My Account
တနဂၤေႏြ ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(တနဂၤေႏြ သက္ေရာက္)
သင္ဒီႏွစ္ထဲမွာ အုိးပုိင္၊ အိမ္ပုိင္မရွိေသးရင္ အုိးပုိင္၊ အိမ္ပုိင္ရတတ္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ရင္လည္း အိမ္ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ရတတ္ပါသည္။
  လုပ္ငန္းတုိးတက္ျခင္း၊ ရာထူးတုိးတက္ျခင္းမ်ိဳး ႀကံဳေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ ခါတုိင္းႏွစ္နဲ႔မတူဘဲ သင္သည္သင့္ရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ တန္ခုိးၾသဇာေတြ ျမင့္တက္လာမယ္။ ေကာင္းေသာ ဂုဏ္သတင္းေတြနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားလာမယ္။ ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ အလုပ္ေတြကုိလ�
တနဂၤေႏြ ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(တနလာၤ သက္ေရာက္)
သင္ဒီႏွစ္ထဲမွာ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ႐ုတ္တရက္ ေငြေတြဝင္လာတတ္တယ္။ အေမြေတြဘာေတြ ရစရာရွိရင္ ဒီႏွစ္ထဲမွာ ရတတ္တာေပါ့။ ေငြလည္းစုေဆာင္းမိႏုိင္တာေပါ့။ တစ္ခုပဲ သတိထားရမယ္။ တစ္ခ်ီထဲ အပြႀကံတာမ်ိဳးေတာ့ မလုပ္နဲ႔။ လုပ္ရင္ေတာ့ မေကာင္းဘူးေပါ့၊ ထီေတြဘာေတြလည္း ေပါက္တတ္ပါတယ္။ ဝါသနာပါရင္ တနလၤာေန႔(၁၁) နာရီတိတိမွာ ေရွ႕က (၇၇) ႏွစ္လုံးပူးတဲ့ ထီမ်ိဳးထုိးရမယ္။
  အိမ္ေထာင္ရွိတဲ့ လူမ်�
တနဂၤေႏြ ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(အဂါၤ သက္ေရာက္)
သင္ . . . ဒီႏွစ္ပုိင္းမွာ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား၏ ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္မႈေတြကုိယ္ ႀကံဳေတြ႔ရလိမ့္မယ္။ လုပ္ငန္းေတြမွာ အခက္အခဲေတြ ေတြ႔ရမယ္။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ စိတ္ညစ္စရာေတြ ေရာက္လာတတ္ပါတယ္။ လုပ္ေနရတဲ့ အလုပ္ကုိယ္လည္း စိတ္မဝင္စားေတာ့ပဲ စိတ္ေလေနတတ္ပါတယ္။
  စီးပြားေရးမေကာင္းပါ။ စီးပြားတတ္ေတာ့မလုိနဲ႔ တျဖည္းျဖည္းကုန္သြားတတ္ပါတယ္။ အျဖစ္ထက္ အပ်က္ဖက္က ပုိမ်ား�
တနဂၤေႏြ ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(ဗုဒၶဟူး သက္ေရာက္)
သင္မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ဒီႏွစ္ထဲမွာ အမႈအခင္းျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေျဖရွင္းစရာ ျပႆနာေတြ ေပၚတတ္ပါတယ္။ မနာလုိတဲ့သူေတြလုပ္လုိ႔ လုပ္ငန္းေတြ ထိခုိက္တတ္ပါတယ္။ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ခ်င္း စိတ္ဝမ္းကြဲတာေတြ ႀကံဳေတြ႔ရလိမ့္မယ္။ က်မ္းမာေရးလည္း ညံ့တတ္တယ္။
  ၿပီးေတာ့ ဒီႏွစ္မွာ နားရတယ္မရွိႏိုင္ပါဘူး။ အလုပ္ေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု လုပ္ေနရလုိ႔ အလြန္႔ကုိ ပင္ပန္းပါလိမ့္မယ္။
  ေငြေၾကးေတြလည�
တနဂၤေႏြ ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(ရာဟူ သက္ေရာက္)
သင္ . . . ဒီႏွစ္ထဲမွာ အညံ့အနည္းငယ္ရွိပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ရတာလည္း အခက္အခဲေတြနဲ႔ ေတြ႔လိမ့္မယ္။ အလုပ္ကလည္း ပင္ပန္းတဲ့အလုပ္မ်ိဳးျဖစ္ေနတတ္သည္။ က်ိန္းေသေအာင္ျမင္ ျဖစ္ထြန္းမည့္ အရာေတြနဲ႔လည္း လြဲေခ်ာ္ေနတတ္သည္။ က်န္းမာေရးလည္း ညံ့တတ္ပါတယ္။
  ဒုကၡေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေရာက္လာတတ္တယ္။ ေသာၾကာသားသမီးတစ္ေယာက္ သင့္အိမ္မွာ ညအိပ္တည္း ခုိလိုက္ရင္ေတာ့ အဲဒီဒုကၡေတြက လြတ္သြားလိမ�
တနဂၤေႏြ ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(ၾကာသပေတး သက္ေရာက္)
သင္ . . . ဒီႏွစ္မွာ ကံဇာတာေကာင္းတယ္လုိ႔လည္း မေျပာႏုိင္ပါဘူး။
  ဘာပဲလုပ္လုပ္ အပင္ပန္းခံရသေလာက္ အက်ိဳးမရွိျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဟုိဟာလုပ္ရမလုိ၊ ဒီဟာလုပ္ရမလုိနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္သြားတတ္ပါတယ္။ အလုပ္ေတြလည္း တစ္ပုိင္းတစ္စနဲ႔ ျဖစ္ေန တတ္ပါတယ္။
  ေငြေတြလည္း ဝင္စရာရွိတာ မဝင္ဘဲ လာဘ္ပိတ္ေနမည္။ လုပ္ေနက် လုပ္ငန္းကုိရပ္ၿပီး လုပ္ငန္းအသစ္ ေျပာင္းလုပ္ဖုိ႔ စိတ္ကူးေပၚမယ္။ မလုပ္ပါနဲ
တနဂၤေႏြ ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(ေသာၾကာ သက္ေရာက္)
သင္ . . . ဒီႏွစ္မွာ သင့္ကုိ မေလးစားတဲ့သူေတြကေတာင္ ၾကည္ညိဳေလးစား လာၾကလိမ့္မယ္။ ဒီႏွစ္ဟာ ကံေကာင္းတဲ့ႏွစ္လုိ႔ ဆုိရလိမ့္မယ္။
  ကုိယ္က ျဖစ္သလုိ ဝတ္စားတာကုိ ေဘးလူက ၾကည့္လုိ႔ေကာင္းေနတတ္တယ္။ ထမင္းစားတဲ့ အခါလည္း ဟင္းေကာင္းဖုိ႔မလုိဘူး။ ဘာနဲ႔ပဲ စားရစားရ ထမင္းၿမိန္ေနတတ္တယ္။ ကံေကာင္းေနၿပီကိုး။
  ကုိယ္က တစ္လြဲအႀကံေပးလုိက္တယ္။ လုပ္တဲ့သူကလည္း လုိက္ၿပီးလုပ္တယ္။ သူ႔ဟ�
တနဂၤေႏြ ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(စေန သက္ေရာက္)
သင္သည္ ဒီႏွစ္မွာ သင့္အတြက္ ကံေကာင္းတဲ့ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ပါပဲ။ ခရီးေဝး၊ ခရီးနီး ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ သြားရတတ္သည္။ ရာထူးေတြလည္း တုိးလိမ့္မည္။ ဆုံးမလုိ ျဖစ္ေနေသာ ပစၥည္းေတြလည္း ျပန္ရတတ္ပါတယ္။ ပစၥည္းသစ္ေတြ၊ အဝတ္အစားသစ္ေတြလည္း ဝင္လာလိမ့္မည္။ ခါတုိင္းႏွစ္နဲ႔မတူပါ။ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြလည္း တုိးတက္လိမ့္မယ္။ ေက်းဇူးရွင္ေတြ မိဘေတြကုိလည္း ျပန္ၿပီး ၾကည့္ႏုိင္
တနလာၤ ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(တနဂၤေႏြ သက္ေရာက္)
သင္ဒီႏွစ္ထဲမွာ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ႐ုတ္တရက္ ေငြေတြ ဝင္လာတတ္တယ္။ အေမြေတြ ဘာေတြရစရာရွိရင္ ဒီႏွစ္ထဲမွာ ရမယ္။ ေငြလည္း စုေဆာင္းမိႏုိင္မယ္။ အိမ္ေထာင္ရွိတဲ့လူမ်ားကေတာ့ သတိထားရမယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လည္းဆုိေတာ့ ဒီႏွစ္ဟာ မ်က္ႏွာပြင့္တယ္။ ဆရာသမားလုိ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး အိမ္ကုိ ေရာက္လာၿပီး ဒုကၡေပးတတ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာ အရင့္အရင္က ကုိယ္နဲ႔မသင့္ျမတ္သူေတြနဲ႔ ျပန္ၿပီး သင့္ျမတ္တတ္တယ္။ ဒ�
တနလာၤ ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(တနလာၤ သက္ေရာက္)
သင္ . . . ဒီႏွစ္ပုိင္းမွာ အိမ္မွာေနရတာကုိ မေပ်ာ္ပုိက္ဘဲ ရွိလိမ့္မယ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ျမည္တြန္ေတာက္တီးစရာေတြ ေပၚေနလိမ့္မယ္။
  မနက္ေစာေစာထၿပီး သမၼာေဒဝနတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္ေတြကုိ ေမတၱာပုိ႔ေပးပါ။ သူတုိ႔က နိမိတ္ေကာင္းေတြ ေပးရင္ေတာ့ အညံ့ေတြေပ်ာက္သြားတတ္ပါတယ္။ အိမ္တြင္းေရးလည္း မသာမယာျဖစ္ တတ္ပါတယ္။
  ဒီႏွစ္အတြင္းမွ မိတ္ေဆြဟာ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ လက္ေအာက္ငယ္သာ�
တနလာၤ ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(အဂါၤ သက္ေရာက္)
သင္ . . . မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ဒီႏွစ္ထဲမွာ အမႈအခင္းျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေျဖရွင္းစရာ ျပႆနာေတြ ေပၚတတ္တယ္။ မနာလုိတဲ့သူေတြလုပ္လုိ႔ လုပ္ငန္းေတြ ထိခုိက္တတ္ပါတယ္။ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ခ်င္း စိတ္ဝမ္းကြဲတာေတြ ႀကံဳေတြ႔ရလိမ့္မယ္။
  ေငြေၾကးေတြလည္း ဆုံးပါးတတ္တယ္။ ဘယ္လုိအရသာရွိတဲ့ အစားအေသာက္ကုိပဲ စားစားခံတြင္းမေတြ႔ဘဲ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ အိမ္ကပစၥည္းေတြ ခ်ေရာင္းရတဲ့အထိေငြ ျပတ္သြားတတ္တယ္။
တနလာၤ ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(ဗုဒၶဟူး သက္ေရာက္)
သင္ . . . ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ညံ့လုိ႔ ေငြေၾကးဥစၥာပစၥည္းေတြ ကုန္က်ခဲ့မယ္။ က်န္တာေလးေတြ ဒီႏွစ္ထဲမွာ ထပ္ၿပီး ကုန္သြားလိမ့္မယ္။ ကံဇာတာညံ့ေနတယ္။ အထူးသတိထားပါ။
  သူတစ္ပါးက သင့္ကုိ အေၾကာင္းမဲ့တုိက္ခုိက္ၿပီး အက်ိဳးမဲ့ေအာင္ ျပဳလုပ္လိမ့္မယ္။ ၿပီးေတာ့ မေကာင္းသတင္းလည္း လႊင့္တတ္ပါေသးတယ္။
  ခြဲစိတ္ကုသခံရဖုိ႔ကိန္းေတြ ႀကံဳတတ္တယ္။ ႐ုတ္တရက္ ေလေအာင့္တာတုိ႔ ဘာတုိ႔ ျဖစ္တတ္�
တနလာၤ ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(ရာဟူ သက္ေရာက္)
သင္ . . . ဒီႏွစ္ကံဇာတာက ဘာမွမလုပ္ဘဲေနရင္ နည္းနည္း သက္သာမယ္။ လုပ္တတ္လုိ႔ ေလွ်ာက္ၿပီးလုပ္ရင္ေတာ့ လုပ္ေလ ကုန္ေလျဖစ္မွာပဲ။
  ဒီႏွစ္ဟာလည္း ကံဇာတာေကာင္းတယ္လုိ႔ မေျပာႏုိင္ပါဘူး။ ဘာပဲလုပ္လုပ္ အပင္ပန္းခံရသေလာက္ အက်ိဳးမရွိျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဟုိဟာလုပ္ရမလုိ၊ ဒီဟာလုပ္ရ မလုိနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္သြားတတ္ပါတယ္။ အလုပ္ေတြလည္း တစ္ပိုင္းတစ္စနဲ႔ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။
  ေျမကိစၥ၊ အေမြကိစၥန
တနလာၤ ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(ၾကာသပေတး သက္ေရာက္)
သင္ . . . တစ္ခုအႀကံေပးခ်င္တာက ဒီလုိကံေကာင္းတဲ့ႏွစ္မွာ ကုိယ့္အလုပ္ ကုိယ္ႀကိဳးစားၿပီးလုပ္ပါ။ ဘယ္အသင္းအဖြဲ႔မွ မဝင္ပါနဲ႔။ အခ်ိန္ျဖဳန္းသလုိ လုပ္ရတဲ့ က်ားထုိးတာတုိ႔ ခ်က္ထုိးတာတုိ႔ ေဘာလုံးပြဲၾကည့္တာတုိ႔ မလုပ္ပါနဲ႔။ မုခ် ခ်မ္းသာမယ့္ႏွစ္ျဖစ္မယ္။ ႀကိဳးစားရင္ ႀကိဳးစားသေလာက္ အက်ိဳးရွိမွာ ျဖစ္တယ္။
  မေမွ်ာ္လင့္တဲ့ဆီက ေငြေတြဝင္လာတတ္တယ္။ ဆုံးၿပီလုိ႔ထင္တဲ့ေငြ ေတြျ�
တနလာၤ ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(ေသာၾကာ သက္ေရာက္)
သင္သည္ ခါတုိင္းႏွစ္နဲ႔မတူပါ။ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြလည္း တုိးတက္လိမ့္မယ္။ ေက်းဇူးရွင္ေတြ မိဘေတြကုိလည္း ျပန္ၿပီး ၾကည့္ႏုိင္လိမ့္မယ္။ ေငြေတြကလည္း ဝင္လာမွာ တေသာေသာပါပဲ။ စည္းစိမ္ဥစၥာနဲ႔ ျပည့္စုံမယ့္ႏွစ္ပါပဲ။ ဒီႏွစ္ကေတာ့ စိတ္တုိင္းက် ေကာင္းမည့္ႏွစ္ပါ။ စက္ေတြ စိန္ေတြလည္း ဝင္တတ္တယ္။
  မိတ္ေဆြ ဒီႏွစ္မွာ သင့္အတြက္ ကံေကာင္းတဲ့ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ပါပဲ။ ခရီးေဝး၊ ခရီးနီး ႏွစ္�
တနလာၤ ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(စေန သက္ေရာက္)
သင္ဒီႏွစ္ထဲမွာ ေအာက္ပါအျဖစ္အပ်က္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။
  ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ အလုပ္ေတြကုိလည္း လုပ္ရပါလိမ့္မယ္။
  လုပ္ငန္းတုိးတက္တာမ်ိဳး၊ ရာထူးတုိးတက္တာမ်ိဳး ႀကံဳေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။
  လူမ်ိဳးျခား ဘာသာျခားေတြ မစတတ္ပါတယ္။ တစ္ခုသတိထားရမွာကေတာ့ မုဆုိးမဧည့္သည္ ညအိပ္လက္ခံမိလွ်င္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အမႈျဖစ္တတ္ပါတယ္။
  ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီလုိကံေကာင္းတဲ့ ႏွစ္မ်ိဳး�
အဂါၤ ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(တနဂၤေႏြ သက္ေရာက္)
သင္ . . . ဒီႏွစ္ပုိင္းမွာ ညံ့ေနတဲ့အထဲကေနၿပီး ေျမေတြဘာေတြ ဝင္လာတတ္ပါတယ္။
  ဒီႏွစ္မွာ သင္ဟာ အိမ္မွာေနရတာကုိ မေပ်ာ္ပုိက္ဘဲ ရွိလိမ့္မယ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ျမည္တြန္ေတာက္တီးစရာေတြ ေပၚေနလိမ့္မယ္။
  သူတစ္ပါးအတြက္ အာမခံတာမ်ိဳး၊ ကုိယ္စားလုိက္ၿပီးေျပာတာမ်ိဳး မလုပ္ပါနဲ႔။ ဒုကၡေရာက္တတ္တယ္။
  ဒီႏွစ္အတြင္းမွ မိတ္ေဆြဟာ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားရဲ႕ ဆန္
အဂါၤ ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(တနလာၤ သက္ေရာက္)
သင္ . . . ဒီႏွစ္ပုိင္းမွာ ေငြေၾကးေတြလည္း ဆုံးပါးတတ္သည္။ ဘယ္လုိအရသာရွိတဲ့ အစားအေသာက္ကုိပဲ စားစား ခံတြင္းမေတြ႔ဘဲ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ အိမ္ကပစၥည္းေတြ ခ်ေရာင္းရတဲ့အထိ ေငြျပတ္သြားတတ္တယ္။
  ေအာက္လက္ငယ္သားေတြ တပည့္တပန္းေတြ သင့္ဆီက ထြက္သြားၿပီး သင္နဲ႔မတည့္တဲ့ လူဆီေရာက္သြားတတ္ပါတယ္။
  အလုပ္မွာ စိတ္မဝင္စားသလုိ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ အလုပ္မွာ ျပႆနာေပၚတတ္ပါတယ္။
  မိမိအိမ္ေျ�
အဂါၤ ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(အဂါၤ သက္ေရာက္)
သင္ . . . ဒီႏွစ္ပုိင္းမွာ သူတစ္ပါးက သင့္ကို အေၾကာင္းမဲ့တုိက္ခုိက္ၿပီး အက်ိဳးမဲ့ေအာင္ ျပဳလုပ္တတ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ မေကာင္းသတင္းလည္း လႊင့္တတ္ပါေသးတယ္။
  ရပ္ေဝးက သက္ႀကီးရြယ္အုိေတြ ကုိယ့္ဆီမွာလာၿပီး တည္းတတ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ႐ုတ္တရက္ က်န္းမာေရး ညံ့ၿပီး ဆုံးပါးတတ္ပါတယ္။ လက္မခံရင္ အေကာင္းဆုံးပါပဲ။
  အလုပ္အကုိင္ ထိခုိက္တတ္တယ္။ အိမ္သားေတြလည္း တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ က်န�
အဂါၤ ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(ဗုဒၶဟူး သက္ေရာက္)
သင္ . . . ဒီအသက္ပုိင္းမွာ ေအာက္ပါအျဖစ္အပ်က္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။
  အိမ္မွာသုံးတဲ့ ေရပုိက္၊ ေရကန္ေတြ ျပဳျပင္ရတတ္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္နဲ႔ မေရွးမေႏွာင္းမွာပဲ ကုိယ္ေနတဲ့ လမ္းထဲမွာ အသုဘေပၚတတ္ပါတယ္။
  အဲဒီ နိမိတ္ေတြ႔ၿပီးရင္ သင္ဟာ ခရီးထြက္ရလိမ့္မယ္။ ခရီးထြက္ၿပီးလုိ႔ ျပန္လာရင္ေတာ့ သင့္ရဲ႕ ညံ့ေနတဲ့ကံေတြ ေကာင္းသြားၿပီလုိ႔ ယူဆပါ။
  လုပ္ေနက် လုပ္ငန္းကုိရပ္ၿပီး လုပ
အဂါၤ ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(ရာဟူ သက္ေရာက္)
သင္ . . . ဟာ ဒီအသက္ပုိင္းမွာ မေမွ်ာ္လင့္တဲ့ဆီက ေငြေတြ ဝင္လာတတ္တယ္။ ဆုံးၿပီလုိ႔ထင္တဲ့ ေငြေတြျပန္ရတတ္တယ္။
  ထမင္းစားတဲ့ အခါလည္း ဟင္းေကာင္းဖုိ႔ မလုိဘူး။ ဘာနဲ႔ပဲ စားရစားရ ထမင္းၿမိန္ေနတတ္တယ္။ ကံေကာင္းေနၿပီကုိး။
  အလြန္ေကာင္းတဲ့ သတင္းတစ္ခု ၾကားရတတ္ပါတယ္။
  ကိုယ္က အလုပ္လုပ္ခ်င္တယ္။ ကုိယ့္မွာ ေငြမရွိဘူး။ ေငြရွိတဲ့သူက သူ႔ေငြေတြကုိ ယူၿပီးလုပ္ပါ။ ေပးခ်င္တဲ့အခ�
အဂါၤ ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(ၾကာသပေတး သက္ေရာက္)
သင္ဟာ ဒီႏွစ္မွာ စိတ္တုိင္းက် ေကာင္းမဲ့ႏွစ္ပါပဲ။ မဂၤလာကိစၥေတြလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရတတ္တယ္။ လြတ္လပ္ၿပီး အရြယ္ေရာက္သူ ဆုိရင္ေတာ့ အိမ္ေထာင္က်တတ္ပါတယ္။
  ခါတုိင္းႏွစ္နဲ႔မတူပါ။ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြလည္း တုိးတက္လိမ့္မယ္။ ေက်းဇူးရွင္ေတြ မိဘေတြကုိလည္း ျပန္ၿပီး ၾကည့္ႏုိင္လိမ့္မယ္။ ေငြေတြကလည္း ဝင္လာမွာ တေသာေသာပါပဲ။ စည္းစိမ္ဥစၥာနဲ႔ ျပည့္စုံမည့္ႏွစ္ပါပဲ။
  စက္ေတြ စိ�
အဂါၤ ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(ေသာၾကာ သက္ေရာက္)
သင္ဒီႏွစ္ထဲမွာ ေအာက္ပါအျဖစ္အပ်က္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။
  ဘုရားဖူးထြက္တာမ်ိဳး၊ အလွဴအတန္းကိစၥအတြက္ ခရီးထြက္တာမ်ိဳး ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ရပ္ေဝးခရီး၊ ႏုိင္ငံျခားခရီး သြားရတာမ်ိဳးလည္း ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။
  သင္ပုိင္ေသာ ပစၥည္းေတြကုိေတာ့ သတိထားၿပီး သိမ္းဆည္းပါ။ ဒီႏွစ္မွာ သူခုိးခုိးခံရ တတ္ပါတယ္။
  ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီလုိကံေကာင္းတဲ့ႏွစ္မ်ိဳးမွာ သူမ်ားလာအပ္တဲ့ ပစ
အဂါၤ ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(စေန သက္ေရာက္)
သင္ ဒီႏွစ္ထဲမွာ ဘာေတြပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘာေတြပဲ ႀကံဳႀကံဳ တစ္ခါတည္းနဲ႔ မၿပီးဘူး၊ ႏွစ္ခါႏွစ္ခါ ထပ္ၿပီး ျဖစ္တတ္တဲ့ သေဘာရွိပါတယ္။
  မိတ္ေဆြ . . . ဒီႏွစ္မွာ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ႐ုတ္တရက္ ေငြေတြဝင္လာတတ္တယ္။ အေမြေတြ ဘာေတြ ရစရာရွိရင္ ဒီႏွစ္ထဲမွာ ရမယ္။ ေငြလည္း စုေဆာင္းမိႏုိင္တာေပါ့။ တစ္ခုပဲ သတိထားရမယ္။
  တစ္ခ်ီတည္း အပြႀကံတာမ်ိဳး၊ အေကာက္ႀကံတာမ်ိဳး မလုပ္ပါနဲ႔။ လုပ္ရင္ေတာ့ မေကာ�
ဗုဒၶဟူး ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(တနဂၤေႏြ သက္ေရာက္)
သင္ . . . ဒီႏွစ္ပုိင္းမွာ သြားကုိက္သြားနာ ျဖစ္လိမ့္မယ္။
  မေရာက္ဖူး မသြားဖူးေသာခရီးကုိ ႐ုတ္တရက္ သြားရတတ္ပါတယ္။
  ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြထဲက အသက္အရြယ္ႀကီးသူေတြ ကုိယ့္ဆီက ထြက္သြားၿပီး ကုိယ္နဲ႔ မတည့္တဲ့သူဆီကုိ ေရာက္သြားတတ္ပါတယ္။
  အိမ္ေထာင္ရွိရင္လည္း တက်က္က်က္ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ အငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ ကာမဂုဏ္စိတ္ ကုန္ခမ္းသြားတတ္တယ္။
  ပညာတစ္ခုရလိမ့္မယ္။ ပညာထူ
ဗုဒၶဟူး ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(တနလာၤ သက္ေရာက္)
သင္ . . . ဒီႏွစ္ပုိင္းမွာ ရပ္ေဝးက သက္ႀကီးရြယ္အုိေတြ ကုိယ့္ဆီမွာလာၿပီး တည္းတတ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ႐ုတ္တရက္ က်န္းမာေရး ညံ့ၿပီး ဆုံးပါးတတ္ပါတယ္။ လက္မခံရင္ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။
  ဒီႏွစ္ထဲမွာ အညံ့အနည္းငယ္ရွိပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ရတာလည္း အခက္အခဲေတြနဲ႔ ေတြ႔လိမ့္မယ္။ အလုပ္ကလည္း ပင္ပန္းတဲ့အလုပ္မ်ိဳးျဖစ္ေနတတ္တယ္။ က်ိန္းေသေအာင္ျမင္ ျဖစ္ထြန္းမည့္ အရာေတြနဲ႔လည္း လြဲေခ်ာ္ေနတတ္တယ္�
ဗုဒၶဟူး ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(အဂါၤ သက္ေရာက္)
သင္ . . . ဒီအသက္ပုိင္းမွာ ေအာက္ပါအျဖစ္အပ်က္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။
  အိမ္ကုိ ဘုိးေတာ္လုိလုိ၊ ဘာလုိလုိနဲ႔ ညာတဲ့လူေတြ ေရာက္လာတတ္တယ္။ မယုံပါနဲ႔။ ပါသြားလိမ့္မယ္။
  ဒီႏွစ္ဟာလည္း ကံဇာတာေကာင္းတယ္လုိ႔ မေျပာႏုိင္ပါဘူး။ ဘာပဲလုပ္လုပ္ အပင္ပန္းခံရသေလာက္ အက်ိဳးမရွိျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဟုိဟာလုပ္ရမလုိ၊ ဒီဟာလုပ္ရ မလုိနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္သြားတတ္ပါတယ္။ အလုပ္ေတြလည္း တစ္ပုိင္းတစ္စ�
ဗုဒၶဟူး ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(ဗုဒၶဟူး သက္ေရာက္)
သင္ . . . ဟာ ဒီအသက္ပုိင္းမွာ မေမွ်ာ္လင့္တဲ့ဆီက ေငြေတြဝင္လာတတ္တယ္။ ဆုံးၿပီလုိ႔ထင္တဲ့ ေငြေတြျပန္ရတတ္တယ္။ အလွဴလုပ္ရတတ္တယ္။ လုပ္ရမယ့္ အလွဴကလည္း ရည္ရြယ္တုန္းကေသးေသး၊ တကယ္လုပ္ေတာ့ ႀကီးသြားလိမ့္မယ္။
  ကားပုိင္မရွိေသးရင္ေတာ့ ကားပုိင္ရလိမ့္မယ္။ ပထမရတဲ့ကားကေတာ့ မၾကာခဏပ်က္ လိမ့္မယ္။ အဲဒီပ်က္တဲ့ကားကုိလဲၿပီး ေနာက္ရမယ့္ ကားက်မွ အေကာင္းစီးရမွာေနာ္။ ကားရွိၿပီးသားဆ�
ဗုဒၶဟူး ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(ရာဟူ သက္ေရာက္)
သင္ဟာ ဒီအသက္ပိုင္းမွာ ေအာက္ပါအျဖစ္အပ်က္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။
  အထက္လူႀကီး၊ ဆရာသမားလုိ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကလည္း ၾကည့္လိမ့္မယ္။ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းေတြလည္း ရလိမ့္မယ္။ ရာထူးႀကီးေတြ ျမင့္တက္သြားမယ္။ မဂၤလာကိစၥေတြလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရတတ္တယ္။ လြတ္လပ္ၿပီး အရြယ္ေရာက္သူဆုိရင္ေတာ့ အိမ္ေထာင္က်တတ္ပါတယ္။
  ခါတုိင္းႏွစ္နဲ႔မတူပါ။ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြလည္း တုိးတက္လိမ့္မယ္�
ဗုဒၶဟူး ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(ၾကာသပေတး သက္ေရာက္)
သင္ . . . ဒီအသက္ပုိင္းမွာ ေအာက္ပါအျဖစ္အပ်က္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။
  ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီႏွစ္ဟာ သင့္အဖုိ႔ ကံေကာင္းတဲ့ႏွစ္လုိ႔ ယူဆပါ။ မျပည့္စုံတာေတြ ျပည့္စုံလာမယ္။ ျဖစ္ခ်င္တာေတြ မုခ်ျဖစ္ရလိမ့္မယ္။ အႀကံေကာင္းတစ္ခုေပးခ်င္တာကေတာ့ မၾကာမၾကာ သတ္သတ္လြတ္ စားေပးပါ။
  ေငြေတြကေတာ့ ဒလေဟာဝင္ေနလိမ့္မယ္။ ထြက္တာေတြလည္း အရမ္းထြက္ေနလိမ့္မယ္။ သင္ပုိင္တဲ့ ပစၥည္းေတြကုိေတာ့ သ
ဗုဒၶဟူး ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(ေသာၾကာ သက္ေရာက္)
သင္ ဒီအသက္ပုိင္းမွာ ေအာက္ပါအျဖစ္အပ်က္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။
  ဆရာသမားလုိ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးအိမ္ကုိ ေရာက္လာၿပီး ဒုကၡေပးတတ္ပါတယ္။
  မိတ္ေဆြ . . . ဒီႏွစ္မွာ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ႐ုတ္တရက္ ေငြေတြ ဝင္လာတတ္တယ္။ အေမြေတြ ဘာေတြ ရစရာရွိရင္ ဒီႏွစ္ထဲမွာ ရမည္။ ေငြလည္း စုေဆာင္းမိႏုိင္တာေပါ့။ တစ္ခုပဲ သတိထားရမယ္။ တစ္ခ်ီတည္း အပြႀကံတာမ်ိဳး၊ အေကာက္ႀကံတာမ်ိဳး မလုပ္ပါနဲ႔။ လုပ္ရင္ေတာ�
ဗုဒၶဟူး ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(စေန သက္ေရာက္)
သင္ . . . ဒီႏွစ္ပုိင္းမွာ သူတစ္ပါးအတြက္ အာမခံတာမ်ိဳး၊ ကုိယ္စားလုိက္ၿပီးေျပာတာမ်ိဳး မလုပ္ပါနဲ႔။ ဒုကၡေရာက္တတ္ပါတယ္။ ညံ့ေနတဲ့ အထဲကေနၿပီး ေျမေတြဘာေတြ ဝင္လာတတ္ပါတယ္။
  ဒီႏွစ္မ်ိဳးမွာ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အမႈအခင္းေတြ ဘာေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္။ သတိထားပါ။
  ဒီႏွစ္အတြင္းမွ မိတ္ေဆြဟာ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား၏ ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္မႈ ေတြကို ႀကံဳေတြ႔ရလိမ့္မယ္။
  လုပ္ငန္�
ၾကာသပေတး ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(တနဂၤေႏြ သက္ေရာက္)
သင္ . . . ဒီအသက္ပုိင္းမွာ ေအာက္ပါအျဖစ္အပ်က္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။
  ေငြေတြလည္း ဝင္စရာရွိတာ မဝင္ဘဲ လာဘ္ပိတ္ေနမယ္။ ဒီႏွစ္ကံဇာတာက ဘာမွမလုပ္ဘဲေနရင္ နည္းနည္း သက္သာမယ္။ လုပ္တတ္လုိ႔ ေလွ်ာက္ၿပီး လုပ္ရင္ေတာ့ လုပ္ေလ ကုန္ေလျဖစ္မွာပဲ။
  လုပ္ေနက် လုပ္ငန္းကုိရပ္ၿပီး လုပ္ငန္းအသစ္ ေျပာင္းလုပ္ဖုိ႔ စိတ္ကူးေပၚလာတတ္တယ္။ မလုပ္ပါနဲ႔လုိ႔ အႀကံေပးခ်င္ပါတယ္။ လုပ္ငန္း ေျပာင္�
ၾကာသပေတး ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(တနလာၤ သက္ေရာက္)
သင္ . . . ဟာ ဒီအသက္ပုိင္းမွာ လုပ္ငန္းသစ္ေတြ စရတတ္တယ္။ အလုပ္ေတြအက်ိဳးေပး တတ္တယ္။ ေသမေလာက္ ေရာဂါခံေနရတဲ့ သူကုိ ကုိယ္က ၾကားဖူးတဲ့ေဆးၿမီးတုိကေလး ေပးလုိက္တယ္။ သူကလည္း ယံုၾကည္စြာနဲ႔ ေသာက္လုိက္တယ္။ အဲဒီမွာ ေရာဂါေပ်ာက္သြားတယ္။ ကုိယ့္ကုိလည္း ဇီဝက ေလာက္ထင္သြားတယ္။ ကံေကာင္းေနတာကုိး။
  တစ္ခုအႀကံေပးခ်င္တာက ဒီလုိကံေကာင္းတဲ့ႏွစ္မွာ ကုိယ့္အလုပ္ ကုိယ္ႀကိဳးစားၿပီး လုပ္�
ၾကာသပေတး ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(အဂါၤ သက္ေရာက္)
သင္ဟာ ဒီအသက္ပုိင္းမွာ ေအာက္ပါအျဖစ္အပ်က္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။
  မိမိေမွ်ာ္လင့္ မထားတဲ့ အဆင့္အတန္းကုိ ေရာက္သြားလိမ့္မယ္။ ဒီႏွစ္ကေတာ့ စိတ္တုိင္းက် ေကာင္းမဲ့ႏွစ္ပါပဲ။
  မဂၤလာကိစၥေတြလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရတတ္တယ္။ လြတ္လပ္ၿပီး အရြယ္ေရာက္သူဆုိရင္ေတာ့ အိမ္ေထာင္က်တတ္ပါတယ္။
  မိတ္ေဆြ . . . ဒီႏွစ္ကေတာ့ သင့္အတြက္ ကံေကာင္းတဲ့ႏွစ္တစ္ႏွစ္ပါပဲ။ ခရီးေဝး၊ ခရီးနီး ႏွစ္
ၾကာသပေတး ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(ဗုဒၶဟူး သက္ေရာက္)
သင္ . . . ဒီအသက္ပုိင္းမွာ ေအာက္ပါအျဖစ္အပ်က္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။
  လူမ်ိဳးျခား ဘာသာျခားေတြ မစတတ္ပါတယ္။ တစ္ခုသတိထားရမွာကေတာ့ မုဆိုးမဧည့္သည္ ညအိပ္လက္ခံမိလွ်င္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အမႈျဖစ္တတ္ပါတယ္။
  တစ္ခုသတိထား ရမွာက အိမ္ကုိ ဆရာအတုအေယာင္ေတြ ေရာက္လာတတ္တယ္။ စက္ေတြ ဘာေတြဝယ္မယ္ဆုိရင္လည္း သတိထားပါ။ ၾကည့္တုန္းကေတာ့ အေကာင္းပဲ။ ကိုယ့္လက္ထဲေရာက္မွ အပ်က္ျဖစ္ေနတတ္တယ
ၾကာသပေတး ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(ရာဟူ သက္ေရာက္)
သင္ ဒီအသက္ပုိင္းမွာ ေအာက္ပါအျဖစ္အပ်က္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။
  ထီေတြဘာေတြလည္း ေပါက္တတ္ပါတယ္။ ဝါသနာပါရင္ တနလၤာေန႔ (၁၁) နာရီတိတိမွာ ေရွ႕က (၇၇) ႏွစ္လုံးပူးတဲ့ ထီမ်ိဳးထုိးရမယ္။ မ်က္စိအားနည္းေနတတ္တယ္။ မ်က္မွန္တပ္သူဆုိရင္ေတာ့ ဒီႏွစ္မ်ိဳးမွာ မ်က္မွန္ပါဝါ တုိးသြားတတ္ပါတယ္။
  သားသမီးရွိရင္ သားသမီးအတြက္ စိတ္ေသာကေရာက္ရတတ္ပါတယ္။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အိမ္မွာ အလွဴလုပ္
ၾကာသပေတး ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(ၾကာသပေတး သက္ေရာက္)
သင္ . . . ဒီအသက္အပုိင္းျခားမွာ ေအာက္ပါအျဖစ္အပ်က္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။
  လက္ရွိအလုပ္ကေန တျခားကုိ ေျပာင္းလုိစိတ္ ေပၚတတ္ပါတယ္။ မေျပာင္းပါနဲ႔။ လက္ရွိအလုပ္က ေတာ္ပါေသးတယ္။ ေနာက္ေျပာင္းမည့္အလုပ္က သင့္ကုိ အက်ိဳးမေပးပါ။
  ညံ့ေနတဲ့အထဲကေနၿပီး ေျမေတြဘာေတြ ဝင္လာတတ္ပါတယ္။
  ခါးနာတာတုိ႔၊ ေျခေထာက္နာတာတုိ႔လည္း ျဖစ္တတ္ပါေသးတယ္။
  စီးပြားေရးမေကာင္းပါ။ စီးပြားတက
ၾကာသပေတး ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(ေသာၾကာ သက္ေရာက္)
သင္ . . . ဒီအသက္အပုိင္းျခားမွာ ေအာက္ပါအျဖစ္အပ်က္မ်ား ေတြ႔ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။
  မိမိအိမ္ ေျခရင္းဘက္မွာ အသုဘေပၚ တတ္သည္။ ေပၚရင္ေတာ့ (၅) ဂဏန္းအစ ထီထုိးေပးပါ။ ထီဆုႀကီး ေပါက္တတ္ပါတယ္။
  ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြထဲက အသက္အရြယ္ႀကီးသူေတြ ဆုံးပါးတတ္တယ္။ ကုိယ္ကေပးစရာ ရွိတဲ့ေငြက ခ်က္ခ်င္းေပးရမယ္။ ရစရာရွိတဲ့ ေငြကေတာ့ မရဘဲ ရွိလိမ့့္မယ္။
  ေငြေၾကးေတြလည္း ဆုံးပါးတတ္တယ္။ ဘယ္လုိအ
ၾကာသပေတး ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(စေန သက္ေရာက္)
သင္ . . . ဒီအသက္အပုိင္းအျခားမွာ ေအာက္ပါအျဖစ္အပ်က္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။
  သူတစ္ပါးက သင့္ကို အေၾကာင္းမဲ့တုိက္ခုိက္ၿပီး အက်ိဳးမဲ့ေအာင္ ျပဳလုပ္တတ္သည္။ ၿပီးေတာ့ မေကာင္းသတင္းလည္း လႊင့္တတ္ပါေသးတယ္။
  ဒုကၡေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေရာက္လာတတ္တယ္။
  ေသာၾကာသားသမီးတစ္ေယာက္ သင့္အိမ္မွာ ညအိပ္တည္းခုိလုိက္ရင္ေတာ့ အဲဒီဒုကၡေတြက လြတ္သြားလိမ့္မယ္။
  ရပ္ေဝးက သက္ႀကီးရြယ္
ေသာၾကာ ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(တနဂၤေႏြ သက္ေရာက္)

သင္ဟာ ဒီအသက္ပုိင္းမွာ ေအာက္ပါအျဖစ္အပ်က္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။
  စက္ေတြ စိန္ေတြလည္း ဝင္တတ္တယ္။
  မိမိေမွ်ာ္လင့္ မထားတဲ့ အဆင့္အတန္းကုိ ေရာက္သြားလိမ့္မယ္။
  ခါတုိင္းႏွစ္နဲ႔ မတူပါ။ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြလည္း တုိးတက္လိမ့္မည္။ ေက်းဇူးရွင္ေတြ မိဘေတြကုိလည္း ျပန္ၿပီး ၾကည့္ႏုိင္လိမ့္မယ္။ ေငြေတြကလည္း ဝင္လာမွာ တေသာေသာပါပဲ။ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြနဲ႔ ျပည့္စုံမည့္ႏွစ္�
ေသာၾကာ ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(တနလာၤ သက္ေရာက္)
သင္ . . . ဒီအသက္ပုိင္းမွာ ေအာက္ပါအျဖစ္အပ်က္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။
  ခါတုိင္းႏွစ္နဲ႔မတူပဲ သင္သည္ သင့္ရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ တန္ခုိးၾသဇာေတြ ျမင့္တက္လာမယ္။ ေကာင္းေသာ ဂုဏ္သတင္းေတြ ေက်ာ္ၾကားလာမယ္။
  အလြန္ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြတစ္ဦးနဲ႔ အထင္လြဲၿပီး မုန္းသြားတတ္တယ္။ ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ အလုပ္ေတြကုိလည္း လုပ္ရပါလိမ့္မယ္။
  မိတ္ေဆြ . . . သင္ဟာ ဒီႏွစ္မွာ အုိးပုိင္အိမ္ပု�
ေသာၾကာ ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(အဂါၤ သက္ေရာက္)
သင္ ဒီအသက္ပုိင္းမွာ ေအာက္ပါအျဖစ္အပ်က္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။
  အေတာ့္ကုိ ေကာင္းတဲ့ႏွစ္လုိ႔ ဆုိရမွာပါ။ ဆင္းရဲမြဲေတေနသူေတြေတာင္ ဒီလုိႏွစ္မ်ိဳးေရာက္တဲ့ အခါမွာ အိမ္ပုိင္၊ ကားပုိင္ေတြ ျဖစ္သြားေတာ့တာပါပဲ။
  မ်က္စိအားနည္းေနတတ္တယ္။ မ်က္မွန္တပ္သူဆုိရင္ေတာ့ ဒီႏွစ္မ်ိဳးမွာ မ်က္မွန္ပါဝါတုိးသြားတတ္ပါတယ္။ ဆရာသမားလုိ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး အိမ္ကုိ ေရာက္လာၿပီး ဒုကၡေပ�
ေသာၾကာ ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(ဗုဒၶဟူး သက္ေရာက္)
သင္ ဒီအသက္ပုိင္းမွာ ေအာက္ပါအျဖစ္အပ်က္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။
  စီးပြားေရး မေကာင္းပါ။ စီးပြက္တက္ေတာ့မလုိနဲ႔ တျဖည္းျဖည္းကုန္သြားတတ္ပါတယ္။ အျဖစ္ထက္ အပ်က္ဘက္က ပုိမ်ားေနပါတယ္။
  စိတ္ညစ္စရာေတြ ႀကံဳရတဲ့အထဲ သြားတစ္ေခ်ာင္းကလည္း ဒုကၡေပးပါလိမ့္ဦးမယ္။ ကုိယ့္ေငြေတြ သူမ်ားလက္ထဲ သြားၿပီး ျမွဳပ္ေနတတ္ပါတယ္။
  သူတစ္ပါးအတြက္ အာမခံတာမ်ိဳး၊ ကုိယ္စားလုိက္ၿပီး ေျပ
ေသာၾကာ ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(ရာဟူ သက္ေရာက္)
သင္ ဒီအသက္ပုိင္းမွာ ေအာက္ပါအျဖစ္အပ်က္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ လက္ေအာက္ငယ္သားတပည့္ တပန္းေတြ ကုိယ့္ဆီကထြက္သြားၿပီး ကုိယ္နဲ႔မတည့္တဲ့ သူဆီေရာက္သြားတတ္ပါတယ္။ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြထဲက အသက္အရြယ္ႀကီးသူေတြ ဆုံးပါးတတ္တယ္။ ပညာတစ္ခု ရလိမ့္မယ္။ ပညာထူးျဖစ္တယ္။ ကိုယ္ကေပးစရာရွိတဲ့ေငြက ခ်က္ခ်င္းေပးရမယ္။ ရစရာရွိတဲ့ေငြကေတာ့ မရဘဲရွိလိမ့္မယ္။ ေငြေၾကးေတြလည္း ဆုံးပါးတတ္�
ေသာၾကာ ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(ၾကာသပေတး သက္ေရာက္)
သင္ ဒီအသက္အပုိင္းမွာ ေအာက္ပါအျဖစ္အပ်က္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။
  ဒုကၡေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေရာက္လာတတ္တယ္။ ေသာၾကာသားသမီးတစ္ေယာက္ သင့္အိမ္မွာ ညအိပ္တည္းခုိလုိက္ရင္ေတာ့ အဲဒီ ဒုကၡေတြက လြတ္သြားလိမ့္မယ္။ ဒီႏွစ္ကလည္း ညံ့တဲ့ႏွစ္ပဲ။
  အလုပ္လုပ္ရတာလည္း အခက္အခဲေတြနဲ႔ ေတြ႔လိမ့္မယ္။ အလုပ္ကလည္း ပင္ပန္းတဲ့အလုပ္မ်ိဳး ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ က်ိန္းေသေအာင္ျမင္ ျဖစ္ထြန္းမည့္ အရ
ေသာၾကာ ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(ေသာၾကာ သက္ေရာက္)
သင္ . . . ဒီအသက္အပုိင္းမွာ ေအာက္ပါအျဖစ္အပ်က္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။
  အိမ္မွာသုံးတဲ့ ေရပုိက္၊ ေရကန္ေတြ ျပဳျပင္ရတတ္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္နဲ႔ မေရွးေႏွာင္းမွာပဲ ကုိယ္ေနတဲ့ လမ္းထဲမွာ အသုဘေပၚတတ္ပါတယ္။
  အဲဒီ နိမိတ္ေတြ႔ၿပီးရင္ သင္ဟာ ခရီးထြက္ရလိမ့္မယ္။ ခရီးထြက္ၿပီးလုိ႔ ျပန္လာရင္ေတာ့ သင့္ရဲ႕ ညံ့ေနတဲ့ကံေတြ ေကာင္းသြားၿပီလုိ႔ ယူဆပါ။
  ေျမကိစၥ၊ အေမြကိစၥ စကားမ်ားရတတ္�
ေသာၾကာ ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(စေန သက္ေရာက္)
သင္ . . . ဟာ ဒီအသက္ပုိင္းမွာ ေအာက္ပါအျဖစ္အပ်က္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။
  လူခ်စ္လူခင္မ်ားမယ့္ႏွစ္လည္း ျဖစ္တယ္။
  အလုပ္ေတြ အက်ိဳးေပးတတ္တယ္။
  အလြန္ေကာင္းတဲ့ သတင္းတစ္ခုၾကားရတတ္ပါတယ္။ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ေတြ၊ ဘုရားပံုေတာ္ေတြ၊ အိမ္ကုိ ႂကြလာတတ္တယ္။ အလွဴလုပ္ရတတ္တယ္။ လုပ္ရမယ့္ အလွဴကလည္း ရည္ရြယ္တုန္းက ေသးေသး၊ တကယ္လုပ္ေတာ့ ႀကီးသြားလိမ့္မယ္။
  ဒီႏွစ္ထဲမွာ ဆိတ္သာ�
စေန ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(တနဂၤေႏြ သက္ေရာက္)
သင္ . . . ဒီႏွစ္ပုိင္းမွာ ေငြေတြဘာေတြ ေပ်ာက္တတ္တယ္။ အသက္ကုိ မထိခုိက္တဲ့တုိင္ေအာင္ ကားနဲ႔ေတာ့ တုိးမိတတ္တယ္။ ပြတ္သြားတာမ်ိဳး ခံရတတ္ပါတယ္။
  အလုပ္အကုိင္ ထိခုိက္တတ္တယ္။ အိမ္သားေတြလည္း တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ က်န္းမာေရး ညံ့လုိ႔ ေဆးခန္းပို႔ရတတ္တယ္။
  ဒုကၡေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေရာက္လာတတ္တယ္။ ေသာၾကာသားသမီးတစ္ေယာက္ သင့္အိမ္မွာ ညအိပ္တည္းခုိလုိက္ရင္ေတာ့ အဲဒီဒုကၡေတြ
စေန ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(တနလာၤ သက္ေရာက္)
သင္ . . . ဒီအသက္ပုိင္းမွာ ေအာက္ပါအျဖစ္အပ်က္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။
  ေျမကိစၥ၊ အေမြကိစၥ စကားမ်ားရတတ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ရွိသူမ်ားကေတာ့ သတိထားေနပါ။ အိမ္ေထာင္ဘက္က ကုိယ့္ကုိ အထင္လြဲတတ္ပါတယ္။
  ဒီႏွစ္ကံဇာတာက ဘာမွမလုပ္ဘဲေနရင္ နည္းနည္း သက္သာမယ္။ လုပ္တတ္လုိ႔ ေလွ်ာက္ၿပီး လုပ္ရင္ေတာ့ လုပ္ေလကုန္ေလ ျဖစ္မွာပဲ။
  အိမ္ကုိ ဘုိးေတာ္လုိလုိ၊ ဘာလုိလုိနဲ႔ ညာတဲ့လူေတြ ေရာက္လ
စေန ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(အဂါၤ သက္ေရာက္)
သင္ . . . ဟာ ဒီအသက္ပုိင္းမွာ ကုိယ္က တစ္လြဲအႀကံေပးလုိက္တယ္။ လုပ္တဲ့သူကလည္း လုိက္ၿပီးလုပ္တယ္။ သူ႔ဟာနဲ႔သူ အေပါက္အလမ္း တည့္သြားတယ္။ အဲဒီမွာပဲ ကုိယ့္ကုိ ေက်းဇူးတင္ေတာ့တာပါပဲ။ ကံေကာင္းေနေတာ့လည္း ေျပာတုိင္းျဖစ္တာေပါ့ေလ။
  ထမင္းစားတဲ့ အခါလည္း ဟင္းေကာင္းဖုိ႔မလုိဘူး။ ဘာနဲ႔ပဲ စားရစားရ ထမင္းၿမိန္ေနတတ္တယ္။ ကံေကာင္းေနၿပီကုိး။
  ေသမေလာက္ေရာဂါ ခံေနရတဲ့သူကုိ ကုိယ္က �
စေန ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(ဗုဒၶဟူး သက္ေရာက္)
သင္ ဟာ ဒီအသက္ပုိင္းမွာ ေအာက္ပါအျဖစ္အပ်က္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။
  မဂၤလာကိစၥေတြလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရ တတ္တယ္။ လြတ္လပ္ၿပီး အရြယ္ေရာက္သူဆုိရင္ေတာ့ အိမ္ေထာင္က်တတ္ပါတယ္။
  စက္ေတြ စိန္ေတြလည္း ဝင္တတ္တယ္။
  အထက္လူႀကီး၊ ဆရာသမားလုိ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကလည္း ၾကည့္လိမ့္မယ္။ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းေတြလည္း ရလိမ့္မည္။ ရာထူးႀကီးေတြ ျမင့္တက္သြားမယ္။
  ခါတုိင္းႏွစ္နဲ႔မတူပါ�
စေန ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(ရာဟူ သက္ေရာက္)
သင္ . . . ဒီအသက္ပုိင္းမွာ ေအာက္ပါအျဖစ္အပ်က္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။
  ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္း လုပ္တဲ့သူဆုိရင္ လုပ္ငန္းတုိးခ်ဲ႕ရပါလိမ့္မယ္။
  အပူေလာင္တတ္တယ္။ ေရေႏြးအပူတုိ႔၊ မီးအပူတုိ႔၊ လွ်ပ္စစ္ေတြကုိင္ရင္ သတိထားပါ။ ေျခေထာက္မ်က္တတ္၊ နာတတ္ပါတယ္။
  ဘာပဲဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီႏွစ္ဟာ သင့္အဖုိ႔ ကံေကာင္းတဲ့ႏွစ္လုိ႔ ယူဆပါ။ မျပည့္စုံတာေတြ ျပည့္စုံလာမယ္။ ျဖစ္ခ်င္တာေတြ မုခ်ျ
စေန ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(ၾကာသပေတး သက္ေရာက္)
သင္ ဒီအသက္ပုိင္းမွာ ေအာက္ပါအျဖစ္အပ်က္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။
  လာဘ္လာဘလည္း အလြန္ရႊင္မယ္။ လူအေနနဲ႔လည္း ဒီႏွစ္ထဲမွာ ေအာင္ျမင္တတ္ပါတယ္။
  အဖုိးမတန္ဘူးဆုိၿပီး ဘူးထဲ ခြက္ထဲမွာ ပစ္ထားတဲ့ ေက်ာက္ကေလးတစ္လုံးရွိေနတယ္။ ဘာေက်ာက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အေရာင္ကေတာ့ ခပ္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ပါပဲ၊ ထိပ္မွာ အနာကေလးပါတယ္၊ အဲဒီေက်ာက္ကေလးကုိရွာၿပီး ေငြလက္စြပ္ကြင္းၿပီး မိတ္ေဆြရဲ႕ လက္မွာ ဝတ္
စေန ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(ေသာၾကာ သက္ေရာက္)
သင္ . . . ဒီအသက္ပုိင္းမွာ ေအာက္ပါအျဖစ္အပ်က္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။
  စိတ္ညစ္စရာေတြ ႀကံဳရတဲ့အထဲ သြားတစ္ေခ်ာင္းကလည္း ဒုကၡေပးပါလိမ့္ဦးမယ္။ ကိုယ့္ေငြေတြ သူမ်ားလက္ထဲသြားၿပီး ျမွဳပ္ေနတတ္ပါတယ္။
  လက္ရွိအလုပ္ကေန တျခားကုိ ေျပာင္းလုိစိတ္ေပၚတတ္ပါတယ္။ မေျပာင္းပါနဲ႔။ လက္ရွိအလုပ္က ေတာ္ပါေသးတယ္။ ေနာက္ေျပာင္းမည့္အလုပ္က သင့္ကုိ အက်ိဳးမေပးပါ။
  ဒီႏွစ္မွာ သင္ဟာ အိ
စေန ေန႔ သားသမီး အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း
(စေန သက္ေရာက္)
သင္ . . . ဒီအသက္ပုိင္းမွာ ေအာက္ပါအျဖစ္အပ်က္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။
  ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြထဲက အသက္အရြယ္ႀကီးသူက ဆုံးပါးတတ္တယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သား တပည့္တပန္းေတြ ကုိယ့္ဆီက ထြက္သြားၿပီး ကုိယ္နဲ႔ မတည့္တဲ့ သူဆီေရာက္သြားတတ္ပါတယ္။
  အိမ္ေထာင္ရွိရင္လည္း တက်က္က်က္ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။
  မိမိအိမ္ေျခရင္းဘက္မွ အသုဘေပၚတတ္ပါသည္။ ေပၚရင္ေတာ့ (၅) ဂဏန္းအစ ထီထုိးေပးပါ။ ထီဆုႀကီး �