တနလာၤေန႔ သားသမီးမ်ား အတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

ႏိုင္ငံျခားခရီးရွိသည္။ အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း၊ ကြန္ဒိုခန္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မည္။ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား ေဈးေကာင္းရမည္။

ေငြအနည္းငယ္ အလဟႆ ျဖစ္မည္။ ေဆြမ်ိဳးအႀကီးအကဲတစ္ဦးထံမွ ေငြရမည္။ အေမြကိစၥကို ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။

အလွဴဒါန ျပဳလုပ္ရမည္။ ေနအိမ္သို႔ အုန္းသီးတစ္လံုးေရာက္လာပါက ‘၅’ အစ ‘၈’ အဆံုး အစိုးရထီထိုးပါ။

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ပါကအေရးႀကီးေသာ ႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲကို ဆင္ႏြဲရမည္။ အဝတ္အထည္သစ္ဝင္မည္။

ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္မည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ေျခေထာက္နာမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ လက္ထပ္မဂၤလာပြဲ ဆင္ႏြဲရလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။

ကံေကာင္းေသာဂဏန္းမ်ားမွာ ၅၊ ၇၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ မန္က်ည္းေစ့ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ

ယၾတာ - တနလၤာေန႔ တနလၤာေထာင့္မွာ ေငြထီး ၂ လက္ကပ္လွဴပါ။