ငန္းမွာ အေႏွာင့္အယွက္ဝင္မည္။ ေနအိမ္သို႔ ကုလားထိုင္တစ္လံုး (သို႔မဟုတ္) ကုလားထိုင္မ်ား ေရာက္လာပါက ‘၂’ အစ ‘၃’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ ကူညီမည့္သူေပၚမည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အစာအိမ္ေရာဂါျဖစ္မည္။ အခ်စ္ေရးမွာ သာယာပါသည္။ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၊ ၃၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ၾကက္ဥႏွစ္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ

ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔တြင္ ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ႏြားႏို႔ ကပ္လွဴပါ။